Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Vashegy
. 1905. II. 18.  
  Kedves
Janka
Holics Janka
és
Zsiga
Móricz Zsigmond
!  
 
Tulajdonképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tulajdonképpen
Jankának
Holics Janka
szól a levél, csak azért teszem hozzá a
Zsigát
Móricz Zsigmond
is, hogy valahogy meg ne haragudjék a kis
feleségére
Holics Janka
, hogy extra dolgai vannak nagy titokba
 [?]
[unclear1]
! Ma este kaptuk a
Jankának
Holics Janka
24 (vagy talán 34 is volt) oldalas levelét
n
Jegyzet A levelet nem ismerjük.
(Én olyat nem tudokirni, legföljebb három oldalt). Szörnyü már csodálkoztam rajta, hogy
Fükőék
LOK:00074
Tökölre
mentek lakni – és
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
a múlt héten. Hát akkor
Boriska
nagyon valószinü, hogy nem kapta meg a legutóbbi lapomat. – Ugyan kérlek járjatok utána, hogy el ne hányódjék a póstán, mert nem szeretném ha kézhez nem kapná – idejekorán, amennyiben fontos ügy, amiről szól. – Nincsenek nősülési (lehet így is: nő s ülési) rohamaim, hanem egyéb fontos ügyről tárgyal: Azért
Zsiga
Móricz Zsigmond
csak menjen
Szatmárba
.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
harmadik
szatmári
népdal- és népmesegyűjtő útjára
Hamar Péter
Hamar Péter
kutatásai alapján 1905. július 12. és 23. között került sor. A következő településeken járt:
Érendréd
,
Dengeleg
, ,
Domahida
(?),
Tyukod
,
Börvely
. Forrás: Hamar Péter, Ködösítés nélkül, (Budapest: Kairosz Kiadó, 2008), 74.
Janka
Holics Janka
pedig, ha szeret itthon, vagyis nálunk is lenni, jöjjön hozzánk. Elfogadjuk. De nem úgy ám, hogy aztán itt maradjon a nyakunkon, hanem
Zsiga
Móricz Zsigmond
, ha elvégezte a dolgát
Szatmárban
, beszól érte
Vashegyre
. (Látjátok, hogy irok? Szeretnék mindent egy tollvonásra leírni, pedig hát hiába, nem lehet, akárhogy is erőlködöm.)  
  Irom e levelet a kis szobában egy papir ellenzős lámpa mellett – de teszek előbb a tüzre, mert még csak 9 óra és
mama
Szklenár Teréz
csak 10 tájt jön aludni, hát hogy meleg legyék a szoba mondok. – Most még tollat fosztanak.  
  Jaj de finom is ez az antracén
n
Jegyzet Antracénfestékkel kevert kék színű tinta. Forrás: Asztalos Miklós, Bálint Emma és Bálint Mihály, szerk., Tolnai Új Világlexikona, 18 köt. (Budapest: Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Részvénytársaság, 1926–1930), 17: 75.
tinta! De rég írtam ilyennel. – Most hozattam
Rőczéről
. – Ennek a kedviért még vagy két oldalt megeresztek. – De ne nevessetek –  
  Ezt csak súgva irom: A multkor
apa
Holics Zsigmond
meglehetős jó kedvü volt mikor hazajött. Szóba elegyedtek pedig
mamával
Szklenár Teréz
) egyrül másrúl, (a jó termésről, a gazdag aratásról – (
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
) Egyszer csak előhuzakodik
apa
Holics Zsigmond
valami nyakkendővel, minekutána körülbelül efféle discursus folyt közöttük:  
 
A
Holics Zsigmond
: Nézd csak
mama
Szklenár Teréz
, ha te ezt meg tudnád még valahogy igazítani – még ez egész jó nyakkendő, csak itt már nagyon ki van kopva, meg itt el van szakadva. Pedig ez igen jó kis nyakkendő volt; ezt még
Szombatban
vettem – emlékszel, mikor együtt voltunk
Likérröl
a vásárra? –  
 
