Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Vashegy
Vashegy
. 1904. XI. 17.  
  Kedves
Zsig
Móricz Zsigmond
 
  Mondom én azt már régen, hogy: "No már legközelebb irok
Zsigukának
Móricz Zsigmond
is, meg
Pistukának
Móricz István
is, meg
Dezsőkének
Móricz Dezső
is, meg
Mikukának
Móricz Miklós
is, de hát nem birok (biroknak ugyan elég birok) de nem bírok én annyi levelet össze-vissza írni, azt csak gondolhatod! Meg azután – mégis csak – tudod – kedves nem is ismerem, hát odáig – gondoltam – nem irok egyiküknek sem, mig Neked nem; és csak az alkalmatosságot vártam, hogy Neked irhassak! Ime világos, mert csak d. u. (ma) 2 óra 10 perckor fogtam kezembe kis lapodat
n
Jegyzet A levelet nem ismerjük.
(mely egy kicsit nagyobb is lehetett volna) s most, midőn, e sorokat irom, még nincs 3 – mondd: három óra! Szóval én sietek Neked írni – érted? mert: "Sic volvere Parcae" – azaz: Igy akarták a Párkák (Clótó, Lachesis és Athropos)
n
Jegyzet "Párkák – latinul Parcae, a sors és a végzet istennői az ókori római mondákban, a görög Moirák római megfelelői, latin nevük Nona, Decuma, Morta." Tótfalusi István, Irodalmi alakok nagy lexikona, Mítoszok és mondák 1, (Budapest: Argumentum: 2010), 319.
Igen! Én Neked sietek írni! Hát igen! Én írni sietek Neked! Bizony – akár hiszed, akár nem,: Én sietek írni Neked! No igen! De ne nevess! Ha nevető kedved van, irok inkább mást, amin lehet nevetni. Nem kell, nem muszáj, de lehet! Talán már ki is találtad, hogy kiről akarok irni? Úgye-leg alább is gondolod, hogy
Mina
Szklenár Vilhelmina
néniről. Igen – róla meg – rólam szól a kis mese; belillik állatmesének is, de nem annyiból, hogy rólam szól, hanem egy héjáról esik itt a szó, meg egynehány csirkéről. Hát úgy történt a dolog, hogy: Talán 13-án délután idebenn olvastam "Egy hirhedett kalandor a XVII. (tizenhét) századból   ",
n
Jegyzet Jókai Mór, Egy hirhedett kalandor a XVII. századból, (Budapest: Szépirodalmi, 1984).
amikor
Mina
Szklenár Vilhelmina
néni nagy robajjal jön be s miután a szomszédbeliek informálták, egyenesen felém jött s nagy hangon kérdezi: "Hát te minek vagy itt? Kirántott csirkét enni?" "Hát igen" mondom én. "Talán az lesz a kis vacsora"? "Jaj, hát te nagyon okos vagy – úgy megélek én is – Grönlandban is; inkább mennél lelőni azt a hiénát" mondja
M
Szklenár Vilhelmina
. n. ("Hiéna" alatt érts héját) "Jaj, hát akkor nem lesz csirke vacsorára - úgye?" Kérdem én. "Háháá! talán neked déli káposzta nem is jó?" "Hát ha muszáj" mondom, "hát azt is megeszem". "Áááá! Minek erőltetnéd magadat,? ne egyél, mert meghalsz!" De én azért ettem és remélem pillanatig sem kételkedel benne, hogy – jóllaktam!?  
  Csak azt nem tudtam sehogy elképzelni, hogy jutott és miért jutott
Mina
Szklenár Vilhelmina
néninek az eszébe "Grön-land"! Ezenkivül még egy jó viccet mondott
Mina
Szklenár Vilhelmina
néni tegnap délben: Ledobott a macskának egy tökéletesen kopasz, nagy csontot. A macska egy lépésről megnézte a csontot, azután behúnyta mindakét szemét, nagyon nagyra nyitotta a száját és azt mondta: "me-eeeee!" mire
Mina
Szklenár Vilhelmina
néni így válaszolt: "Búsúlsz cica a hús után? kérj a gazdádtól, vagy harapj a combodból!" Mire a macska kitátotta a száját, kilógatta a nyelvét, kinyitotta a szemét,
Mina
Szklenár Vilhelmina
nénire nézett, de nem szólt egy szót sem! –  
  Elég sor mindenfélét tömtem már erre a darab papírra és mégis – csak nem akar – csak nem akar meglátszani rajta. Rajtad valószinüleg meglátszik.  
  Olvasom csinos lapodat – talán már hetedszer. – "Megragadod az alkalmat" (akárcsak én) "Választasz nekem egy nyakken – azaz szalagot" (de olyat válassz, akárcsak én) – ne valami hurkot! "És egy strapa nadrágot!" Igen! "És nincs
Pesten
Budapest
elég ember!" Tudom! "Meg csodás kráglit
n
Jegyzet Gallért.
is!" Jó – vegyetek! Tudom, hogy vesztek; "Számolmi teméntelenül tudok" – igen tudok – most már én mindent tudok – amit Ti akartok, de Ti nem tudjátok, hogy mit akarok én. Hát azért – hogy tudjátok – leszek olyan bátor, a túlsó oldalon egy két ábrával feltöntetni azt, aminek úgy kell lenni! Egy kis szöveg is lesz mellékelve hozzá, hogy jobban és könnyebben tudjatok eljárni mind ezen dolgoknak a bevásárlása ügyében. Szóval igy rendben lesz – lenne minden ami nem a legfontosabb, csak a legfontosabb nem tudom rendben lesz-e, t. i. hogy: pro primo: ott találja e még ez a levél azokat, akik e levél nélkül sem jó nyakszalagot, sem jó strapanadrágot, sem jó csodagallért nem fognak és nem tudnak hozni; pro secundo: ha ott is találja, teszem fel szombaton d. után, ha esetleg ők szombaton este indúlnak, lesz e idejök mindezeket – igy összeszedni. Hát egye fene a csodakráglit – majd csak lesz – ahogy lesz; tudom hogy Ti okosak vagytok és nem félek, hogy elönt az epe attól, amit esetleg nem olyant hoznak, amilyen kell. – Hát most már tisztában vagyunk egymással legalább én (ha a túlsó lapot áttanulmányozod, te is) ezért hát most már engedd meg; hogy én is visszaöleljelek – nem csak Téged, de mindnyájatokat! Tehát szervusz! Hück aut
 [?]
[unclear1]
 
