Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Vashegy
Vashegy
, 1904. nov. 26.  
  Édes jó
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Bizonyára nyugtalan már miattam is hogy nem irok. De igazán nem jutottam eddig hozzá. Még eddig csak tegnap este irhattam volna, de olyan fáradt és álmos voltam a
hisnyói
Hizsnyó
úttól, hogy nem birtam fent maradni. Pedig úgy a lelkemen van maga édes, úgy féltem magát, úgy fáj az a gondolat, hogy magának most olyan szomorú és nehéz az élete. Csak arra kérem, hogy legalább rám ne gondoljon aggódva, velem ne törődjön, mert én nekem semmi
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
semmi bajom nincs a nagy elfoglaltságon kivűl. Ha nem irok édes, csak azért nem, mert nem érek rá. Hiszen annyi a dolgunk, hogy még a gondolatára is kétségbe esem. Tudom, hogy magának is drága az ideje édes jóm, azért nem is veszem annyira zokon ha nem ír.  
  Szomorú, hogy
édes anyja
Pallagi Erzsébet
megint rosszabbul van. Hát
Miklós
Móricz Miklós
? Bizony tudom én azt, hogy soká kell még ágyban maradnia. De csakhogy megsegítette az Isten! Óh, csak a másik beteg is felkelhetne véglegesen az ágyból! Édes egyetlenem csak maga is őrizze magát. Maga könnyen szerzi a betegséget és ez olyan kemény tél.  
  A czikket  
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "Csokonai Vitéz Mihály", Uránia, 1. sz. (1905): 3–13.
el bírja készíteni? Nem kívánom, hogy nekem irjon édes, nem akarom én még most is, még ilyen messziről is lefoglalni az idejét, a gondolatát, – eleget mulasztott míg ott voltunk – de csak lapon röviden megnyugtatásul irjon annyit, hogy vannak. Amint a cikk készen lesz, akkor aztán megint követelő leszek.  
  Nem tudok magunkról írni semmit,
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni elmondja ugy is ami azóta itt történt.  
 
Farkas Gizitől
Farkas Gizella
kaptam levelet, azért irom ezt, mert magát érdekelte. Most aztán ezzel a levéllel
Törölt
« kip »
helyrehozta a mulasztását.  
  Holnap talán lemegy
mama
Szklenár Teréz
Szirkre
Szirk
a
paphoz
Csók György
.  
  A
Pista
Móricz István
ügyével mi van? Úgy-e megírja édes?
Miklós
Móricz Miklós
mennyire van jobban?
Dezsőnek
Móricz Dezső
van már télikabátja? Úgy-e most az
édes anyjok
Pallagi Erzsébet
is jobban van már? Hát
édes apja
Móricz Bálint
? Nincs még otthon?  
  Igaz! Én is irok jó hírt.
Jenőnek
Holics Jenő
foglalkozást adtak
Rákoson
Gömörrákos
. Rajzol az irodában. Hétfőn leköltözik oda és benyujtja a kérvényét, hogy folyamodjon Az állam vasutak gépgyárához. Azért jó lenne, ha lehetne a
Törölt
« zt »
nnak
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a
Pista
Móricz István
féle álllásnak is utána nézni.  
  Olyan ámos vagyok már megint édes, hogy írni sem birok, későn is van már. Vajjon maguk mit csinálnak most? Óh de vágyom én is oda, magához. Óh csak tudnék egy kis derűt vinni magának, csak tudnék én olyan jó lenni mint amilyet maga érdemelne. Én csak attól félek, hogy csak még sokkalta megnehezítem amúgy is terhes életét.  
  De nem, nem gondolok többé ilyenre, mert mi akárhogy, de boldogok leszünk, mert én tudom, érzem és biztosítom magát édes, hogy mindenbe belenyugszom és
mindenképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
mindenképpen
boldog leszek maga mellett. Csak nélküle fájó az élet.  
  Csak maga dolgozni tudna édes! Jaj, csak azt a cikket! És mihelyst valamai kis jó hírt tud otthonról, irja meg, mert így mindig rettegek.  
  Az a nehány hét úgy eltelik és mi semmit sem végzünk.  
  Nem tudok most többet sem írni, sem kérdezni, nincs itt semmi új.  
  Ha még soká kéne így várni, epedni, egészen elbutulnék és elfásulnék. Igy is olyan tespedt vagyok. Ha nem tudnám, hogy maga várja levelemet, ezt el se küldeném tán holnap kellemesebbet és szellemesebbet tudnék írni, frissebb kedélylyel és észszel. De csak menjen ez és nyugtassa meg magát. Csak a kusza irásomból ne
következtessen a szivemre és az agyamra édes. – Pá! Jó egészséget nekik. Csokolom JankájaKOHA_AUTH:313721 .
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image