Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Móriczkám
Móricz Zsigmond
!  
  Oh te kicsiny hitű, te még csak gondolni is mertél arra, hogy én elfelejtettelek.
nem, nem én, honnan gondolod.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
A
hallhatatlan
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
halhatatlan
Istenekre mondom
Kicsoda? mit?
[kézváltás] Móricz Zsigmond
ez nem volt szép tőled.
Törölt
« bu »
mea culpa! m. c! m. m. c!
[kézváltás] Móricz Zsigmond
n
Jegyzet A latin egyházi istentisztelet bűnvallási formulájának részlete: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Magyarul: én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem.
– A torna verseny óta emészt a gondolat, hogy irjak neked; ámde a gondolatot
furcsa egy hityi matyi
 [?]
[unclear1]
mókustól
[kézváltás] Móricz Zsigmond
nem
Törölt
« követte »
követhette
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a tett. Miért nem?
Kiváncsi vagyok rá
[kézváltás] Móricz Zsigmond
Lásd!
látom
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
  1. Irni akartam, nem tudtam czimedet.
'sz én se.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
(Most sem tudom, kérlek, ird meg.)
ugyan mán minek,
még meg
Gyorsírás
haragszik a Kisujszállási postás ha ugy firtatják a cimet.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
  2. a sok oldalu elfoglaltság.
Ne izélj mán no.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
– De leveled
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
jókor jött.
tudtam.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
Most, hogy a vizsgák elkezdődtek, szakithattam
bizon nehéz lehetett szakgatni
 [?]
[unclear1]
[kézváltás] Móricz Zsigmond
magamnak annyi időt, hogy a következőkben válaszolhassak:  
  Leveled
!
[kézváltás] Móricz Zsigmond
igazán
?
[kézváltás] Móricz Zsigmond
meghatott
!
[kézváltás] Móricz Zsigmond
; nem győztem
?
[kézváltás] Móricz Zsigmond
eléggé
!
[kézváltás] Móricz Zsigmond
örülni
?
[kézváltás] Móricz Zsigmond
s minthogy
!
[kézváltás] Móricz Zsigmond
örömöm
?
[kézváltás] Móricz Zsigmond
szerfeletti
!
[kézváltás] Móricz Zsigmond
volt,
?
[kézváltás] Móricz Zsigmond
eltettem
!
[kézváltás] Móricz Zsigmond
belőle
?
[kézváltás] Móricz Zsigmond
máskorra
!
[kézváltás] Móricz Zsigmond
is
?
[kézváltás] Móricz Zsigmond
valamit,
!
[kézváltás] Móricz Zsigmond
mikor
?
[kézváltás] Móricz Zsigmond
a
!
[kézváltás] Móricz Zsigmond
bánat
?
[kézváltás] Móricz Zsigmond
és
!
[kézváltás] Móricz Zsigmond
üröm
?
[kézváltás] Móricz Zsigmond
között
!
[kézváltás] Móricz Zsigmond
oly édes
?
[kézváltás] Móricz Zsigmond
lesz
!
[kézváltás] Móricz Zsigmond
azon
?
[kézváltás] Móricz Zsigmond
csekély
!
[kézváltás] Móricz Zsigmond
öröm.
?
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
  Bizony az idő eljár,
azért szedj illatos rózsákat mig tart a szép nyár.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
már több, mint félhónapja, hogy a torna verseny lefolyt. Ámde mint én is érzem, nem maradt emlék nélkül, van
Kisujszálláson
Kisújszállás
is
másutt is?
[kézváltás] Móricz Zsigmond
még egy deák,
az ám azt a fán fütyülő…
[kézváltás] Móricz Zsigmond
ki nem felejtett el engem.
…jégen kopogó…
[kézváltás] Móricz Zsigmond
Ha oly jeles iró lennék, hogy föld rengető kifejezésekkel irhatnám le,
…Jebuzeusát!
[kézváltás] Móricz Zsigmond
mily kedves emlék nekem ismeretséged,
istenem milyen is
[kézváltás] Móricz Zsigmond
– bizonyára kő kövön nem maradna e földi világon,
pedig kár volna
[kézváltás] Móricz Zsigmond
de én megelégszem
"Nem kér chinai pamlagot…"
[kézváltás] Móricz Zsigmond
n
Jegyzet
Berzsenyi Dániel
Berzsenyi Dániel
A' Megelégedés   c. versének kezdősora. Lásd: Berzsenyi Dániel, "A' Megelégedés", in Berzsenyi Dániel, Költői művei, kiad. Merényi Oszkár, Berzsenyi Dániel összes művei 1 (Budapest: Akadémiai, 1979), 79.
azon egyszerü szavakkal, melyek a szivből jönnek s melyek hatásukat, nem a nyilvánosságon, hanem a szivben keresik. –
Ni te né, csára, ne hajszra.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
n
Jegyzet A "csá" (jobbra, ritkán balra) és a "hajsz" (balra, ritkán jobbra) az igásállatok terelésére használt indulatszavak. Vö. Benkő Loránd, főszerk. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, 2. köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970), 27. A felkiáltás
Arany János
Arany János
Daliás idők   c. művének első dolgozatában is előfordul: [Toldi] "Most a lova száját megrántá egy helyen, / Hogy ne hajszra tartson, hanem csára menjen;" Arany János, "Daliás idők: Első dolgozat", in Arany János Összes művei, kiad. (I–VI) Voinovich Géza, szerk. (VII–XVI) Keresztury Dezső, (XVII–) Korompay H. János (Budapest: Akadémiai–Universitas, 1951–), 5:317–369, 357. A jelenlegi kontextusban: ne a szív felé.
 
