Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos  
  dr. legifj.
Szász Károly
Szász Károly
 
 
min.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
miniszteri
osztálytanácsos urnak  
  Cultusministerium.
Bpest
Budapest
.  
  V. Hold u. 8.  
  Nagyságos
Uram
Szász Károly
!  
  Azzal a kéréssel fordulok
Nagyságodhoz
Szász Károly
, hogy ha lehet, méltóztassék a naptár-honoráriumot elutalványozni a czímemre.
n
Jegyzet A Házasodik a tiszteletes úr   c. életkép honoráriuma. Móricz Zsigmond, "Házasodik a tiszteletes úr", Protestáns Új Képes Naptár 51 (1905): 52–61.
Személyesen is óhajtottam volna tiszteletem tenni, de mostanában nem tudom módját ejteni. – Az Uránia számára a Ludas Matyi   elemzést
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
már levelében említi. Megjelent: Móricz Zsigmond, "Lúdas Matyi", Uránia 6 (1905) oldalszám! Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:327.
már csak a jövő tavaszon tudom megcsinálni, mert az újévi számra a Csokonay   czikken
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "Csokonai Vitéz Mihály", Uránia, 1. sz. (1905): 3–13.
dolgozom. Lehet ez két számra szóló terjedelmű is?  
  Ezek után maradok Nagyságos
Uramnak
Szász Károly
 
  alázatos szolgája  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
  IX. Márton u. 35/c III. 42.  
  vagy Az Ujság szerkesztősége Kerepesi 54.  
 
Bpest
Budapest
, 1904. okt. 17.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés a verzón:

Móricz Zs
Móricz Zsigmond
[kézváltás] Szász Károly

 
image
image