Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves Öcsém
Zsig-mond
Móricz Zsigmond
!  
  Sok szerencsét és minden ilyenkor kívánható áldásokat kívánunk neked és kedves ismeretlen
feleségednek
Holics Janka
. Töltse meg a gondviselés azt a dupla cellát tripla boldogsággal. Ha pedig e boldogság már annyira növekedett, hogy a II. 42. határain belől
n
Jegyzet Vö. az 1904. október 20-án kelt levél jegyzetével
meg nem
f
 [?]
[unclear1]
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: char.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
fér
adjon hozzá egy háromemeletes palotát.  
  Megjobbulási ígéreted örvendetes
tudomásu
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: char.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tudomásunkra
szolgál, két oknál fogva. I.mo
n
Jegyzet Primo (latin). Jelentése: először
mert ha ama
bizony
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: char.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bizonyos
szüntelen dalló
csalogány
Holics Janka
elhallgat a
fészekrak
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: char.
kor
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
fészekrakáskor
(
voltaképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
voltaképpen
pedig – mint sok nagyhangu
e
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: char.
ber
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ember
– ez időtől fogva hű párjának engedi át
egész
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: char.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
egészen
a szót:), illő hogy a hallgatásával tündöklő ilyenkor megbeszédesedjék; hiszen ugy sem repül
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: char.
már a fellegek fölé, hanem csak a fészek körűl kóvályog, ahonnan leér a hangja e hitvány sártekére. No meglátjuk, hány zsákkal telik.  
  Az abrosz 1 fő és 6 mellékbolygóval utra kelt. Kívánom, hogy jó egészségben találjon és legyen aféle "terülj meg abrosz", mindenkor megrakva annyi földi jóval, hogy annak hírére néhai való jó
Lukullus
Lucullus
megforduljon katakombájában az irigységnek miatta. Egyébiránt a szervéták kettejével egy kis baleset esett, melynek eredménye egy olajpecsét lett. Nagyon sajnáljuk és átalljuk, de nem tudtunk rajta segíteni. Mondják, hogy ott
Pesten
Budapest
sok okos ember lakik, talán valaki komendál
n
Jegyzet Ajánl (latin).
rá orvosságot.  
  Ugyan igaz! Majd elfelejtettem, hogy levelem 2-ik bekezdése még nincs befejezve, a megigért két okok közül egy még mindig várat magára. Tehát IIdo:
n
Jegyzet Secundo (latin). Jelentése: másodszor.
ezentul már kedvemre meg sem szidhatlak, ha elfelejtkezel rólunk, mert valaki majd meg talál haragudni érte. Nincs hát más megoldás, mint hogy ezentul többször hallass magadról. Annyivalinkább, mert a
Milotán
Milota
szokásos "felesegitséges" módszer az üllői uton is sikerrel lenne alkalmazható.  
  Ha talán még nem tudnád, szomoru ujság gyanánt közlöm, hogy szegény
Kalós Péter
Kalós Péter
n
Jegyzet
Kalós Péter
Kalós Péter
evangélikus református lelkész
Tiszabecsen
Tiszabecs
. Forrás: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 5:900.
bácsit jan. 4-én eltemettük. Január 1-én pedig a
nagypaládi
Nagypalád
esperes
Bencsik István
Bencsik István
n
Jegyzet Lásd: "A református zsinat", Budapesti Hírlap, 1905. márc. 17., 4.
tért örök nyugalomra. Örvendetes ellenben az, legalább ránk nézve, hogy mi jó egészségben vagyunk.  
  Most már az exordiumban
n
Jegyzet Bevezetés (latin).
mondottakat a conclusioban
n
Jegyzet Befejezés, összegzés (latin).
recapitulálva,
n
Jegyzet Megismételve (latin).
csak azt adom még hozzá, hogy vajha minél előbb szinről-szinre tisztelhetnők
Móric Zsigmondné
Holics Janka
őnagyságát. S ezzel vagyok  
 
Milotán
Milota
1905. január 8.  
  őszintén szerető bátyád  
 
Sipos József
Sipos József
Aláírás
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés a második fólió verzóján:

1. Butor, szobaberendezés
[kézváltás] Móricz Zsigmond

2. Ruhák,
[kézváltás] Móricz Zsigmond

3. Fehérneműek,
[kézváltás] Móricz Zsigmond

4. Könyvek,
[kézváltás] Móricz Zsigmond

5. Vegyes.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

2.36
[kézváltás] Móricz Zsigmond

2.74
[kézváltás] Móricz Zsigmond

88
[kézváltás] Móricz Zsigmond

3.16
[kézváltás] Móricz Zsigmond

9.14
[kézváltás] Móricz Zsigmond

80
[kézváltás] Móricz Zsigmond

12 92
[kézváltás] Móricz Zsigmond

1 34
[kézváltás] Móricz Zsigmond

22
[kézváltás] Móricz Zsigmond

15.28
[kézváltás] Móricz Zsigmond

4.72
[kézváltás] Móricz Zsigmond

3.50
[kézváltás] Móricz Zsigmond

1.22
[kézváltás] Móricz Zsigmond

30
[kézváltás] Móricz Zsigmond

92
[kézváltás] Móricz Zsigmond

17.72
[kézváltás] Móricz Zsigmond

2.28
[kézváltás] Móricz Zsigmond

17.7
Törölt
« 3 »
6
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond

2.30
[kézváltás] Móricz Zsigmond

164
[kézváltás] Móricz Zsigmond

19.36
[kézváltás] Móricz Zsigmond

212.97
[kézváltás] Móricz Zsigmond

3 55
[kézváltás] Móricz Zsigmond

74
[kézváltás] Móricz Zsigmond

58
[kézváltás] Móricz Zsigmond

2 36
[kézváltás] Móricz Zsigmond

3.68
[kézváltás] Móricz Zsigmond

16.32
[kézváltás] Móricz Zsigmond

Törölt
« 64 »
[kézváltás] Móricz Zsigmond

15.64
[kézváltás] Móricz Zsigmond

68
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image