Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Ólmot öntöttünk ketten
Ilonával
Gallo Ilona
. Találgattuk szörnyen
Mina
Szklenár Vilhelmina
nénivel hogy
mi
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
lehet, Istenem, ki lehet?!
Ilona azt mondta: medve.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
És ha maga nem volna Édes, már én ki is sütöttem volna hogy ki lehet, mi lehet, – de így – legalább megkímélem a fantáziám a fáradságtól. Elteszem azért ezt a csinos rejtelmes alakot, majd kitaláljuk együtt, hogy mit jelent, jó? – Ez éjjel olyan gyönyörű kertben jártam, olyan jól éreztem magam benne, hogy haza se tértem csak 8 óra felé reggel belőle. Maga nem volt velem; ezt kerestem hát olyan soká. Igazán különös, most jut eszembe hogy az egész nagy parkot felkutattam, kerestem valamit, de nem tudtam mit – és nem találtam meg. Minden bokrot megnéztem és mindtől csalódottan fordultam el és mentem reménykedve a legközelebbi felé. És így jártam reggelig.  
  Fordítsunk uj lapra, uj gondolatra. Azt irja Édes, az előző levelében,
n
Jegyzet Nem a és nem , valószínűleg isemeretlen levél.
hogy más lakást vesz februárra. Én
Törölt
« a »
lakást nem bánom, csak a festést sajnálom, mert ő volt hej! az a kellemes, izléses, fess minta, szép minta – s ujra nem fest
Zsiga
Móricz Zsigmond
. Lariladilom. De van ebben a tervben egy jó: az, hogy
Törölt
« mon »
költözzenek akkor bele január 1-től a s mi várunk még egy hónapocskát. Ne tiltakozzék édes, ez praktikus terv. Eddig is luxus volt az a lakás. Nekünk is nagyon kell az a hónap. Csak arra kérem, ha keres, ne vegyen ki rosszabbat annál, mert a két szobás lehet olyan, amelyik nem ér fel azzal az egy szobával. És drágábbat se vegyen semmi szín alatt. – Tegyen, amint jónak látja, csak (ha úgy volna csakugyan) a felmondással siessenek, hogy az az egy hónap is kárba ne vesszen. – És a butorral is tegyen a mint jónak látja. A szekrények igazán bosszantóan össze vannak törve, az ágyak tán jók. De nem bánom, amint lesz, úgy lesz. A siffonokat nem bánnám, ha ki lenetne cserélni, – de veszteségre ebbe se menjen bele semmi esetre. Ha maradnak, megigazíttatjuk. Ha lakást mást vesz, adja el, az ágyak addig ott is állhatnak tán. Nem tudok én innét semmihez hozzá szólni, csak az az egy volna azt hiszem mindnyájunkra jó, ha elhalasztanók egy hónappal – – –  
  Hogy maga ilyen derűs kedvében írta ezt a mai levelét,
n
Jegyzet
ennek örülök Édes. Olvastam a Herceg kritikát is s a legjobban kapott meg belőle egy furcsa mondat az első hasáb alján kezdődik s a másik hasábon végződik úgy: kiszemelni. Nézze csak meg, valahogy a "kiszemezni" jobban illenék oda, nem? Vagy "összeválogatni" – nem emlékszem tisztán a mondatra és nem megyek már be érte. És eszembe jutott a Budapesti szemle (?) kritikája, a
Gyulai
Gyulai Pál
véleménye felőle.
Gy
Gyulai Pál
. nem adta volna neki a jutalmat, ugy-e? Ezek után engem nagyon érdekel az, vajon el tudnám e végig olvasni azt a regényt betűről betűre olyan érdeklődéssel, mint a mennyire most érdekel
az, hogy olvashassam
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
. Tudom, hogy volt ott vagy 2 hétig és nem vitt rá a lélek, hogy egy-két párbeszédén kívűl egyebet is olvassak belőle. Igaz, a nevek benne, azok szépek, nagyon tetszettek. Úgye bosszantó, hogy ennyit irok ilyen haszontalanúl, olyanról, amihez nemcsak nem értek, de amit nem is ismerek. Csakhogy olyan jól folynak az ügyek maguknál! Hála Istennek!
Miklóst
Móricz Miklós
üdvözlöm s jó étvágyat kívánok neki a borjúhoz a pecsenyéjéhez. Bár ehetnék én is. Na de csak legyek egyszer beteg, majd szerzek én elégtételt a gyomromnak! De azt nem tudom édes, hogy
Miklós
Móricz Miklós
otthon van-e, vagy a kórházban.  
  Hát az
édes anyja
Pallagi Erzsébet
fekszik? Hát megint visszafeküdt? Van-e ott valami segítő asszony?
Pista
Móricz István
vajon megy-e? Én nem hiszem. Hát a 100
K.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona
meg van már?  
 
