Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Budapest
Budapest
1904. decz 31.  
   
 
Édes
Holics Janka
!  
  Utolsó félórját élem ennek az esztendőnek. Ne menjen el másként fölöttem csak a veled való szellemi együttlét gondolataival.  
  Itt vagyok a lakásunkon.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
1904. november elejétől bérli a lakást, ahol
Holics Jankával
Holics Janka
házasságkötésük után beköltöztek. Lásd még az 1904. október 20-án kelt levél jegyzetét.
Ropog a tűz a kályhában. A szobában derüs nagy butordarabok teszik otthonossá a képet. Nem hiányzik innen már édes semmi, semmi, csak – te! Én szerelmes napvilágom, be hIdeg van itt nálad nélkül!  
  Kedden este utolszor indulok nagy egyedül
Vashegy
Vashegy
felé.
n
Jegyzet Utalás
Holics Janka
Holics Janka
és
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
esküvőjére, melyre 1905. január 5-én került sor Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979), 85.
Egész tábori kisérettel való egyedülléttel. Még mindig nem tudom
édes apámon
Móricz Bálint
kivül jön-é valamelyik fiu. Ha csak lehet az egyik jön.
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni nem hiszem, hogy eljöjjön,
Nagymama
Szklenár Jozefin
jön.
Boriska
Fükő Borbála
nem jön. (Egész héten nem is volt
Pesten
Budapest
, Karácson óta kinn van
Tökölön
Tököl
. Tegnap irt
Dezsőnek
Móricz Dezső
hogy
Gyorsírás
menjen ki holnap hozzá, hogy valami akar mondani neki, "vétet valamit vele, a mi
Jankának
Holics Janka
kell." Biztosan a mirtus.
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néni utána járt s egy mirtus koszorut 15
frtért
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintért
csinálnának, vegyest legolcsóbb áron 7
frtért
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintért
. Ő aztán igen megijedt s csinált virágot vásárolt. – Az én tudtom nélkül! Csak ma este megmondta, hogy egyáltalán ne vegyek efélét. De én, ha csak kapok, viszek mirtust, nem koszoruban, csak ugy egy pár szálat.
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néni állitja, hogy Mariska néninek van, tőle kell kérni, s majd összeállitják együtt.)  
 
Anna
Tomasovszky Anna
sem igen jön. Nincs ruhája. Ezt ugyan csak holnap tudjuk meg.  
  De egy valaki biztosan ott lesz. Az a ki jobban vágyik hozzád, mint a menybe; jobban ragaszkodik hozzád, mint az életéhez. – Én, édes!  
  A tied volt az az egész esztendőm és senkié, és semmié másé. Időm és erőm, lelkem munkájának óriási része a tiéd volt! Csak a morzsa jutott egyébre. Nem dolgoztam semmit csak érted epedtem, csak rólad ábrándoztam, csak miattad szenvedtem, csak
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
benned való boldogságot éreztem. Legyen tiéd az utolsó pillanatig
ezaz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ez az
év, óh bár egy csókkal fejezhetném be. Óh csak így messziről susogom feléd: Boldog uj évet szerelmesem!  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image