Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes drága
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Levele
n
Jegyzet Talán
úgy megrémített, hogy gondolkozni sem tudam. Hát csak nem olyan veszedelmes a baj, hogy a végsőre gondoljunk? Ha így lenne édes, irja meg, vagy sürgönyözzön, de nem, nem hiszem. Az Isten nem hagy el, én csak benne bízom. Úgy-e, már most is sokkal jobban van? Szombat este, későn. Mért gondolt ő arra, hogy rögtön megesküdjünk? "ha szeret,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
eszi..." Édes! de ha majdn
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
etetlent kíván. Hisz arra
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
elvéve a baj. De ha ez
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
usára Istenem, nem tudok r
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
úgy-e nem kell ilyenre gondol
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
a valami különös, nem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
m mi – valami enyhítő la
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
hogy megtegyük amit kív
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
persze, akkor nem habozok egy perczig sem, akkor nem tarthat vissza semmi, semmi azok közül az akadályok közül, amelyek most elháríthatatlanoknak látszanak, – akkor megyek, vagy jöjjön maga – és hát siessünk, fussunk, segítsünk, ha tudunk. – De így nem lehet, nem lehet. Kedvesem, ha az a reménye, hogy 5-éig vagy előbb is, tán holnap már jobban lesz és általában nem gondolunk a legrosszabbra, a mitől óvjon meg a jó Isten – akkor már legyen türelmes édes, és ő is, – amíg csak valamennyire elkészülhetek. Ha
édes anyja
Pallagi Erzsébet
kívánja, akkor 5-éig sem várunk, de ha jobbul, akkor ne kívánják édes. Ha nem teszem, akkor nem szeretem? Még ha így hiszi s
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
ehetem. – Nem rajtam áll, nem is
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
, de a körülményeken. S ha azok
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
szerencsétlenül követelnék,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
legyen, akkor meglesz, – de h
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
aguknál jobbra fordulnak, a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
ami körülményeink, amik
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
mben eltörpülnek ugyan, de egymagukban
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
olyan hatalmas gát, mint ahogy azok sodróár – akkor ezek tolakodnak elő. Nem lehet itt édes megállni semminek. Látja, itt nem lehet "minden mást félre tenni" mert az óriás hátrány és kár és tán ennél is több nekünk.
Mamának
Szklenár Teréz
pl. hétfőtől körül-belül szerda, csütörtökig
Bisztrón
Ratkósebes
kell lennie, a marhának takarmányt készíteni, szecskát mennek vágni és szénáért mennek és itt minden annyi fáradtsággal és bajjal jár. Ha nem készíti el ezt, nem mehetünk
Pestre
Budapest
, mert itt nem tudna
Mina
Szklenár Vilhelmina
néni magán segíteni. A marhának pedig muszáj enni! És nekünk, tudja maga jól, nincs férfi segítségünk, aki az ilyeneket levegyen a
mama
Szklenár Teréz
válláról.
Ő
Holics Zsigmond
a hivatal mellett nem is tehetné. Pénzért meg nem győzzük végeztetni és más idegen
is
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
csalna, meg másnak nem is adnák ki. Szóval ez a dolog, ha csak ennél sokkal fontosabb közbe nem jön, elodázhatatlan. Ezzel körül-belül a jövő hét agyon van ütve. És itt ilyen bután mulnak a hetek, évek! – élni kell, – és ez
a munka
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
tart fel. –
Apával
Holics Zsigmond
én nem beszélek. Ő nem említett egy szót sem levélről,
mama
Szklenár Teréz
nem kérdezte. Szomorú, de nem lehet
máskép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
másképp
, most mi idegenek vagyunk egymáshoz. Én nem is tudok közeledni. Most én mondom, ha szeret, velem érez és ezért nem itél el. De tudom, hogy ha megkapja a levelét,
mamával
Szklenár Teréz
beszélni fog és biztosan tudom, hogy el is intézi azt, amire kérte. És aztán édes! magának nem illő vagy micsoda erről beszélni, – de hát "egy szoknyában" menjek? Még mindent varrni kell. És tudja, hogy arra képtelenek vagyunk, hogy valahol megrendeljük és 10-szeresen fizessük a holmit. Karácsonyig még sokat lehetne készíteni még akkor is, ha ebből az időből 2 hetet
Pesten
Budapest
töltenénk el. Hisz
Pestre
Budapest
is azért megyünk, hogy a legszükségesebbeket beszerezzük, mert keserves. De én nem is tudok most erről az esküvői tervről semmi határozottat írni, mert
mama
Szklenár Teréz
nincs itthon. Holnap haza jön és tán beszélni fog
apával
Holics Zsigmond
. Akkor megírom magának és
mama
Szklenár Teréz
is ír, mit határozunk. Úgy-e elhiszi nekem, hogy mennyire vágyom magukhoz, kivált most, hogy tudom, hogy egy kis segítség is lehetnék, bár én ne sokat igérek édes. – És valami fazekakat csak ne vegyen, mert abba bele kell törődnie, hogy ha csakugyan meg lenne most – amit nem hiszek – akkor legalább egy hónapig venni kéne kosztot, mert: 1. én nem tudok főzni, 2. nem jutnék hozzá a főzéshez, nem volna időm hozzá, hogy tanuljak, mert az elhelyezkedéssel vagy mivel lennénk elfoglalva. De különösen nem tudnék mihez kapni, nem tudok főzni. És míg valamit összeszerzünk (edényt stb.) addig ej, én nem tudnék mihez fogni. Ezért is jobb lesz csak várni, karácsonyig megtanulok főzni is. –  
  Ej, és ne siessen olyan nagyon, hátha megbánja. Nekem minden gondolatom kiröppen a fejemből, csak úgy szédülök, ha arra gondolok, hogy mennyi édes kötelesség vár rám – és én semminek sem tudok majd eleget tenni. És maga olyan gyönyörűen kiábrándul, hogy az én szívem akár megszakadhat belé, hogy elég költőiesen mondjam.  