Dezsőnek
Móricz Dezső
azt üzenem, hogy valósággal megkönnyebbültem, mikor olvastam, hogy ő fent a 3-ik emeleten hallgatta az abcugolást. És ha nekem örömöt akar szerezni, ne vegyen részt soha semmiféle tüntetésben, a minek nincs
okos
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
célja és eredménye. Én bizony nem tudtam eddig egy hangot sem az egyetemi ifjak rugaszkodásáról, nincs időm semmire még csak gondolni sem – de akármi cél lelkesítette őket, kár volt fülekre pályázniok. Tudom, hogy
Peti
Burghardt Péter
nem volt ott. Megigérte nekem egyszer szentül, hogy nem tüntet többet és már sokszor megtartotta.  
  Érti maga édes ezeket az én mondataimat? mert én alig. És el tudja olvasni? mert én alig. Sietek, sietek aludni. Reggel ujra sok a dolgom. Mikorra kell Csokonai  
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "Csokonai Vitéz Mihály", Uránia, 1. sz. (1905): 3–13.
? Úgy-e meg lesz? Hiába irom én, hogy maga ne irjon, nem tudok lemondani a leveléről. Már ezt olyan nyugtalanul vártam, hogy a délutánom el volt rontva s ha nem jött volna, holnap tán nem csináltam volna semmit. Irjon édes amikor csak teheti.  
  Irja meg édes, hogy megdönthetetlen és végső terminusnak szánta a karácsonyt? Nem akarom elkedvetleníteni, de gondolja meg praktikusan, nem lenne-e jobb amit irtam. Tudja-e, hogy már alig 4 hét.
Mama
Szklenár Teréz
és
apa
Holics Zsigmond
már elintézték a jegyző és pap ügyet, már tán függünk is, mert a jegyző azt mondta ideje volt már. És
mama
Szklenár Teréz
mondta hogy ír erről magának édes, – nekem egy kicsit zsenáns, – de hát ő ki tudja mikor jut hozzá, azért figyelmeztetem én, hogy ott is hirdettetni kell vagy mit, mert az itteni pap nem esket, ha onnét bizonyítványt nem hoz 3-szori hirdetésről. Én nem tudom, így van-e, csak tudom, hogy valamit ott el kell intézni ami nélkül itt nem történhet semmi.
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni is tudja, kérdezze meg őt. Ő már volt olyan esküvőn, amelyiket ilyen ok miatt nem tartottak meg.  
 
