Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  úrnak  
 
Budapest
Budapest
 
  IX. Márton u. 35/c. III. 42.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Vashegy
Vashegy
, 1904. sept. 30.  
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Nem tudom magam sem, mért van az, hogy magának annyit tudok panaszkodni, másnak soha semmit. Azért, mert
Törölt
« mindenki »
csak maga előtt állok mindig a legőszintébb, legridegebb valóságban, más előtt mindig eltakarom az igazi énemet. Más előtt
Törölt
« legb »
mindig hazudok, hazudom a jókedvet, a könnyű életet, a kényelmes, puha, gondtalan otthont. És édes, magának csak rossz kedvet okozok vele, úgy-e? Pedig most mennyivel megkönnyebbülne a szívem, ha a maga oltalmazó, ölelő karjai között sírhatnám ki magamat. Igy olyan nehéz!  
  Hogy mi bánt? Azt le nem tudom írni; tán nincs is okom ilyen tulzott, affektált busongásra, de nem tudok ellene tenni. Magának az én bánatom úgy is érhetetlen és kicsinyes. Ha eljön – – – talán beszélünk sok mindenről. Csütörtökön, tegnap hogy vártam!
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
1904. szeptember 25-én kelt levelében azt tervezgette, hogy csütörtökön, szeptember 29-én
Vashegyre
Vashegy
érkezik.
És édes! hogy van szíve ilyen rettenetes izgalmaknak tenni ki. Milyen könnyen játszik maga a szívemmel. Jól tudja, hogy én mindent magamba fojtok, s hogy a közöny leple alatt milyen kegyetlen, buta őrület izgat. De hagyjuk, elmult! – Most már, még tán most egy évig is elvárnék az után, hogy lássam. Tegnap, – óh milyen régen volt! – tegnap még az esti vonatot is úgy vártam, olyan lelkiállapotban, mint aki futni szeretne és nem tud merre, aki nincs sorsával sehogy kibékülve és nem tud mozdulni, nem tudja mit tegyen. A sürgönyt
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
1904. szeptember 29-én küldött táviratot küldött, melyben azt írta, kedden érkezik.
délután kaptam, fölösleges kiadás volt mindkettőnknek. Én reggel adtam fel az enyémet és érthetetlen, hogy kaphatta
meg
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
maga éjfélkor. Hogy kedden jön? Most már egyszerűen nem hiszem. És megint csak azt írom, hogy lemondok róla, tekintve a nagy kiadást, csak arra kérem, hogy többé ne szerezzen ilyen meglepetést, mint már másodszor. Gondolja meg jól, előre, ne rázzon fel engem hiába, könnyelműen. Én mindenbe belenyugszom, nem vágyom kivihetetlen vagy lehetetlen után, nem követelek semmit, de
ha
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
egyszer bennem vérré vált valami gondolat vagy terv, és az semmisül meg, az – rettenetes nekem. Abba nem tudok, nem tudok
Törölt
« meg »
belenyugodni.  
  Édes! Irja meg, jön-e vagy nem s ha valami, bármi visszatartja, ne jöjjön,
Törölt
« de »
ha nem biztos benne hogy jöhet ne ígérje. Ne, ne gyötörjön meg még egyszer. Csütörtökön
apa
Holics Zsigmond
volt lent, de most nem merem ígérni. Kocsit sem ígérek, tudja, milyen
apa
Holics Zsigmond
, nem kér –
mama
Szklenár Teréz
meg, vagy én – genant
 [?]
[unclear1]
. –  
  Ha tehát mégis gyalog jönne, olcsóbb
Hisnyóvízig
Hizsnyóvíz
jönni és onnét tudja már az utat is,
Rőcéről
Nagyrőce
meg nem.
Jenő
Holics Jenő
nincs már itthon, szerdán ment el hazulról. Addig még írja meg, ha jön, pontosan mikor jön és ha kocsit nem, legalább cselédet leküldjük, hogy felhozza ha hoz magával valamit. Jó? Nem tudok most egyebet írni, hisz ha eljön, majd kipanaszolom maga, ha lesz mit panaszkodni és ha maga hajlandó lesz meghallgatni. Folyik most nálunk a rendezkedés nagyban, kellemetlen úgy vagyunk mindennel, középen. Holnap rendben lesz a lakás. Kezdik a speizt, de már azzal én nem törődöm, az kint lesz s ott felőlem csinálhatnak akármit.  
  Olyan mocskos vagyok, nem vágyna így látni a kezemen meg úgy feszül a bőr, alig tudom ezt a tollat fogni. És olyan reszelős, jobban reszel, mint a maga beretválatlan arcocskája. De a jövő héten már puha lesz, hogy puhán simogathassam meg az én édes kis rosszamat. És ha nem simíthatom is meg, – akkor is puha lesz, amennyire tőle telik. Pá édes. – Vajjon mit csinál most? Körül-belül 10 óra este. Üdv!
Janka
Holics Janka
Aláírás
.  
  Azért nem írtam eddig, mert bántott sok minden és nem tudtam és nem is akartam írásban
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
örökíteni
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
meg kifakadásaimat. Minek? így elmulik.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image