Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  Az Ujság  
 
Bpest
Budapest
. 1904. decz. 23.  
  Édes
Jankám
Holics Janka
!  
  Vártam a maga felvilágosító sorait. Azt hittem, hogy talán egészen visszaállott a rend. Gondoltam, ö bocsánatot kért, vagy megjobbitja magát, saját szive sugallatából, vagy a világra való tekintetből.
Ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Épp
abban a perczben kaptam a
Mama
Szklenár Teréz
levelét, mikor indultam hazulról ide a szerkesztöségbe. S ez mégjobban elbusit, szinte érzem s fázom attól a "kinos nyugalomtól."
n
Jegyzet
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
levelét és
Holics Janka
Holics Janka
leveleit erről a konfliktusról nem ismerjük. Vö.
 
  Nem tudok egyebet mondani szivem, mint hogy csak lemorzsoljuk már ezt a kis időt és csak
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
végére érünk
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a kálvária utjának is.  
  Legnagyobb baj most az, hogy nem mehetek el Karácsonkor. Nincsen rá időm. A tárgymutatónak
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
legifj.
Szász Károly
Szász Károly
felkérésére a Magyar Tudományos Akadémia Almanach c. kiadványa számára összeállította ifj.
Szász Károly
Szász Károly
összes művei jegyzékét. A bibliográfia 1905-ben jelent meg név nélkül az Akadémiai Almanach "A tagok munkálatai" rovatában Szász Károly r[endes]. t[ag]. 1854–1904.   cím alatt. Lásd: [Móricz Zsigmond], "Szász Károly r[endes]. t[ag]. 1854–1904.", in Szily Kálmán, szerk., Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral MCMV-re (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1905), 215–231.
még mindig igen sok a híjja, ugy hogy az ünnepen is dolgoznom kell rajta, ha azt akarom, hogy készen legyen. De talán nem is olyan nagy baj az, hogy ha nem megyek, – csak nekem! Magának édes én okoztam bajt most is csak! Mert én idéztem föl a fergeteget, a mi talán el is maradt volna. Eléggé bánt, hogy ilyen módon nem örömöt, de szenvedést idéztem elő. Jaj istenem, hogy ilyen balsikert ér el az ember…  
  De számot kell adni arról, hogy és mint tölt el ez a három nap, mióta nem irtam. Nem tudok semmit sem irni. Egyszerüen elrepült s én bután feküdtem le este. Szaladj ide, szaladj oda. Firkáltam postáját. Jártam mások után, hogy adjanak czikket a karácsoni számba. Betüztem a lajstromot – ez az egész. Közben folyvást éreztem mind azt a kint, a mit maga érzett ott Lelkem! Kerestem a hangulatot és az időt hogy Magának irjak! De az nem jött. Közben megjött az i...elés
 [?]
[unclear1]
lap, ami azt mondja, hogy "a levelem semmis." Ez ujabb kétségbe döntött. Szörnyüség! Hát most már tanúsereget kell gyüjteni, a mi arra jó hogy vagy lássa a rendellenes állapotokat, vagy kinpadra feszitse a szereplők arczán a mosolyt. Én tudom, hogy
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
ugy nem tudok jókedvet mutatni, – ha nincs! – akár egyedül vagyok, akár egy országra való társaságban.  
  No nem baj. Majd csak átesünk rajta valahogy. Két hét az egész. Két hét a pokol torkában se volna sok a menyországért! Két hetet szivesen tölthetünk kinok között, ha azzal megváltjuk a jövendő kinjait! Mert ugye édes te is szentül hiszel benne, hogy nekünk soha, soha ebben az életben, csak egy napra sem lesznek ilyenféle bajaink!?  
  Kedves angyalom! Még én is azzal busitalak, hogy azt feszegetem, a mi fáj. De ha annyira lehangol és elcsüggeszt. Ha nem látok semmi oázist, semmi vigaszt körülöttem sem e miatt. Hogy lássam én meg az élet vidám szinét, mikor az én édesem szomoru ködben él!  
  Pedig ideteszem ezt a képet.
Gajárit
Gajári Ödön
a szerkesztöség meglepi valami karácsoni ajándékkal.
Ágaiék
Ágai Adolf
azt eszelték ki, hogy
Homicskóval
Homicskó Atanáz
és
Bér Dezsővel
Bér Dezső
lerajzoltatják karikaturában a szerk. tagokat s ezt adják át az öregnek. Az én "arcképem" az este készült el s
Ágai
Ágai Adolf
ideadta, hogy irjak alá valami vicczet. De iszonyu kevés volt hozzá a hangulatom s gyalázatosan tönkre tettem az egész kifejezését. Az eredetinek szinte hizelgö a komoly, gunyos s eszes nézése, és igazán
 [?]
[unclear1]
egy részeg
 [?]
[unclear1]
, buta hordár. – Körülbelül az én képem sikerült legjobban. A többié még igy se hasonlít, s valamennyi nagyobb karikatura. – Mosolyogj egyet rajta lelkem! –  
  Kivánom édes, hogy karácson alatt ne érezd tulságosan az én ott nem létemet. Ne legyen az a távolság neked olyan szomoru mint nekem… Nem, nem kivánom, tudom ugy is egyformán vágyunk egymás után s lefgeljebb munkával, vagy idegenekkel tudjuk legyőzni ezt az epedő nehéz nagy vágyát. Csókollak milliószor a te sirig imádó
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image