  Ami szivességemet illeti,
bi' a nagy szivesség
[kézváltás] Móricz Zsigmond
azt szivesen és örömmel teljesítem,
le vagyok kötelezve
[kézváltás] Móricz Zsigmond
mert remélem – s azt hiszem, te is igy vélekedel,
persze
[kézváltás] Móricz Zsigmond
– ez által megismerhetjük egymás lelkületét, mert levélben jobban kilehet irni azt, mit másnak tudomására akarunk hozni, mert littera non conrubescet.
n
Jegyzet Helyesen epistula non erubescit – a levél nem pirulós természetű: Cicero szállóigévé vált mondása Lucceiushoz írt levelében (ad fam. 5, 12). Marcus Tullius Cicero, "Lucceiushoz", ford. Szepessy Tibor, in Marcus Tullius Cicero, Válogatott művei, vál., utószó Havas László, ford. Boronkai Iván et al. (Budapest: Európa, 1974), 398–402, 398.
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
azért sokszor olyat és ugy ir az ember a
hogy
Gyorsírás
és a mire külömben
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
nem
Gyorsírás
gondol s a mi
nem
Gyorsírás
jellemzi.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
(Ha esetleg hibásan irok latinul, ne vedd tekintetbe).
a világért sem!
[kézváltás] Móricz Zsigmond
– Ha tehát e levelezést folytatni akarod,
hogyne az egek szerelmiért
[kézváltás] Móricz Zsigmond
Junius 30 ikáig bátran irhatsz e czimre:
veszem magamnak e bátorságot
[kézváltás] Móricz Zsigmond
Arad
Arad
. Kölcsey. u. 1. Junius 30 ikától kezdve pedig: ,
mégis annak
[kézváltás] Móricz Zsigmond
özv
n
Jegyzet (?–1899)
Heeger János
Heeger János
anyai nagyanyja.
leveleivel
Apatelek
Apatelek
(Aradmegye).
 
