Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  úrnak  
 
Budapest
Budapest
 
  IX. Márton u. 35/e. III. 42.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Vhegy
Vashegy
, 1904. dec. 24.  
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
! Ma egész nap takarítottam, tiszta is most minden zug. Az óra tetején vastag rétegben állt a por. – A lámpa, az ragyog, egész délután, alkonyatig azt puccoltam. A kenőcstől gyönyörűen "néz ki" a kezem. Kicsinosítottam az ünnepre; a lámpát is, a kezemet is. De magának így is elég szép ugy-e, kivált most, messziről, úgy sem érzi, puha-e, érdes-e. –  
 
Mama
Szklenár Teréz
Mina
Szklenár Vilhelmina
nénivel föz a konyhában,
apa
Holics Zsigmond
fekszik a diványon, a kártyáznak itt mellettem,
Pali
Holics Pál
közbe egy
Verne
Jules Verne
regényt (las cabel) nézeget, én meg levelet irok. – Este 6 óra van. Ez
ami
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
a mi
karácsony esténk. Legutoljára 9 év előtt töltöttem ezt az estét itthon. Akkor még karácsonyfánk volt, én gyerek voltam. Arra a karácsonyra nagyon jól emlékszem, mert az volt az első és utolsó, a melyiken én
egyedül
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
díszítettem a fát, mert "már nagy lány vagyok." – És
Törölt
« volt »
most
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
olyan közönyös itt szinleg ez a szent, ez a boldogságos este! – Tavaly, emlékszik édes? – 9-kor jött fel már maga hozzánk. És eszembe jut sorra minden karácsony este, a mit eddig éltem s a melyikre emlékszem. És annyi gondolatom támad. Úgy elábrándoztam az imént. És mondhatom, boldogan gondoltam vissza eddigi életemre. Aránylag szerencsésnek mondhatom magamat. – Vagy csak most érzem ezt, hogy olyan nyugodt vagyok? Azért vagyok nyugodt, mert nincs semmiben szükségünk,
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
most, nincs gondunk
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
most, sem anyagi, sem lelki hál´ Istennek. És nekünk kicsinyek az igényeink ugye-e édes, maga is meggyőződött erről? – Azért irom ezeket, hogy lássa, mennyire nincs oka aggódnia miattam. – Ha itt volna! – De így is jó. Ott is nagyon hiányzana maga, édesem. A maguk karácsonya is sokkal boldogabb, hogy maga köztük van. Maga mindenütt boldogság,
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
 
  Közbe vacsoráztunk. Most a végin
Pali
Holics Pál
egy
drasetikus
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
drasztikus
viccet eresztett útnak, de a melyiken én jót nevettem, mert az előadása volt nevetséges.  
 
Pali
Holics Pál
: A multkor a nénimnek küldtek egy hurkát és kiszedtünk belőle egy régiség gyüjteményt. –  
 
M
Szklenár Vilhelmina
. néni: Mit?  
 
Pali
Holics Pál
: Egy szöget, … – –  
 
M
Szklenár Vilhelmina
. néni sürgeti: Hát még mit, hisz azt mondtad, hogy sokfélét. –  
 
Pali
Holics Pál
nem tud egyebet hirtelen kitalálni, hát
Jenő
Holics Jenő
: Egy csizmatalpat  
 
Pali
Holics Pál
: Ha még csak azt, egy egész csizmát emetunk
 [?]
[unclear1]
ki. –  
  Hát ez nem furcsa? –  
  Édes, egész más a hangulatom most vacsora után, mint mikor írni kedztem. Majd az ágyban folytatom az ábrándozást. A levelét most kaptam, köszönöm édes. Én is régen készülök írni, de ugy elfáradok mostanában estére, hogy alig vá-  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés a boríték rektóján:

1904 dec 25
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image