Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Gyula
Pallagi Gyula
bátyám! Erősen mélázva veszem a tollat a kezembe, de azért csak felveszem. Mióta fenn vagyok, igen melankholikusan telnek a napjaim, pedig az egészségem szemlátomást javul.  
  Nagyon, nagyon lehangolt szegény
keresztanyám
Nagy Erzsébet
fölötti elmélkedés,
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
1900. október 20-án bekövetkezett halálára gondol.
Csorba Sándor
Csorba Sándor
információja szerint egy petróleumlámpa robbant fel a kezében, melytől égési sérüléseket szenvedett. Állapotára
Ács Vilma
Ács Vilma
már 1900. szeptember 27-én utal
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
küldött képeslapján. Forrás: Ács Lajosné Nagy Erzsébet gyászjelentése, OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár.; Csorba Sándor, "Három kiadatlan Móricz-levél", Szabolcs-Szatmári Szemle 3 (1965): 133–137, 137.
– tegnap írtam
Emmának
Ács Emma
.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Ács Emmának
Ács Emma
szóló 1900. október 25-én kelt levelét nem ismerjük.
 
  Azóta meg nem igen akad a mi felüditsen. Ma megkaptam a ládám és az nem alkalmas erre.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
ládáját
Móricz Dezső
Móricz Dezső
még október 19-én adta fel, amint azt október 20-án és 22-én kelt leveleiben megírta. A család nehéz anyagi körülményeire és a küldemény szerénységére többek között
Pallagi Erzsébet
Pallagi Erzsébet
Móricznak
Móricz Zsigmond
küldött, feltehetően 1900. október 6. és 19. között írt levele is utal.
Bizony elég nyomasztó utóize van annak a csőrögének,
n
Jegyzet Tojásos gyúrt tésztából készült forgácsfánk. Forrás: Ortutay Gyula, főszerk., Magyar Néprajzi Lexikon, 5 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1977–1982), 2:48.
a mit tánczolva fogyasztottam el belöle.  
  De nem az a
tulajdonképeni
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tulajdonképpeni
czélom, hogy a privát rosz hangulatommal megpróbáljam elkedvetleníteni
Gyula
Pallagi Gyula
bátyámat is, – hanem roszabb.  
  Az jutott eszembe, hogy – hiszen nagyon is érzem mennyire a legkezdetén állok annak a mit elérni szeretnék valaha, mikor valamit megirni akarok, – mégis talán tudnék egyetmást olyat is irni, a mi pénzt érjen, pedig az a pénz –
Pl. ezzel a gyönge mondattal.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Hátha
Szász
Szász Károly
dr ur – adna tanácsot mit csináljak. Most ugyis a keze közt van
Gyula
Pallagi Gyula
bátyámnak.  
  Nem irom örömest. Nem álszemérem miatt nem örömest, hanem mert – mégis tessék megengedni, nem indokolom.  
  Ide teszek egy verset.
n
Jegyzet A küldésre kiválasztott verset nem tudtuk azonosítani.
Nem anyira szives közlés végett, mint azért hogy legyen egy olvasója, mielőtt kedves testvérei sorsára jutna. Tegnap este buggyant elő, hát még nem untam rá teljesen.  
  Volna egy vidámabb hangu – satirám – mint az a bizonyos – „probléma”,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
említett műveit nem tudtuk beazonosítani, valószínűleg később elégette azokat, mint sok más korai írását.
a melyet
Rázsó
Rázsó Géza
egyáltalán nem is sejtett mi akar lenni. Nem csak hogy nem élvezte,
Törölt
« sőt »
hanem
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
annyira nem értette meg se, hogy a legnyilvánvalóbb célzatai terra incognita
n
Jegyzet Ismeretlen terület (latin).
maradt előtte. Hát még mások. Külömben ő nem nagyon elégítette volna ki
Molièret
Molière
se, ha a cselédje helyére ül.  
  Az Akademia
könyvtárába
Gyorsírás
beiratkoztam. Mikor kifáraszt
Vécsei
Vécsey Tamás
n
Jegyzet
Vécsey Tamás
Vécsey Tamás
(1839–1912) jogtudós, akadémikus,
Eötvös Loránd
Eötvös Loránd
egykori nevelője, 1874 és 1911 között tanított római jogot a budapesti egyetemen. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:979.
az unalmas csarálásával (Római jog   )
n
Jegyzet Vécsey Tamás, Római jogtan (Pest: I. Magyar Könyvnyomda Fanda és Társai, 1867)
ott tanulom
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
minden bizonnyal másodéves joghallgatói vizsgájára készült.
egy-egy
Gyulai
Gyulai Pál
beszédet  
n
Jegyzet GyulaiPál, "elnöki megnyitó beszéde a Kisfaludy-Társaság ötvenegyedik ünnepélyes közülésén 1898 február 6-án", A Kisfaludy-Társaság Évlapjai, 32 (1897–1898): 3–7.
kérek és felüdülök. – Hiába, csak nincs a
„Kisf T. É”-ben
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
"Kisfaludy Társaság Évlapjai"-ban
ő rajta
kül
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kívül
egyébb.  
  Ma ujra megnéztem a
Walter Crane
Crane Walter
kiállítását.
n
Jegyzet
Walter Crane
Crane Walter
(1845–1915) angol festő, grafikus és iparművész. Kiállítása 1900. október 14-én nyílt meg az Iparművészeti Múzeumban, és november 18-ig volt látogatható. A tárlat átfogó képet kívánt adni a
művész
Crane Walter
sokoldalú munkásságáról, így festményei mellett iparművészeti alkotásait is bemutatta. Forrás: "A Walter Crane-kiállitás megnyitása", Pesti Napló, 1900. október 10., 7.; "A Walter Crane-kiállitás bezárása", Pesti Napló, 1900. november 18., 10.; Rozsnyay V. H. Kálmán [Rozsnyay Kálmán], "Walter Crane", Magyar Iparművészet 3 (1900): 155–159, 159.
S ma is teljesen illetetlenül hagyott.  
  Az asztalom disze egy koponya. Féloldalról nézve egészen jó karban áll, csak a felső fogsora hiányzik. Az alsó meg van.
S nagyon érdekes hogy minden (16) foga ép és erős és nem olyan mint az enyém a legelső metszőfoga is laposra koptatott télű. Mind egyformán laposak. Miféle ember ez? Tessék megkérdeni a tudós szaktanárt.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
A szemüregei oly rémesen néznek a lámpára mint egy halálfő. De üresek, üresek.  
  Rettenetes arczu lehetett valaha. A homlokcsontja egyenesen olyan még ma is, mintha emberevően dühös volna. Az orra töve erősen benyomott s az orrcsont hirtelen és horgason nyulik ki. Sólyom orra lehetett. A homloka alacsony, de jól formált s felfelé emelkedik. Szeretném összehasonlítani mai koponyákkal, vajjon mi a külömbség. Nem hiszem, hogy egy modern ember ilyen vad képű
kop-t
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
koponyát
hagyjon maga után. – Ma olyan bizonytalan vonásu az emberek arcza, hogy ha az utcasarkon megállunk órákig kell várni míg egy esthetikailag tisztán formált arcot látunk. – De ha szerbek, rácok jönnek csapatostól, az ember nem tudja eléggé megbámulni őket. Ez az arcz nem az a girbe, gurba összedőlt városi ábrázat.
graphic
 
