Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes drága
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Most elrontom egy kicsit a kedvét édes.
Rőczéről
Nagyrőce
jövök nagyon fáradtan. Egy levélért kellett lemennem és személyesen átvennem. Képzelje, a maga levele,
n
Jegyzet
a melyikben azt a 3 gratulációt küldi s a melyikben az esküvő
Törölt
« határ »
napnát
 [?]
[unclear1]
19-ére teszi. A levél t. i. felbontva érkezett és már
Kassán
Kassa
is járt a postaigazgatóságnál. Nekem kellett lemennem s valami jegyzőkönyvet aláirnom és azt, hogy a levél teljes tartalmát átvettem. A boritékját pedig ott tartották és küldik a corpus deliktit
n
Jegyzet Bűnjel, latin. Forrás: A Pallas nagy lexikona, 18 köt. (Budapest: Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., 1893–1900), 4:529.
Pestre
Budapest
és utasítják a postahivatalt, hogy máskor ilyen túltömött levelet, a melyiknek az oldalsó lapja nincs jól leragasztva, ne vegyenek fel. Vagy tudom is én mit.  
  Szóval a legkellemetlenebbűl érintett mikor a maga édes szent tartalmú levelét ilyen meghurcoltatásnak kitéve láttam. És gondoltam, hogy meg sem irom magának, de jobb, hogy tudja. Azt biztosra veszem, hogy ezek a postás hölgyek olvasatlanul nem adták ide nekem. De most már mindegy, ne bántsa magát ez édesem, már én nem bánom. És nincs is benne végre semmi, amit nem olvashatna más – ha nem tehetünk ellene. Mégis gyalázatosak! Mégis szemtelenség! Felteszem azt is, hogy ők bontották fel. Tudja a borítéknak az oldalsó lapja volt kihuzva. De már mindegy, ne törődjön vele kedvesem. Nagyon keveset akarok írni édes, mert nem tudok, nem birok.  
 
Mama
Szklenár Teréz
nincs itthon.
Bisztrón
Ratkósebes
van. Talán holnap jön haza. Édes! Mért nem akarja, hogy oda menjünk? Az esküvő nem lehet meg úgy mint maga akarja. nem beszélnek. És
apa
Holics Zsigmond
nem akarja, hogy karácsonynál előbb legyen. Óh, nem egyeznek meg, szép szóval nem intézik el. Ha meg nélküle teszszük, akkor attól félek, hogy szegény
mamára
Szklenár Teréz
a legrosszabb sors vár azután. Lelkem, ne kívánja tőlem azt, hogy
mamát
Szklenár Teréz
a legnagyobb bajjal a legnehezebb sorsban, gondban hagyjam s én a boldogságot menjek élvezni, örülni. Nem tudok mit tenni. Nem akarom én forsirozni, mert hisz tán megtörténhetne, – de nem visz rá a lélek, hogy
mamának
Szklenár Teréz
annyi nehézséget okozzak.  
  Ha a szép csendesen, egyetértve, az ő akaratukkal egy akaraton, simán, szegényen, de boldogan történhetne, akkor igen. De így erőszakkal,
apával
Holics Zsigmond
szembeszállva nem merem tenni. Csak
mamát
Szklenár Teréz
féltem. De édes, ezt csak azért irom magának ilyen leplezetlenűl, mert maga is igaz és őszinte hozzám.  
  Van egy ajánlatom: Irjon még egyszer talán
apának
Holics Zsigmond
, ha akar. Ő tán felelt magának azóta, tudom, hogy nem sok köszönet lehet benne. Tudom, hogy azt irta, hogy legyen csak karácsonykor. Maga tán irjon még egyszer szépen, tán szép szóval többre megyünk. Én nem, nem tudok vele beszélni, pláne erről! – Szomorú, szomoru ez az állapot.  
  Az a híres! kelengye, hisz azt még el lehetne készíteni, ha nem így lennénk, ahogy vagyunk. – Hisz
apa
Holics Zsigmond
arról, hogy mi
Pestre
Budapest
készülünk nem akar tudni, úgy látszik. És ha maga sem akarja, – de akkor is mennünk kell, nincs télikabátom és itt nem lehet venni.  
  1904. okt. 26  
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Tegnap este is arra kértem, ne siettesse már az esküvőt, mert nem lehet előbb, mint ahogy a akarják. Ma meg megjött az express levél,
n
Jegyzet A levelet nem ismerjük.
a mivel egész felfordulást okozott. És csak 1 órával érkezett előbb a küldöncz, mint a rendes posta.
Mama
Szklenár Teréz
már addig is nagyon haragudott nem tudom rám-e, magára-e vagy mindkettőnkre
Törölt
« vagy »
amint ez a levél jött, még jobban felharagította. Nem is olvasta, meg se nézte, csak
apától
Holics Zsigmond
kérdezte, mi van benne. Ő mondta el, hogy mi a tartalma. Most már nem
apa
Holics Zsigmond
, hanem
mama
Szklenár Teréz
nem akarja ezt a sietős esküvőt.
