Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):

 
Budapest
Budapest
, 1904. szept. 20.  
  Édes drága
Jankám
Holics Janka
!  
  Most teszem próbára a maga szívét igazán, komolyan először.
Mamájának
Szklenár Teréz
éppen most fejeztem be egy levelet,
n
Jegyzet
annak az előzményeit akarom elmondani.  
 
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni ma délután megsértette az
édesanyámat
Pallagi Erzsébet
A cseresznyebefőtt miatt. Illetlen volt és goromba. Úgy kiabált rá éppen, mint egyszer énrám, s mint maga tudja, hogy szokott ő valakire egyszerűen rákiabálni.  
  Az én
édesanyámra
Pallagi Erzsébet
ebben az életben soha senki sem mondott egy illetlen szót sem. Pláne szembe nem gorombáskodott vele senki.  
  Én nem vagyok felindulva, nem vagyok bosszúvágyó, nem akarok semmi rosszat, – de egy célom van, az, hogy az ilyen jelenet többet ne ismétlődjék. S erre csak egy mód van, az, ha nem érintkezünk szoros viszonyban az öreg
nénivel
Szklenár Johanna Emília
.  
  Neki, hacsak velem szemben, vagy előttem nem provokálja (ma szerencsére nem voltam itthon) – neki nem szólok egy szót sem. Hiába is szólnék. Hanem, kijelentem, hogy nem engedem, hogy joga legyen a mi életünkbe csak egy igét is beleszólani.  
  Erre írtam meg édes, a maga
mamájának
Szklenár Teréz
, hogy ne számítson arra, hogy a bútort a
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni kétszáz forintjából, – amit többször említett, – hogy abból vegyük. Én egyáltalán semmit sem szándékozom elfogadni a házamba tőle, legfeljebb olyat, amit én ugyanabban az árban viszonozhatok neki.  
  Ha
nagymama
Szklenár Jozefin
olyan nagyon jó nem volna, és ha
édesanyám
Pallagi Erzsébet
annyira nem szeretné őt, hogy csak egy szóval is sajnálja megsérteni, akkor
édesanyám
Pallagi Erzsébet
, ma kiutasította volna az öreg
nénit
Szklenár Eugénia
, s ha ő nem tette volna, megtettem volna én, hogy végleg szakítok vele.  
  Így nem tettünk semmit,
édesanyám
Pallagi Erzsébet
, ki
nagymamát
Szklenár Jozefin
és magokat és Téged édes! igen-igen szeret – hallgatott. Én is hallgatok, hiszen végre nincsen semmi közünk egymáshoz, t. i. nekem a
nénihez
Szklenár Johanna Emília
.  
  Ne értsen félre édes szívem. És ne vegye zokon ezt az esetet. Én az öreg
nénihez
Szklenár Johanna Emília
tapintatos leszek, figyelmes, de idegen. A pedig nem tudnak a dologról, vagy nem érzik az ódiumát.
n
Jegyzet Vö. "
Móricz
Móricz Zsigmond
menyasszonya
Holics Janka
családjának e levélben említett szoros kapcsolata onnan adódott, hogy bár
Holics Janka
Holics Janka
hazament
Vashegyre
Vashegy
, mivel állandó állást nem tudott szerezni, gyakran járt
Budapestre
Budapest
látogatóba, s ilyenkor
Zsani
Szklenár Eugénia
néninél szállt meg a Márton u. 35/c alatti házban.
Móricz
Móricz Zsigmond
ugyanebben a házban vett ki lakást családja számára." Lásd: Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954), 326.
 
  Most pedig bocsánatodat kérem drága szerelmes angyalom és szerelmedre apellálok, hogy megítéld, helyesen tettem-é vagy nem. Csókollak számtalanszor, sírig szerető imádó  
 
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.