  A rajz nem igen mutatja ezt a koponyát, – hja
nem
Gyorsírás
megy olyan könyen.  
 
Dezső
Móricz Dezső
prezentelt
meg
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
vele. A templomjuk ajtaja alól ásták ki.
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Dezső
1900. október 19. előtt írt leveléhez mellékelte a leletet.
 
  Csókolom édes
Gyula
Pallagi Gyula
bátyámat  
  Sirig szerető öccse  
 
Zsiga
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
 
Bpest
Budapest
, 1900 X/26.
n
Jegyzet Az eredeti keltezésben a hónapot jelző római szám nehezen olvasható, de a levél tartalmából kikövetkeztethető.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a szöveg elején utal keresztanyja,
Nagy Erzsébet
Nagy Erzsébet
1900. október 20-án bekövetkezett halálára. Írja továbbá, hogy megnézte
Walter Crane
Crane Walter
kiállítását az Iparművészeti Múzeumban, amely 1900. október 14-től november 18-ig volt látogatható. A megírás ideje, amennyiben a dátumban a naptári nap megjelölését elfogadjuk: 1900. október 26.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
utólagos datálása (1901. április 26.) tehát téves.
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzések:

190
Törölt
« 0 »
1
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
apr 26
[kézváltás] Móricz Zsigmond

el nem
Gyorsírás
küldött levél
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image