Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kelt
Vashegyen
Szirkvashegy
1904 deczemb. hó 31én  
  Kedves
Móricz
Móricz Zsigmond
uram!  
  Hozzám intézett, szíves soraira vállaszolva
n
Jegyzet
–, a nélkül, hogy sok szót szaporítanék feleletem ím a következő:  
  Ritka sor nálunk, a midőn az embert násznagynak meg hívják s mi főbb, midőn még azzal is megbízzák, hogy tanu is legyék. – Hát nagy – igen nagy sor e. Kérem alássan de azért állunk elébe s megáljuk a helyünket tisztességvel. –  
  Addig is míg viszontlátjuk egymást kívánom, hogy a magyarok nagy Istene áldja meg becsületes elhatározását! –  
 
Oldalbordám
Bender Margit
köszöni az iránta való jó indulatát s szívélyesen üdvözli. –  
  A viszontlátás örömében maradtam tisztelő híve  
 
Eisele Guszthy
Eisele Gusztáv
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image