Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Őnagysága  
 
Holics Janka
Holics Janka
urhölgynek  
 
Vashegy
Vashegy
 
 
u. p.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
utolsó posta
Nagyrőcze
Nagyrőce
 
 
Gömör m
Gömör és Kishont vármegye
.  
 
Bpest
Budapest
1904. szept 19.  
  Édes jó
Jankám
Holics Janka
!  
  Igenis nem fogom elküldeni ezt a levelet, csak majd
válaszképen.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
válaszképpen.
Nem én! Jaj édes, én nem tudok dolgozni, mindig magán jár az eszem. Miért szomoru, miért kedvetlen? Hiszen nincs joga rá! Otthon van valami kedvetlenitő? Hiszen itt leszel már nem sokára, én édesem! Vagy az itt nem tud felmelegiteni? Óh édes, óh drága édes, ne aggódj, ne busulj te ezen soha! Ha szeretsz – akkor bizol.  
  De tudom én, hogy nem is ilyen nagy okok okai ennek a lehangoltságnak, – én is vagyok ugy néha, kivált régebben – sokszor! – hogy néma, sötét, kétségbeesett szomoruságban éltem a napokat. Ah! az bus idő volt! Belső lelkem mélyén zugó viharok, szörnyű lelki hányattatások
Törölt
« t »
! Mikor megingott a hitem magamban, Istenben, a világban, az emberekben, összes ismerőseimben és főként önmagamban! Mikor minden nap készen voltam leszámolni az élettel s csak azért nem dobtam el magamtól, vagy inkább azért nem mentettem meg magamat a sok bajtól és csalódott élettől, – mert nem tartottam magamat méltónak arra, hogy akármi könnyitést is adjak magamnak. S mert ugy okoskodtam, hogy – ennél rosszabb semmiféle állapot nem lehet rám, – s igy a sorsom csak javulhat! S éltem tengő életet, elbujva, minden perczben a kétségbeesett, szárnyaszegett lélek összes kinjait érezve… Hagyjuk. Nagyon soká tartott, – esztendőkig, az arany ifjuság összes idejéig. De elhagyhatjuk, mert – elmult. El, ugy hogy csak néha-néha jut eszembe rágondolni.  
  Mi ehhez édes a te "szürke" napod. És jó az Isten, hogy az én sötét éveimnek te árnyékát se érzed soha.  
  Óh mennyi terv, milyen láz, milyen tettvágy él, zsibong bennem. Valóban most kezdem gyermekségemet. Most élvezem mindjobban az embert, az egészséges, a közönséges, a jókedvü embert. Azt, akit eddig lenéztem, kivel sose foglalkoztam, a kire sose gondoltam. Ugy szeretem a gyermeki lelket, azt a kis tudatlan oktondit, a kinek a nagy dolgok az apró, cseprő semmiségek, s a ki a maga parányi erejével a legnagyobb merészségre is kész. A ki untalan csetlik, botlik a világban járva; s fantáziája éretlen friss erővel a cosmopolist habarja össze. A ki elesik a sima földön, és a holdat akarja megmarkolni.  
  S mennyit tudnék dolgozni, ha – ha már itt volnál
ta
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
te
édes, – és nem foglalkoznék még százszorta többet teveled, a ki megváltóm vagy a sötétség országából, a ki
napok
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
napom
vagy, a ki mindenem vagy a mindenben!  
  Jőjj ide keblemre olyan nagyon várlak
 [?]
[unclear1]
n
Jegyzet Egymásra írt, nehezen olvasható betűk.
jőjj ide kicsi párom! Ugy várlak, olyan nagyon várlak! Óh meglásd, jól fogunk mi élni, olyan édesen, oly kedvesen, olyan meleg, bizalmas, áldott kicsi fészekben, a hol csak kaczagni lehet, csak örülni, csak életszerető lenni. Én oly nagy, egészséges, szerelmes erőt érzek magamban, a milyet soha! Óh ha egyszer keblemre szorithatlak, jaj de sohase fogok többet rosz órát érni! És te, te olyan boldog leszel, a milyen csak az angyal lehet az égben. Édes, édes, én édesem! Jöszte már, Jöszte már! Drága kicsi
Zsanettem
Holics Janka
! Te édes, te czukros, te szivem széditő piczi lányom, – ugy ég az ajkam, – ugy szeretném reá tapasztani a te szerelmes, a te gyönyörüséges, boldogságos ajkadra!… Szivem a sziveddel, lelkem a lelkeddel forrjon egybe s gondolj jó kedvvel és forró csókkal a te  
 
Zsigádra
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image