Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Az Ujság  
  Nagyságos
Uram
Szász Károly
!  
  Nagyon, nagyon szépen köszönöm a jóságos és igen kedves üdvözlést.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Holics Janka
Holics Janka
eljegyzése alkalmából nyilvánított üdvözlet.
Én is nagyon örülök és tisztességnek tartom magamra nézve, ha kielégíthetem
Nagyságodnak
Szász Károly
jövőm iránt való szives érdeklődését.  
  Ezek után továbbra is kérve Nagyságos
Uramnak
Szász Károly
jóakarát  
  maradok igaz tisztelettel  
  alázatos szolgája  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Bpest
Budapest
. 1904. okt. 20.  
 
NB.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nota Bene
Szily Kálmán
Szily Kálmán
fötitkár ur kéri az Almanach számára a kéziratban levö müvek czimjegyzékét.
n
Jegyzet
Szily Kálmán
Szily Kálmán
a kéziratban lévő
Szász Károly
Szász Károly
művek címjegyzékét kéri. A bibliográfia 1905-ben jelent meg az Akadémiai Almanach "A tagok munkálatai" rovatában Szász Károly r[endes]. t[ag]. 1854–1904.   cím alatt. Lásd: [Móricz Zsigmond], "Szász Károly r[endes]. t[ag]. 1854–1904.", in Szily Kálmán, szerk., Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral MCMV-re (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1905), 215–231. Lásd még az 1904. március 14-én kelt levél jegyzetét.
 
  tisztelettel
Móricz Zs
Móricz Zsigmond
.
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image