Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsiga
Móricz Zsigmond
öcsém!  
  Mind két leveledet ma kaptam meg. Egyikből a boldogság
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
és
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. október 9-én jelentették be hivatalosan eljegyzésüket. Forrás: "Móricz Zsigmond eljegyzéséről Holics Jankával". Az Ujság, 1904. okt. 9., 10.
sugárzik, ellenben a másik szinte megdöbbent hirtelenségével. – Valóban nagy csapás a családra, ha a család
anyja
Pallagi Erzsébet
beteg és nincs gyámola.
n
Jegyzet Vö.
Elgondolom kedves öcsém, hogy elküldöm
édesanyámat
Nyilas Katalin
, de miért? Azért talán, hogy kettőt ápoljanak? Hiszen mondhatom, hogy napról napra javult egészség tekintetében, de hiába, neki már kicsi kell s meg van a visszaesés. – Mióta az első hirt meghallotta szegény
anyátok
Pallagi Erzsébet
betegségéről, azóta ő is gyengébb, nem fekszik ugyan, de közel áll ahoz. Már megvolna ő nála a látszat, a kűlszín, de ugy látom én, hogy ő is ugy van szegény, mint a mely gyűmölcs kivűlről mutat, bár belűl férges. – Én nem szoktam szegény
édes anyámtól
Nyilas Katalin
eltitkolni semmi hirt – daczára, hogy én kapom legelőször a leveleket kézhez, – mert azt szeretem, hogy hozzá szokjék a bajhoz kezdettűl. – Tudassátok minden nap, mert daczára annak, hogy ő is gyengélkedik, nem hiszem,
hogy
Gyorsírás
vissza tudjam tartani az utazástól, bár mondom, hogy akkor kettőt kell ápolnotok. – Én azt hiszem, hogy lelkem
anyátok
Pallagi Erzsébet
betegsége bizonyos lefolyásu s reméllem mielőbb visszajön a kerék vágásba, csak hogy én azt hiszem, hogy neki már mindig óvatosan kell élni és a gyógyszert nem szabad megvonni magától, használnia kell olyan gyógyszert a mely a székrekedésen segít. – Egyszóval nem tudjuk innen elképzelni, hogy mit tegyünk vele. Tele van a főváros jó orvosokkal és az annak a mestere. Nem szabad mindjárt kétségbe esni. Vagytok ott már négyen is embernyi emberek, tehát nem hagyjátok a fejetek elveszni, hanem
kö-
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
közöljétek
a bajt ahoz értő orvossal. – Újból arra kérlek benneteket, hogy nap-nap után értesitsetek egy-egy kártyán.  
  – Adjon a jóisten – kit imáinkban mindennap kérűnk – szegény édes jó
anyátoknak
Pallagi Erzsébet
mielőbbi felgyógyulást, hogy még számos éveken keresztűl gyönyörködhessék nagyra törekvő családjában. – Jó az isten bizzunk csak ő benne. –  
  Ezek után ölelűnk csókolunk mindnyájatokat egytől egyig megszámlalhatatlanszor.  
  mi hála istennek mindnyájan egészségesek vagyunk  
  904. okt. 13. ölel
Laczi
Pallagi László
Aláírás
bátyátok, – és övei. –  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image