Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  Az Ujság  
 
Bpest
Budapest
. 1904. decz 1
8
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
9
.  
  Édes, édes, imádott édes
Jankám
Holics Janka
!  
  Ma kaptam a levelét
n
Jegyzet A levelet nem ismerjük.
és kínosan, végtelenül kinosan érintett. Jaj édes, én édesem. A kit én mint egy angyalt szeretnék a boldogság szigetére hozni, – bár itt volnál már, – olyan szenvedéseknek van kitéve! Lelkem virága, szerelmem szentje!  
  Ne busulj, ne tépelödj, ne aggódj édes. Nem soká tart már. 18 nap mulva itt leszel,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Holics Janka
Holics Janka
1905. január 5-én kötöttek házasságot. Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979), 85.
mához három hétre már itt fogod haza várni a te szerelmes kis uradat, a ki akkor bizonyosan nem marad fenn a szerkesztöségben levelet irkálni szép leánynak, hanem rohan haza szép asszony csókjára szomjasan. (Szép asszony föztjére éhesen!!!)  
  Ugy lesz minden a hogy parancsolod. Legjobb is ugy, én erre is gondoltam már. Ö
n
Jegyzet Nem tudjuk pontosan, kiről és milyen konfliktusról van szó, talán
Holics Zsigmonddal
Holics Zsigmond
kapcsolatos. Lásd még az 1904. december 23-án kel levelet.
nem szivesen gyüjt nagy társaságot, hisz ez neki nem élvezet, inkább gyötrelem.
Másképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Másképpen
is, bizonyosan lenne utóhangulata a dolognak. Bár így is lehet…
Mindenképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Mindenképpen
baj, ha valaki a bajt keresi. No nem ugy lesz azután. A te urad és parancsolód legfeljebb arra fog alázatosan kérni, hogy tessék szíves lenni adni neki egy iczi-piczi puszit. És azért nem fogsz haragudni, ugye, édes, nem?  
  Ma iszonyu fáradt vagyok. Befejeztem egy nagy czikket, nem tudom elfogadja-é a kinek adtam? Nem árulom el hogy kinek, hadd legyen meglepetés…  
  Nem is müködik oszt' a koponyám. Haza kell mennem, pihenni. Holnap irok hosszabban. Most jön a lajstrom
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
legifj.
Szász Károly
Szász Károly
felkérésére a Magyar Tudományos Akadémia Almanach c. kiadványa számára összeállította ifj.
Szász Károly
Szász Károly
összes művei jegyzékét. A bibliográfia 1905-ben jelent meg név nélkül az Akadémiai Almanach "A tagok munkálatai" rovatában Szász Károly r[endes]. t[ag]. 1854–1904.   cím alatt. Lásd: [Móricz Zsigmond], "Szász Károly r[endes]. t[ag]. 1854–1904.", in Szily Kálmán, szerk., Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral MCMV-re (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1905), 215–231.
nagy munkája. Sok baj van vele. Sok van még hátra.  
  Édesem, kedves jó
Jankám
Holics Janka
még egyszer, százszor, ezerszer kérlek ne aggódj, – lesz még jobban is. Ne félj, még ö vele is jó viszonyunk lesz azután, – hiszen ha roszba akar lenni, hát otthon maradhat magának.  
  Hát légy jó reménységgel édes! Olyan boldogok leszünk!… Ugy kipótoljuk minden addigi szenvedésünket, hogy az angyalok is irigykedni fognak ránk.  
  Tehát csókollak milliószor, óh be jó lesz mához három hétre!… Mikor nem itt irom rebegve, kinlódva, hanem otthon teszem kéjjel, boldogan –  
  Csókol, csókol, csókol  
  sirig szeretö, szerelmes, imádó  
 
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image