Apa
Holics Zsigmond
nem bánja és meg is tenné, amire maga kéri, de nem akar
mama
Szklenár Teréz
nélkül tenni.
Mama
Szklenár Teréz
meg azt is kijelentette már, hogy tegyünk amit akarunk, ő "mossa kezeit" mindentől. Szóval nagyon rosszul esik neki, hogy ilyen hirtelen akarja ezt maga.  
  Én egy szót sem szóltam, egy árva szót sem. Én nem tudok erről beszélni. De nem is tudok mit tenni. Arra kérem még egyszer magát, ne kivánja tőlem, hogy vagy a szálljak szembe és vonjam magamra a
mama
Szklenár Teréz
nagy haragját (de még sokkal végzetesebb is lehet belőle) – vagy magát bántsam meg akaratomon kívül.  
  Nem tudok mit tenni, mit szólni.  
  Én nem végzek itt semmit. Egy szóval sem kérem , hogy tegyenek, hogy legyenek rajta annak amit maga óhajt. Azt mondták, jöjjön el maga és végezze el maga, ezt
mama
Szklenár Teréz
mondta.
Apa
Holics Zsigmond
meg azt, hogy jöjjön el és még egyszer beszéljük meg, és döntsük el a napot. Nem bánja, ha nem is várjuk be karácsonyt, de ne most ilyen hirtelen, lóhalálában.  
  Nem értik miért siet most ennyire, mert hogy az
édes anyja
Pallagi Erzsébet
betegsége
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
a mellett van, hogy most minden mással hagyjunk fel, ne törődjünk mással, csak azzal és igyekezzünk rajta segíteni. Hogy én velem nem lesz rajta segítve, arról meg vannak győződve. És hogy van ő? Igazán rosszabbul? Hát ne izgassa még maga is édes, hogy ott nyög előtte, rosszul esik neki azt nézni. Inkább vidítsa fel várjon jókedvvel mint eddig. Rajtam ne aggódjon. Látja,
mama
Szklenár Teréz
írni akart magának, el akartunk menni
Pestre
Budapest
most a napokban és akkor sokat lettem volna ott annál a kedves betegnél – és így most nem tudom, mi lesz.  
  Most
mama
Szklenár Teréz
haragszik.  
  Ha nem tudnám, hogy
édes anyját
Pallagi Erzsébet
nem hagyja ott most s ha nem tudnám, hogy ez milyen váratlan nagy költség volna magának és nem félnék attól, hogy igen kellemetlenűl érezné itt magát most, – arra kérném jöjjön el, beszéljen maga
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, mert én nem teszem. Akármi történjék. én nem teszek semmit.  
  Ha levelet ír, csak kérjen, ne irja hogy: "ebből semmi esetre sem engedhetek." Ezzel még rosszabbá teszi a helyzetet.  
  Édes, én vágyom a legjobban arra, hogy ott lehessek vele, hogy boldognak tudjam, de én mindig el vagyok készülve arra is, – hogy egyszer csak azt hozza meg az idő, hogy mi nem egy évig, de soha többé nem találkozunk. Mindenre el vagyok készülve és nem magamat, de magát siratnám. Rajtam nem érdemes busulni. Megírtam, mi történt itt és kérem intézze
el a többit maga úgy, ahogy a legjobbnak gondolja. Csak az édes anyjátKOHA_AUTH:313747 ne keserítse. Rólam pedig gondoljon amit akar.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Édes 2 hét alatt rendbeszedődnénk, ha lenne még mit rendbe szedni.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
az az idehozatás, rendelés. Küldenek olyat, amilyet nekik és nem nekünk tetszik és fizettetnek úgy, ahogy nekünk nem tetszik. Téli kabátom nincs, tavasziban megyek fel. (Ha csakugyan arra kerülne a sor, magának kéne egyet hozni, hogy mégis tisztességes külsővel esküdhessek.) Arra való ruhám sincs stb. stb. – szóval, ha az az egyetlen rettenetes eset közbe nem jön, – akkor lehetetlen kíván édes ezzel a sietéssel. És nem mondunk még karácsonyt sem, de amint valamennyire elkészülünk, mindjárt megyek, de most nem lehet. Most felmegyünk nov. első napjaiban
Pestre
Budapest
és akkor mindent megbeszélünk, ha csak addig valami nem várt esemény közbe nem jön, amiről remélem értesít rögtön és őszintén. És ugy-e nem mondja ki a sentenciát kedvesem, hogy: – nem szeret! Én rajtam nem áll. – Most pénzünk sincs, csak nov.-ben veheti fel
mama
Szklenár Teréz
.  
