Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Budapest
Budapest
1904. szept 20.  
  Édes jó
Nénike
Szklenár Teréz
!  
  Régen nem irtam már, de azért remélem nem tetszett még elfelejtkezni rólam. Óh bizony csak megbocsátanák mert
 [?]
[unclear1]
nekem ugyan nagyon sokszor vannak eszemben
Nénikémék
Szklenár Teréz
.  
 
Szatmár
Szatmár vármegye
megyét megjártam, sok víg és gyalogoló napot érvén benne. Csupa nóta volt ott az egész világ én pedig, mint valami vigécz utaztam – nótáztam, s képviseltem egy jó hitelü czéget, a Kisfaludy Társaságot.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
1904. július 24 és augusztus 20. között népdalgyűjtő úton volt
Szatmár
Szatmár vármegye
megyében. Lásd még a jegyzetét.
 
  Persze
Vashegyen
Vashegy
ebben a minőségben nem igen sok hasznomat látták volna, – mert oda valami egyebet szállítanak mostanában az utazók, – ugy tudom, – és nem is puszta nótát visznek el érte, hanem – banknótát. Igen bizony, mert ugyebár nagy dologra készülnek és pedig sürgősen! Hiszen Karácson már közel nagyon.
n
Jegyzet Utalás az 1904. augusztus 22-én kelt levélre és közelgő esküvőjükre
Holics Jankával
Holics Janka
, melyre 1905. január 5-én került sor. Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979), 85.
 
  Óh jaj, dehogy is közel. Azt én tudom, miként nem tudja más, – legfeljebb még egy
valaki
Holics Janka
, – hogy milyen messzire van. Messzebbre mint a meddig én kibirom nyugodtan.  
  De tegyük félre a tréfás hangot.  
  Nagyon, nagyon kérem kedves jó
Nénikét
Szklenár Teréz
, hogy fölétlenül készüljenek el Karácsonyra, mert én semmi szín alatt nem várok, mert nem várhatok tovább. Nincs értelme, haszna, czélja rám nézve annak, hogy tovább éljek így mint most, várakozó, ideiglenes, epekedő állapotban. És hiszem, hogy az én édes
Jankám
Holics Janka
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
így van.  
  És nagyon kérem édes jó
Nénikét
Szklenár Teréz
tessék meggondolni, hogy a mi életfelfogásunk
Törölt
« nagyon »
és igényeink nagyon egyszerüek, szolidak és hogy csak saját magunkra óhajtunk számitani a jövőben. Igy például nagyon kérem, ne tessék rosz néven venni, ha elárulom,
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
hogy énnekem elhatározásom, – hogy
Zsani
Szklenár Johanna Emília
nénit nem akarom, hogy terheljük azzal a bizonyos általa felajánlott összeggel, mert én részemről semmi esetre sem óhajtom azt megkapni ö tőle.  
  Egyebekben pedig boldog jókedvet kívánok, kedves
Nénikémnek
Szklenár Teréz
kezét csókolom, a
Bácsit
Holics Zsigmond
melegen ödvözlöm,
Jankámat
Holics Janka
pedig számtalan jókivánsággal köszöntöm  
  és maradok mindnyájoknak  
  hálás és hű tisztelőjük  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image