Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  Az Ujság  
 
Bpest
Budapest
. 1904. nov. 23.  
  Édes jó
Jankám
Holics Janka
!  
  Feljöttem dolgozni a szerkesztőségbe. Odahaza a bajok még mindig nem szünnek.
Miklós
Móricz Miklós
ugy tetszik tul van a legnagyobb veszélyen, de hosszu időre ágyban kell maradnia s folyton ápolni.
Édes anyám
Pallagi Erzsébet
ujra rosszabbul van, tegnap éjjel kisebb foku görcsei voltak, de föl kell kelnie, mert nincs a ki elvégezzen valamit helyette; ha volna is, akkor meg még nagyobb nyugtalanságban volna az ágyban.  
  Most fogok hozzá a Csokonai   czikk
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "Csokonai Vitéz Mihály", Uránia, 1. sz. (1905): 3–13.
irásához. Otthon nem lehet dolgozni mert sok a zavaró mellék-fő-körülmény, a másik otthon
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
1904 novemberétől bérli közös lakásukat , ahová
Holics Jankával
Holics Janka
1905. január 5-én kötött házassága után költöznek be. Lásd még a jegyzetét.
hideg, és asztaltalan, pedig itt is nem valami nagy 5 órától kezdve a csönd.  
  Ma csupa férfiui gondok embere vagyok, nincs semmi idöm a lobbanó, lobogó, csillogó gondolat – s érzelemdus játszi poétázásra.  
  Tudom, maga is, lelkem lelke, nem él olyan derüs, napfényben sütkérező napokat, mint én szeretném.  
  Óh édes, nem tudom megmondani, mennyire vágyom a nyugodt, boldog élet után, a lelki béke és zavartalan örömök gazdagsága után. Minden, minden semmiség a világon, csak a szivek öszhangja értékes. Sem kincs, sem gazdagság, sem társadalmi állás, sem az az összes becsült és átlag lelkektöl vágyva vágyott külső öröm nem ér föl azzal, ha két szív együtt, egyért dobban.  
  Lehet hogy nem leszek sem hires ember, sem gazdag, de boldog leszek fenyőfa asztalnál is, ha te édes, ha te ott ülsz mellettem, s derüs arcczal, nyájas biztató szóval törülöd le arczomról a gondot, a mi
Törölt
« t »
kint a keserves világban tapad rá.  
  Óh én egyetlenem, én édes szívem, ha már itt volnál…  
  De itt leszel már nem sokára és nem választ el bennünket soha többé semmi, semmi. És nem érzed soha többé az élet gondjait, a meg nem értés, a kicsinyesség apróságból nagyranövő kinjait.  
  Óh én imádottam, én üdvösségem ugy vágyom utánad!  
  Csókollak lelkem fogytáig, utolsó szivdobbanásomig, erőmig maradtok a te hüséges  
 
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image