Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Kezdettől fogva nagy szimpatiával viseltettem az "Ujság" iránt. Nem csak azért mert az élén par-exellence
n
Jegyzet Különösképpen, elsősorban (latin).
író embereket tudtam, hanem mert a lap szelleme olyan kiválónak tetszett, amely előtt kalapot emelnem kellett. Dicsértem is mindenki előtt és szívemnek igazi öröme volt, amidőn egy-egy uri csaladot ismerőseim köréből meghódítanom sikerült az Ujság számára. Igaz, hogy hogy ez az önkéntesen kitűzött feladat nehéz nem volt, csak éppen azon igyekeztem, hogy nehány számot elolvastassak velök. A többi könnyen ment s ez nem az én érdemem, hanem az Ujságé, amely megszeretette magát. Igazán sajnálom, hogy az "Ujság" iránt érzett szimpathiámnak elmulni kellett. És ennek ez a rövid genezise.  
  A mult hó elején állás és kereset nélkül voltam s ekkor levelet írtam szerkesztő urnak, a melyben munkát kértem csak ideiglenesen. A levél vivője azt a választ hozta, h. délután jöjjek. Egy óráig a folyósón kellett várnom (előszoba nincs?) s aztán
Párisi
Pariss Pál
urhoz utasítottak. Tényleg ott találtam
P
Pariss Pál
. úr asztalán levelemet, ami kellemetlenül érintett. Tehát
Gajári
Gajári Ödön
ur engem nem fogad, – no, gondoltam, ez utoljára is még menthető, noha az általam annyira hirdetett szellemi kiválóságon már ez a tény is csorbát ütött.
P
Pariss Pál
. úr biztosan igérte, hogy bennlevő gyermekverseim közül egyet kiadni fog rövidesen.
n
Jegyzet A lentebb említett Dalos bácsi néven 1904 márciusában jelent meg
Davidovics Ferenc
Davidovics Ferenc
verse: "Tréfás versek", Az Ujság, 1904. márc. 27., 36.
A már megjelenteket nem honorálhatja, de az ezután megjelenőket igen. Nekem persze rögtön segítség kellett volna, de ilyennek hián biztam az igéretben, hogy egy-két hét alatt némi pénzhez jutok honorarium czimén.  
 
P
Pariss Pál
. úr igéretét nem váltotta be. A két hét elmult, pénzre már nem volt szükségem, minthogy időközben állást találtam. Azóta már közel 2 hónap mult el és vers meg nem jelent meg.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
1903-tól 1909-ig Az Ujság munkatársa volt. Gyakran válaszolta meg a gyermekolvasók leveleit a gyermekrovatban.
annak idején az írta, hogy "igen ügyes és bájos versek" de most sürgetéseimre, hogy havonként egyet közöljön, nem is válaszol. A mult héten már bélyeggel ellátott borítékot küldtem, visszakérve a verseket. Semmi válasz. Ilyen eljárásra nem tudok kritikát.  
  Ez az egyedüli oka szimpatiám csökkenésének. Kérem most
nagyságod
Móricz Zsigmond
közbenjárását; tegye lehetővé, kérem, hogy verseimet visszakapjam. Hiszen ez tulajdon! A versek annak idején közlésre elfogadtattak, tehát nem érték nélkül valók.  
  Egyébként maradok
szerk
Móricz Zsigmond
. urnak igaz tisztelettel:  
 
Davidovics Ferencz
Davidovics Ferenc
Aláírás
 
  (Dalos bácsi.)  
 
Budapest
Budapest
, 1904 szept 22  
  Baross-utca 38
fldsz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
földszint
7.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image