Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
 
print
 
M. kir.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Magyar királyi
földmivelésügyi minister.  
 
 
Ngos
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nagyságos
 
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  urnak  
 
H
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Helyben
 
  IX. Üllői ut 91. sz.  
 
 
print
  Hivatalból,  
 
 
 
print
  közszolgálati ügyben, portómentes.  
n
Jegyzet A feladó által utólag fizetett postai díj alóli mentesség. Forrás: A Pallas nagy lexikona, 18 köt. (Budapest: Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., 1893–1900), 14: 166.
 
 

Útmutató:

Megírás dátuma: A boríték címzése az Üllői út 91-be szól, ahol
Móriczék
Móricz Zsigmond
1905 januárja és 1906 augusztusa között laktak. Forrás: Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979), 85.. Lásd még az 1904. október 20-án írt levél jegyzetét.
 
image