  Az anyakönyvvezető
Szirken
Szirk
van, ott van a templom, pap is, de ha maga
végkép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
végképp
nem akarja ezt, én nem bánom, ha Józsi bátyát kéri meg. De nem tudom, akkor háznál kéne, mert a templomot nem tudom átengednék-e. De ez sem lehet, mert ha egyszer lemegyünk,
Szirkre
Szirk
, akkor ezek megennék itt azután , ha mi extrát csinálnánk és haza jönnénk esküdni . De azt nem bánom, ha az egyházi esküvő
Pesten
Budapest
lesz, csakhogy ez megint költséges édes. – És valamennyire mégis készülnünk kell hozzá
idő kell!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
és tudja milyen kinos itt minden, ahol a szülők… az egyik közönyös, legalább annak látszik és idegen. Nem avatkozik, nem segít, sőt! –  
  Hogy mit vegyen lelkem? Amit akar és amit lehet. Amit írt, a többit majd
mamával
Szklenár Teréz
végezzük. De tán ne vegyen 2 asztalt. Azt a kicsit, a melyik ott van a kis szobában, amin írt, azt elvihetném, elég az íróasztalnak.  
  A lakást saját zsebéből semmiesetre ne festesse. Ha csintalan, (polos!) kapott vagy micsoda, akkor a háziúr köteles tisztán kimeszelve adni át a lakást. Ha lehet, jó is lenne festtetni, mert mégis biztosabb, tisztább, csak kösse ki a festést, ha lehet. Maga ne festesse. –  
  Ezt a kis szolgálót elviszem, ma már elvégeztük az anyjával, csak a béréről nem beszéltünk még, az pedig annyi lesz, mint most, 3
frt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint.
(Csak a kosztja kerül sokba.) De ha most mennénk esetleg rögtön, akkor
Annát
Anna cseléd
nem vinném magammal, karácsonyig itt maradna
mamánál
Szklenár Teréz
.  
  És ha mennék most, akkor nem mennénk egyedül, mint maga írja,
mamának
Szklenár Teréz
is velünk kéne jönnie, jönne is, mert rögtön venni, venni kéne. És akkor aztán még a szecskát is abba hagyná; ha kell, megyek. De remélem, várunk még. Úgy-e nem kell arra a rettentőre gondolnom? Irjon édes, írjon. Hogy vannak? És ne gondoljon neheztelő szivvel rám, én szeretem és mindent megteszek, – amit lehet.  
  Nem akarom az én szegény
mamámat
Szklenár Teréz
is kergetni, zaklatni, zúgni neki, ő úgy is mindent megtesz, ami tőle telik, nem akarom
végkép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
végképp
kimeríteni
Törölt
« szel »
lelkileg és anyagilag. És mindenfelé ő megy és mindig gyalog, fáradt szegény; és itt minden lassan megy. Nap-nap után, hét-hét után telik bután, alig mozdít valamit az ember a dolgán. Mert egy ember végére is hiába küzd, hiába erőlködik, nem tehet erején felül. Én is már több gratulációt kaptam és nem tudom, mikor köszönöm meg. Nincs is lapom, vagy levélben? Az sok. – Lesz-e vajon látszata a
Szász
Szász Károly
érdeklődésének. Csokonai!  
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "Csokonai Vitéz Mihály", Uránia, 1. sz. (1905): 3–13.
. De addig tán, az is meg lesz még. Kérdezze meg lelkem az
édes anyját
Pallagi Erzsébet
, mit tegyünk, de mondja el neki, amit írtam
és amit határoz én azt teszem, akármi történjék is. Nem venném a lelkemre, ha megbántanám. –
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Ma volt a szomszédunk, Szabó esküvője, azaz tegnap, mert már elmúlt éjfél Csók JankaKOHA_AUTH:313721
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Az okmányai nálam vannak addig, míg megírja, mit tegyek velök. ApaKOHA_AUTH:313724 nekem adta, hogy tegyem el addig. Nagy boldogság várhat ránk ezért a sok kínért. Vagy már tán végeztünk volna a boldogsággal, mint ahogy én annyiszor mondtam? Hát csak ennyi volt? Isten vele. Irjon mamánakKOHA_AUTH:313759 édes, ő megbékél, de én nem beszélek.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Ugye nem akarja, hogy a mamaKOHA_AUTH:313759 ellenére, őt megbántva menjek el? Soha sem hittem volna, hogy még ezen is át kell esni. És miért? Mert maga most olyan türelmetlen. Hát nem lett volna jó, ha most 2 hétre elmegyünk, aztán ? hamar itt a karácsony. Isten vele. Csókolja JankaKOHA_AUTH:313721
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
És gondolja meg előbb jól, mit tesz, ne hirtelenkedje el, mert ezzel magunknak teszünk rosszat. Ha teheti jöjjön, de ha nem, írjon apáéknakKOHA_AUTH:313759 KOHA_AUTH:313724
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
De csak nagyon komoly esetben tehetem azt, amit maga kíván. Édes anyjaKOHA_AUTH:313747 tudja azt jobban mint maga ép épp azért ha mégis
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
ezt kívánja, akkor csak írjon és rendezze el a dolgot, én kész vagyok.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image