Gizi
Gallo Gizella
? Nos igen, egy hete asszony. Láttam a portájukat. Jól mulattam a lakodalmán. Az egyik sógor kijelentette: "akár hívsz, akár nem, karácsonykor ott leszek." Ezt úgy hívják hogy: Pista; nem az eljárását, hanem őt magát. A
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni nyilt követelésére össze kellett ott tegeződni 3 Matthiadesz sógorral. Különben derék emberek mind, nem bánom ha te-nek szólítanak. Csak nekem furcsa. A puszikat, megigértem, hogy 4 szem közt fogom kinek-kinek a saját érdeme szerint és az én izlésem szerint kiosztani. Igen bizony!
Gizi
Gallo Gizella
ugyan tiltakozott erősen a 4 szem ellen, de ez nem gátolta
Lajost
Matheidesz Lajos
abban, hogy számítson rá, bár ő nagyon rajta volt, "végezzünk vele minél előbb, nem lesz rá
gondunk.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
gondunk."
De nem ezekkel a fiukkal mulattam én. – Volt ott egy pikánsabb alak.
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néni tán meg tudná mondani. Tánc közben karlökéseket végeztem előre felé, hogy lökhessek egy tolakodót, aki a mellett bódító tudott volna lenni rám, ha már el nem lennék bódulva. Szellemes és taktikával ostromol. Hogy miért agglegény, azt csak ő tudná tán megmondani.  
 
Marcit
Hrencsik Márton ifj.
apa
Holics Zsigmond
-
mama
Szklenár Teréz
felkérték az én vőfélyemnek is. Remélem,
Dezső
Móricz Dezső
nem fog megapprehendálni ezért.
Marci
Hrencsik Márton ifj.
idősebb és érdemesebb rá. És ha csakugyan lesz valami, akkor
Boriskát
Fükő Borbála
hivom koszorúslánynak, ha nem jönne, akkor
Törék Margit
Törék Margit
, vagy
Gallo Jolán
Gallo Jolán
. – Már itt van a küszöbön igazán és nincs még megállapodás, pedig az nagy dologgal jár. Előre kell szervezkedni és gondoskodni.
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
 
 
Jenő
Holics Jenő
Rákoson
Gömörrákos
van, hétfő óta nem is volt még itthon.  
 
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néniék hogy vannak? Irjon róluk is édes.  
 
Édes apja
Móricz Bálint
otthon van már? –
Iduska
Móricz Ida
hogy van? Szeret-e még?  
  Igaz! A téli kabátom! Micsoda csuda! Mindenki azt bámulja, már unalmas. "Olyan nagyságos asszonyos" mondták rá. Hát fényes is! – Óh, de sokat beszélnek most rólam. Megszólnak tudom, de irigységből!! –  
  Nem tudom mit feledtem ki ebből a hosszú levélből. Maga is ilyet irjon, ne oly csöppeket. Ha Zahler Bözsikének, illetve az anyuskájának tud kurizálni, nekem is tudjon. Még
Törölt
« arra »
attól is irigylem. – Azt szeretném ha karácsonykor még eljönne ünnepelni (ha nem volna olyan nagy költség.) és egy hónap múlva…  
  De ne jöjjön karácsonykor, hisz februárban úgy is jön. Vagy
Szatmárba
Szatmár vármegye
megy? Oda mikor édes? – Ne tegyük az esküvőt már csak márciusra, hogy
Szatmárt
Szatmár vármegye
is megjárhassa? Én tartok tőle édes, hogy ha én fent leszek, maga nem megy
Szatmárba
Szatmár vármegye
. Még egyet édes. ha lakást vesz, fő, hogy poloskátlan legyen, amennyire egy
pesti
Budapest
olcsóbbfajta lakástól kitelik. Bár én őszintén, már megszoktam, hogy ott leszünk, de nem is okoz bánatot, ha azt a lakást elcseréli; csak rosszabbal ne.  
  Tudja, hogy én gyanakszom, hogy nemcsak a polosok miatt akarnak maguk onnét elmenni? Pedig poloska mindenütt van és olyan olcsó lakás tán sehol.  
  Isten vele Édes. Irjon mindenről és biztosat. Csókolja szerető
Jankája
Holics Janka
Aláírás
 
 
Vashegy
Vashegy
1904. nov. 30.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés az első fólió rektóján:

1904 nov 30
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image
image
image
image