 
Zsigám
Móricz Zsigmond
édes, én nem tudok mit tenni, nem tudok gondolkodni, félek a jövőre gondolni. És maga meg azt hiszi, hogy  
  Nem irok semmit. Ne sürgessen. Már én is beteg leszek. Nem bánom, akármi történik, én nem teszek semmit, hogy
mamát
Szklenár Teréz
kimerítsem akár lelkileg, akár anyagilag. Mert neki nagyon nehéz így is az élete.  
  És igaz! Express levelet ne küldjön, mert itt minden extravagancia a postával, – merő kellemetlenség. Kaptam már én egyszer express levelet és kellemetlen volt. Pláne ajánlott express! Kétszer kell küldöncznek járni, és
apa
Holics Zsigmond
mérges lenne érte, a koronákért.  
  Az ajánlott levelet
Törölt
« csak nehezebb lassabban »
később kapjuk. Előbb a vevényt küldik fel és úgy a levelet másnap. Csak jól zárja le a levelet édes.  
  Hogy van az
édes anyja
Pallagi Erzsébet
? Irjon mindennap róla tudósítást. Ha tudná, mennyire vágyom neki most valamennyire is enyhíteni a baját. Ha elmegyünk sokat leszek mellette, megtanulok legalább főzni ő majd diktál az ágyból. Vagy maga nem akarja, hogy menjünk, de miért?  
  Ha csakugyan megtörténne az a csuda, hogy meglenne amint maga akarja, akkor csakugyan nem mennénk, – de akkor kabátot (nem kendőt) kéne hoznia.  
  A gratulációk érdekesek. Ki az a Bucsi (?) József? Én nem tudok örülni most semminek! Ne is várjon tőlem levelet, ha nem írok is, minden gondolatom magánál van, de írni kivált most nem tudok. Nem csak fogalmazni, irni sem.  
  Jaj ne izgasson ennyire, ne kergessen, nem birom ezt soká, kimerülök én is.  
  Nyugodjon bele édes, én most úgy is olyan hasznavehetetlen vagyok. Velem csak baja lenne most.  
  Holnap tán irok biztosat, ha
mamával
Szklenár Teréz
beszélünk.  
  Ezt a levelet legjobb lenne el nem küldeni, de másikat nem irnék már, kín lenne ez nekem most és nem akarom bizonytalanságban hagyni.  
  Csak arra kérem, legyen türelmes karácsonyig – én legjobban szeretnék addig lefeküdni és meg sem mozduni addig. Meghalni addig. – –
Mama
Szklenár Teréz
ma jött haza. De már nem várok, míg ír ő, mert itt maradna a levél, amiért nagyon nem lenne nagy kár. –  
 
Annak a drága betegnekKOHA_AUTH:313747 kezét csókolom, javulást kívánok neki. Magukat üdvözli,
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
csókolja JankájaKOHA_AUTH:313721 .
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
1904. okt. 22.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Ha baj van, írjon, sürgönyözzön.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Ha megmaradhatunk a karácsonynál, akkor mi pár nap múlva PestreKOHA_GEO:9227 megyünk.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
A SzászKOHA_AUTH:125641 levelét
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
visszaküldjem? most nagyon olvashatatlan lenne
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Hozzá, a gépem nem varr, ma irtam, hogy jöjjenek, igazítsák meg
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Édes, úgy-e nem ért félre? Nem gondolja, hogy a „nagy család terhe” nekem teher és nem óhajtott állapot. Szeretem magát és így mindnyájukat.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Holnap talán irok megint, ha nem, ne gondoljon semmit. Csók JankájaKOHA_AUTH:313721
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image