Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Budapest
1904. decz 31.  
   
 
Édes
Holics Janka
!  
  Utolsó félórját élem ennek az esztendőnek. Ne menjen el másként fölöttem csak a veled való szellemi együttlét gondolataival.  
  Itt vagyok a lakásunkon.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
1904. november elejétől bérli a lakást, ahol
Holics Jankával
Holics Janka
házasságkötésük után beköltöztek. Lásd még az 1904. október 20-án kelt levél jegyzetét.
Ropog a tűz a kályhában. A szobában derüs nagy butordarabok teszik otthonossá a képet. Nem hiányzik innen már édes semmi, semmi, csak – te! Én szerelmes napvilágom, be hIdeg van itt nálad nélkül!  
  Kedden este utolszor indulok nagy egyedül
Vashegy
felé.
n
Jegyzet Utalás
Holics Janka
Holics Janka
és
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
esküvőjére, melyre 1905. január 5-én került sor Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979), 85.
Egész tábori kisérettel való egyedülléttel. Még mindig nem tudom
édes apámon
Móricz Bálint
kivül jön-é valamelyik fiu. Ha csak lehet az egyik jön.
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni nem hiszem, hogy eljöjjön,
Nagymama
Szklenár Jozefin
jön.
Boriska
nem jön. (Egész héten nem is volt
Pesten
, Karácson óta kinn van
Tökölön
. Tegnap irt
Dezsőnek
Móricz Dezső
hogy
Gyorsírás
menjen ki holnap hozzá, hogy valami akar mondani neki, "vétet valamit vele, a mi
Jankának
Holics Janka
kell." Biztosan a mirtus.
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néni utána járt s egy mirtus koszorut 15
frtért
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintért
csinálnának, vegyest legolcsóbb áron 7
frtért
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintért
. Ő aztán igen megijedt s csinált virágot vásárolt. – Az én tudtom nélkül! Csak ma este megmondta, hogy egyáltalán ne vegyek efélét. De én, ha csak kapok, viszek mirtust, nem koszoruban, csak ugy egy pár szálat.
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néni állitja, hogy Mariska néninek van, tőle kell kérni, s majd összeállitják együtt.)  
 
Anna
sem igen jön. Nincs ruhája. Ezt ugyan csak holnap tudjuk meg.  
  De egy valaki biztosan ott lesz. Az a ki jobban vágyik hozzád, mint a menybe; jobban ragaszkodik hozzád, mint az életéhez. – Én, édes!  
  A tied volt az az egész esztendőm és senkié, és semmié másé. Időm és erőm, lelkem munkájának óriási része a tiéd volt! Csak a morzsa jutott egyébre. Nem dolgoztam semmit csak érted epedtem, csak rólad ábrándoztam, csak miattad szenvedtem, csak
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
benned való boldogságot éreztem. Legyen tiéd az utolsó pillanatig
ezaz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ez az
év, óh bár egy csókkal fejezhetném be. Óh csak így messziről susogom feléd: Boldog uj évet szerelmesem!  
 

Útmutató

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image