  Hogy meddig tartozkodom itt, azt megirom ha e levelezést folytatjuk.
ergó
meg
Gyorsírás
fogom tudni mer' hát azt folytatjuk.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
S ha legalább egy héten egyszer irunk egymásnak – elég szép emlékét birjuk nemcsak kéziratainknak,
ej de kitünő. ezért gratulálok
[kézváltás] Móricz Zsigmond
hanem, ha ugy tetszik, egy sokkal maradandóbb köteléknek,
ah
[kézváltás] Móricz Zsigmond
melynek neve barátság,
aha
[kézváltás] Móricz Zsigmond
s mely non pecunia, rea fende et officio paritur
 [?]
[unclear1]
. –
ahhahaha
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
  Talán nagyobb hatást értem volna el, ha ezt oly szépen irtam volna le, mint
Deák Ferencz
Deák Ferenc
írta leveleit,
dehogy, ez a tökéletesség non plus ultrája.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
de hát nem lehet mindenki kiváló férfi,
mért ne, ez csak phrásis
[kézváltás] Móricz Zsigmond
elég az üdvösségre annyi is, ha az embernek józan esze van, melyre minden pillanatban számithatunk, mely semikorsem hagyja cserben őt. –
dejszen, boldogok a lelki szegények.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
  Én téged is ily józan eszű deáknak tartlak
örvendek! mily kegy! magas vélemény!
[kézváltás] Móricz Zsigmond
s azt hiszem, joggal kérhetlek már most, hogy ha már megkezdted, ne hagyd félbe e levelezést.
Szentséges egek! Kár is volna.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
S ha majd a jövő iskola év beköszönt s létre jött köztünk a barátság,
'sz az természetes
[kézváltás] Móricz Zsigmond
– megfogod engedni, hogy szünidei hollétemnak képét hüen lefestve írásban és képben, neked elküldjem.
kérlek alássan, mért ne.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
Akkor aztán meg ismered
akkor aztán meg.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
azon vidéket, hol a szünidőt töltötte az, ki rád mindig szivesen emlékszik!
bizony! bizony! bizony? bizony?
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
  A kisujszállási deákok élénk emlékezetében vannak az Aradiaknak
mégis nem is tréfa
[kézváltás] Móricz Zsigmond
s midön őket a hatalmas ur Isten kegyelmébe ajánlom,
láncos adtát!
[kézváltás] Móricz Zsigmond
társaim érzelmét
magadét is?
[kézváltás] Móricz Zsigmond
is tolmácsolni vélem, kik még most is tele torokkal zengik:
adta teremtette
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
  Éljen
Kisujszállás
Kisújszállás
!
ugyan mán mír?
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
  kikkel oly jól mulattunk. –
aha
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
 
Doroghyt
Dorogi Lajos
,
n
Jegyzet
Dorogi Lajos
Dorogi Lajos
a kisújszállási gimnázium tanulója, 1898-ban érettségizett, egy évvel korábban, mint
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
. Forrás: Pallagi Gyula, kiad., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1897–98. tanévről (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1898), 104, 106.
szegény fiu
még megaprehendál
Gyorsírás
e
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: char.
mián.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
a dobost üdvözlöm s azt izenem neki, hogy ha még nem kapott levelet ,
n
Jegyzet
Holló
Holló
valószínűleg
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Heeger János
Heeger János
közös diákismerőse.
fogkapni a közel jövőben,
nem is tudtam,
hogy
Gyorsírás
jövendőmondó vagy,
[kézváltás] Móricz Zsigmond
mely levélben az arczképek is meg fognak érkezni. –
le is lesz kötelezve.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
  Nem akarom idődet s figyelmedet továbbra is igénybe venni,
csak tessék, szivesen engedem
[kézváltás] Móricz Zsigmond
– bucsuzom. Aldjon meg az Ur, a mindenható.
n
Jegyzet Szabad idézés a liturgia záró mondatából (Áldjon meg titeket a mindenható Isten.).
Megható búcsu.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
  Leveledre várva maradok még csak lángolni kezdő barátod
dejsz én már lobogok, mint az üstökös.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
 
Heeger János
Heeger János
Aláírás
n
Jegyzet
Heeger
Heeger János
(1880–1962)
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
aradi
Arad
ismerőse, levelezőpartnere 1898 és 1899 között, később út- és hídépítőmérnök lett.
 
 
Arad
Arad
1898 Jun. 16. –  
 

Útmutató:

Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
utólag tett megjegyzéseinek értelme a levél szövegével válik teljessé, ezért betoldásait a levél szövegében közöljük.
 
image
image
image
image
image
image
image
image