Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Őnagyságámnak
Jankámnak
Holics Janka
.  
  Otthon
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
valószínűleg egy levélhez (feltehetően a csatolva küldi el ezt a képeskapot.
 
  Idebent vagyok az Ujságnál és irom a Csokonay czikket   .
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "Csokonai Vitéz Mihály", Uránia, 1. sz. (1905): 3–13.
Lillára
Vajda Julianna
gondolva folyton a maga édes szép arcza, alakja lebeg előttem. Óh, – ha magát ismeri egy
Csokonay
Csokonai Vitéz Mihály
, akkor volnának most igazi lázas, kétség s remény közt vivódó, igazi nagy lelki remegéseket lehellő Zsanett dalaink… S így, a maga poétikus, nagy egyénisége sem tudott költővé tenni engem!… Pedig oly lázas a szivem, oly zugó a fantáziám, olyan örökös izgalom uralkodik a lelkemen, hogy toll le nem irhatja, szó meg nem mondhatja.  
  Az este a Csongor és Tünde   meséjét láttam.
n
Jegyzet A bemutató a Nemzeti Színházban 1904. december 1-jén volt. Lásd: "Szinházak", Hazánk, 1904. dec. 1., 13.
Ez az ismert
Törölt
« poe »
költőies szerelem mese. De nem igaz, nem igaz. Az igaz szerelemben nem csak a boszorkány
nem csak
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
az idegen befolyás okoz bajt és gyötrelmeket. A legtöbb kint két szerelmes sziv életében önmaguk s
akaratlanul
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
szerzik
maguknak
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, egy másik csak kinozza őket, de ez – fáj… A levelét megkaptam.
n
Jegyzet A levelet nem ismerjük. Az utolsó ismert levél
Holics Jankától
Holics Janka
1904. november 26-án kelt , de azt
Móricz
Móricz Zsigmond
1904. november 28-én kelt levelében megválaszolja.
S csókolom érte édes!  
 
Bp
Budapest
. 1904. decz 2.  
 
Ida
Móricz Ida
Aláírás
Miklós
Móricz Miklós
Aláírás
Zs
Móricz Zsigmond
Aláírás
.
Móricz Károly
Móricz Károly
Aláírás
Dezső
Móricz Dezső
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image