 
Jenő
Holics Jenő
Aláírás
 
  nem mentem, azért mert Brenertől
Pestről
Budapest
kaptam levelet. Azt mondja, hogy
Pesten
Budapest
van – a szemet gyógyittatja
Janka
Holics Janka
tudja, hogy kiröl és miről beszélek itt!  
 
graphic
 
  25-30 cm. Különben ez nem fontos, hanem ez  
  105 cm-nél rövidebb nem lehet, de 110-nél hoszabb sem lehet. Legjobb ha 108 cm.  
  de ez sem fődolog, hanem  
  ez a fő. Ez legalább 82 cm és legföljebb 85 cm. Igaz is! Csikos legyen okvetlenül!  
  18 1/2 cm-nél kisebb nem lehet, de viszont 19 1/2-nél nagyobb – azaz szélesebb sem lehet: legjobb, ha 19 cm. pontosan.  
  Meglehetős gyenge ez a nadrágrajz, de talán el lehet rajta valahogy igazodni!  
 
graphic
 
  Nyakkendő ilyen alakú – nem éppen ilyen, mert az kicsi volna. Meg egy olyan is lehet, mint amit Tőled kaptam – masli – azaz csokorkötésű. fehér feketén frontozott  
 
graphic
 
  Lancelot például 39 sz.  
  5 1/2 cm-nél semmiesetre sem alacsonyabb, de 6 1/2 nél semmi esetre sem magasabb. Legjobb 6 cm  
 
graphic
 
  Robert 39 sz.  
  Méretek ugyanúgy, mint a másiknál.  
 
Apának
Holics Zsigmond
ugyanilyet lehet venni – ugyanaz a száma de lehet kivágott is – ilyen:  
 
graphic
 
 
Egy vagy két skatulya dohánynak is, jó hasznát venném – mondd meg kérlek MamáéknakKOHA_AUTH:313759 . Lehet pedig az vagy „Kír” vagy világos-barna semmiesetre sem világos): vagy sötétbarna purzicsán. –
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Hüvely is kell hozzá.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés az első fólió verzóján:

1904 nov. 17
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image