Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Vashegy
Deczember 26. 1904.  
  Kedves
Zsiga
Móricz Zsigmond
fiam!  
  Még néhány sort szükséges irnom, hogy magának alkalmatlankodjam izetlen levelemmel. Hjá – valamikor a levél írás legkedvesebb foglalatosságaim egyike volt! most? allig birom a leg szükségesebb dolgokat papírra tenni. Köszönöm kedves levelét. De engedje meg hogy őszintén meg írom ki mondom azt mi szivemet nyomja.  
 
Jankámnak
Holics Janka
egy elejtet szava ismét csak feltépte bennem az agodalom kinjait a magok jövöje
Törölt
« szolo »
miat, Oh jaj istenem: miért is vólt e nagy sietség! csak magamat
okozom
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
okolom
, magamnak teszek szemrehányást hogy bele egyeztem e nagy sietségbe. De már hiába minden.  
  Most már a jelenről kell írnom csak,
Jankám
Holics Janka
végtelenűl búsúl maga miat, hogy magának dunsztja sincsen az esküvőjökel járó czeremóniákról (formaságokról) és hogy őneki – már t. i.
Jankának
Holics Janka
– majd pirulnia kell miatta. Hogy tehát ez be ne következzék, kötelességemnek tartom magát útba igazítani amenyire tőlme telik s ha rosz néven nem veszi. Hát elsősorban: ha maga onan
magával
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
násznagyot nem hoz, mert ezt maga soha nem emlitette – hát írjon
Eisele Gusztáv
Eisele Gusztáv
úrnak röviden kérje fel őtt legyen szives a maga részéröli násznagyságot elválalni, egyutal egyik tanúnak is lenni. Továbbá, a vőfély melyik a menyaszonyt vezeti a
Törölt
« z »
szent oltárhoz szintén a vőlegény részéről kell hogy legyen szóval a vőlegény gondja és dolga ez (hát ezt meg szokták beszélni, de magok erről szot sem akartak hallani azt hiték hogy csak ketejökből áll a világ! (?) persze magoknak!  
  Tehát
Dezsőnek
Móricz Dezső
kell lenni a vőfélynek (vagy
Pista
Móricz István
!) de ö is jöjjön el ott van most még
Marczi
Hrencsik Márton
beszéljen vele, a maga kérelmére meg tenné tán hogy elfogadná a vőfélységet. Hát csak vegeze el amint legjobban tudja, de úgy, hogy
Janka
Holics Janka
szerint ne legyen felsülés. Legvégső esetben
Jenő
Holics Jenő
fogja a vőfélységet végezni, de akkor előre kell tudnia mert csokrot neki kell hozatni.  
  3 szor : Az első csokor a menyasszony részére a vőlegénytől tiszta fehér legyen, a második csokor a vőfély részéről a koszorús lyánynak, ennek nem muszaj tiszta fehérnek lennie. A többi mellékes. És amit és kinek akar adni.  
  4 szer a koszorús lány,
Boriska
) egy kis elő virágról legyen szives gondoskodni, azaz: hozni, csak keveset  
  és végűl, maga vegyen egykis mirtuszt a vasárcsarnokban és hoza el mert
Janka
Holics Janka
nem akar fehér
csinál
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
csinált
virág koszorút viselni, de erről még írunk, ha esetleg itt kapunk akkor nem lesz szükséges.  
  Kérem még beszéljen
Mamáékkal
Szklenár Jozefin
és mond
ja nekik vagy olvasa el hogy nekívánják hogy nekik külön irjak még, hiszen már hivtam őket
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Zsiga
Holics Zsigmond
is mondta hogy hivjam őket – vele iratnék még nekik, de ők nem szeretik az ő hivását, ő ezt jól tudja, azért nem mer nekik irni. De ha tehetik jőjenek el végtelenűl boldogá tenne ha a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
nagy anyja
Szklenár Jozefin
itt lenne és
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néni azon szerint ha
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Marczit
Hrencsik Márton
levelem még ott találja mondja meg neki hogy örökre neheztelő szivel gondolok erre hogy ha nem jön egyetlen lányom esküvőjére. Most ne
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Zsigát
Holics Zsigmond
, de engemet és a lányomat néze anál inkább mert igen szép vendég koszorú lesz egybe gyülve azt is mondja meg
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Mamáéknak
Szklenár Jozefin
hogy ma hivogatuk meg a Vashegyieket s látszot már nagyon várták e meg hivást.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Petit
Burghardt Péter
is hívja meg ha anyagi helyzete meg engedi jöjön el. szivesen hivjuk meg.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Annát
,
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Boriskát
Apáékat
Móricz Bálint
és
Pallagi Erzsébet
Mamáékat
Szklenár Jozefin
hivja és hozza. Szivesen üdvözli k. szüleivel és testvéreivel. Szeretettel
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Holicsné
Szklenár Teréz
Aláírás
 
 
A pakkolást szerdán legkésőbben csütörtökön szeretném már el is expendálni, akkor meg irom melyik ládátbonthat föl. A hol az ágynemű lesz. Vendéglői szobára ne is gondoljon
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
kérem erre
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 

Útmutató

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image