Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Holics Janka
Holics Janka
 
  urhölgynek  
  u. p.
Nagyrőcze
Nagyrőce
Vashegy
Vashegy
 
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Bpest
Budapest
. 1904. okt. 13.  
  Édes
Jankám
Holics Janka
!  
 
Édes anyám
Pallagi Erzsébet
jobban van. Sokkal jobban. Azóta rohamai nem voltak, erösödik is. Állandóan fáradt ugyan, de jókedvü.  
 
Nagymama
Szklenár Jozefin
bent van és főz
Idával
Móricz Ida
közösen. Tanul főzni, – nem
Ida
Móricz Ida
, – hanem
Nagymama
Szklenár Jozefin
. Szegény szinte bosszus, hogy semmit még a legkisebb dolgot sem ugy kell nálunk csinálni, mint ő a hogy szokta. Bizony édes, majd te is megtanulOd! Ugye meg? Na ugye?  
  Nézek lakást, már holnap, eddig egyéb gondjaim voltak. És butort is.  
  A Magyar Szó vasárnap körülbelül közli egy tárczámat.
másikat jövő héten
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
. Az ilyen nemolyanoknál
 [?]
[unclear1]
semmit se tudok. Voltam fenn a szerk-ben, de nem volt fenn már akkor az én esmerösöm. Csak ott hagytam a cikkeket.  
  Igaz! Mellékelve küldök egy dicshimnuszt, örüljön neki
Nagysád
Holics Janka
és örvendezzék, hiveinek és hódolóinak rajongásának!  
 
Törölt
« Én »
A szerzöt – nem ismerem, csak hirből.
Ma nincs nálam elküldöm holnap. Jó?
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  A fogam fáj, nem nagyon, de kellemetlenül.  
 
Bpest
Budapest
. 1904. okt. 14.
 
  Ma folytatom a levelet, mert – tegnap abbahagytam.
Édes anyám
Pallagi Erzsébet
folyvást jobban van, már holnap fel akar kelni, de nem engedjük meg ha lehet.
Nagymama
Szklenár Jozefin
nálunk vendég szerepel a konyhában.
Édes anyám
Pallagi Erzsébet
szeretné, ha mindig nálunk lenne, de ennek két akadálya van, 1. hogy nincs helyünk, – igy is igen sokan vagyunk s nem tudom hogy lehetne elhelyezni egy ágyat még. – 2. mert nem tudom ö mit szólana hozzá, félek nem jönne mert – sokan vagyunk, – mert a kosztunk nem az ö izlése szerint való, – mert
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni nem engedné, – mert még nem tudom mi oka lehetne még. – – Az azonban bizonyos, hogy nálunk igen nyugodt élete lenne lelkileg, soha senki meg nem bántaná, az én öcséim
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
ugy tisztelik, mint igazi rokon nénit.  
  De erröl csak
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
magának irok édes, mert még nem érett a gondolat annyira, hogy tárgyaltassék.
Édes anyám
Pallagi Erzsébet
szeretné! Ö neki jó volna és
nagymamát
Szklenár Jozefin
igen sajnálja mert az ö élete most egy kicsit tövises.  
  Mi (t. i. te meg én, –) nem vehetjük magunkhoz, mert megvallom, nekem egy pár évig nagyon káros volna egy harmadikat is befogadni, – mert – nem jön a Muzsa, ha valaki van a szobában te rajtad kivül édesem! Ugye értesz és félre nem értesz?  
 
Édes nagyanyámnak
Nyilas Katalin
irtam, hogy jöjjön. Este adtam fel a levelet. Másnap délben sürgönyöztem, hogy már nincs semmi veszély, s este th.
 [?]
[unclear1]
az elsö után 24 órára irtam részletesen, hogy ne aggódjon s ne törödjön. Most is irok ujra. –  
  Nekünk most már semmi nagy bajunk, hogy a gond elrepült. Én ujra a könyvtárt bújom, holnap estére egy czikket irok Petőfi szinész életéről. A Péczely czikket olvasta ugye édes? Kissé szerencsétlenül járt mert
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: char.
Ágai
Ágai Adolf
meghuzgálta. Nem sok sort huzott ki, de igen fontosakat, értelemzavarókat. Kivált a gondolati és eseményekről való átmeneteket törölte el. Nem igen fontos, mert
Törölt
« gy »
ugysem volt érdekes a czikk. Bár bizonyos vagyok benne, hogy ilyen igazán nem fogta még fel senki a Péczely szerepét, de hamar kellett megirni, – egy nap alatt s én nem tudok könyed lenni csak – harmadnap. Tudom hogy a Petöfi czikkel is igy fogok járni, bár itt is vannak érdekes gondolataim.  
  Édes! Olyan nagyon le vagyok foglalva ezekkel a dolgokkal most, hogy nem tudok szerelmes leveleket irni. Reális az észjárásom. Bár tegnap irtam magához szerelmes levelet, de azt nem magának édes, hanem jóakarómnak…  
  Hát maguknál hogy megy az élet, édes lelkem, édes boldogságom? Varrsz, vagy – vársz? Csönd van, vagy
Törölt
« tán »
viharos az óczeán? Irjál róla, de öszintén és teljesen. Akár mi történt és akármi történik. Ha már meg nem szoktam volna, hogy "fiatalembereknek nem sok levelet szokás irni", most aggódnék mért nem kaptam eddig levelet töled. De hát biztosan azért, mert még én is fiatal ember vagyok. – Ha láttad volna micsoda ováczióval fogadtak idefenn, – de persze én velem nem szokás kötödni, ugy hogy mihamar rendes mederbe terelödött az élet. Komoly ügyemből
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
és
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. október 9-én jelentették be hivatalosan eljegyzésüket. Forrás: "Móricz Zsigmond eljegyzéséről Holics Jankával". Az Ujság, 1904. okt. 9., 10.
nem lett csufolódók száján tréfa, pedig egyetlen tiltakozó megjegyzést sem tettem. –
Ágai
Ágai Adolf
, mióta visszajöttem egész érdeklödő lett, a mi nála szokatlan dolog. Ö rá se néz a munkatársaira, s most elöre köszön, szól valamit, nyájas.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
No persze! – Ezt is magának köszönhetem édes. Most már ember vagyok.  
  De nem beszélek többet ilyen hiábavalóságokat, mikor komoly dolgot is izenhetek: Csókollak! Csókollak szivvel s lélekkel, komolyan, mézem,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Reszketve a gyönyörüségtöl… és csókba fájduló szívvel. Vannak álmaid?! Irj édes, édes, irjál édesem csókoló
Zsigádnak
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image