M
Szklenár Teréz
: Á iszen ezt már nem édemes reparálni, ez már nagyon rosz. –  
 
A
Holics Zsigmond
: No nézd, ezt meg
Kassán
vettem, ez igen subtilis
n
Jegyzet Egyszerű, finom (latin).
nyakkendő volt, de igen sokat hordtam, hát elkopott. Ezt már te sem tudod megigazítani. – De ezt még meg lehet – ennek még nincs nagy hibája, csak ki kell vagy meg kell forditani, az alsó rész olyan, mintha új volna. (Közbe egyet-egyet lépett a siffonja felé – azaz hozz – melynek az ajtaja nyitva volt. Az ajtó belsején van egy madzag két szögön anyira-mennyire vizszintesen kifeszitve s rajta pár száz darab
likéri
,
meczenzéfi
és
vashegyi
nyakkendő. – Egyet hajlit a siffonhoz – előhúz egy nyakkendőt, mond hozzá valamit, leteszi
mama
Szklenár Teréz
elé az asztalra, azután, második, harmadik stb. után nyúl, s mind odarakja egy rakásra az asztalra
mama
Szklenár Teréz
elé, hogy hát ezt mind reparálja meg) No látod, ez jó igen szép nyakkendő volt, ezt is megigazithatnád ezt
Rozsnyón
vettem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
; ugyanakkor
Palinak
Holics Pál
is vettem egyet. Egggészen jól emlékszem rá. – Ez meg, masli volt – ez is igggen szép volt, de hát már ez legalább is 8 éves, ezt
Kassán
vettem, mikor
Jenővel
Holics Jenő
vettem egyszer
Kassán
. –  
 
M
Szklenár Teréz
: Hát ezt megcsinálom, –  
 
A
Holics Zsigmond
: Azt is hordhatnám még (ismét újabb régi nyakkendőt húz elő) ha ezt itt bestoppolnád de igy nem hordhatom. – Ezt
Pesten
vettem tudod, mikor a karommal voltam
Pesten
? No itt van ne
Törölt
« z »
! Ez ni masli, de már ez is rosz. Meg a csatja sincs meg. Leszedem róla. Jó van na! Erre varrtam át. Ez még elég jó, de nem volt rajta csat, hát erröl átvarrtam!  
  No hát ezeket csináld meg, ahogy tudod, meg itt is van még egypár darab, válogasd ki, amit tudsz, csináld meg. De csináld meg biztosan; Ez is elég jó még. Ez
Novotnytól
LOK:00326
n
Jegyzet
Novotny Antal
LOK:00326
, a Rimamurányi Vasmű Részvénytársaság munkatársa,
nagyrőcei
lakos. Forrás: "Kereslet", Budapesti Hírlap, 1905. ápr. 7., 24.
van. Ez ngyon szép nyakkendő volt. Hát holnap csináld meg okvetlen, mert szükségem van rájok. –  
  Ment
 [?]
[unclear1]
a nyakkendő (dehogy kellett
 [?]
[unclear1]
tartott a nyakkendő féle discursus legalább is egy óra hosszat. –  
 
Apa
Holics Zsigmond
most meglehetősen – türhetően van. A lakodalom
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Holics Janka
Holics Janka
esküvője, 1905. január 5. Forrás: "Házasság", Magyar Nemzet, 1905. jan. 6., 8.
utáni vasárnap volt egy nagyszabású veszekedés, azóta nem volt; csak morog néha-néha. Tegnap 17-én jött haza a
nagyapa
LOK:00748
n
Jegyzet
Holich Elek
LOK:00748
(?–1905)
Holics Zsigmond
Holics Zsigmond
édesapja, hadnagy volt a szabadságharcban. Forrás: Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 76.
temetéséről. Csendes volt. Kirakta, amit hozott, egy ezüst órát, ezüst kanalakat, irományokat. stb. – Ma este már hangosabb; hogy a te leveledet
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
Szklenár Teréznek
Szklenár Teréz
szóló levelét nem ismerjük.
olvasta, megjött a "jó kedve". Rád nagyon-nagyon mérges –, szid nyakra-főre. – Törékéknél nem voltam azóta, és így
Margittal
LOK:00243
sem voltam. – Egyszer akartam lenni vele. Elmentem hozzájok – nem tudom már mi ügyben. – Bekopogok, hát azt mondják: Szabad! Benyitok hát
Margit
LOK:00243
is, meg a
mamája
LOK:00674
is – egyik az egyik, másik a másik ágyon feküsznek; Hát most mit csináljak? Köszöntem – bocsánatot kértem
Törölt
« »
megfordúltam, és a szobát meglehetős gyorsasággal elhagytam. – Azóta (már ennek van vagy 5 hete) csak a napokban keltek fel mindaketten. Közbe
Laczi
LOK:00683
megrántotta a lábát, ö is feküdt 8 napig.  
  Tegnapelött volt itt a
Törölt
« z »
bányaigazgató,
Jelinek
LOK:00743
.
n
Jegyzet
Jelinek Ernő
LOK:00743
a Vashegyi és Gömörrákosi Vasércbányák igazgatója, 1905 vége felé ment nyugdíjba. Egy visszaemlékezés szerint: "…nyílt, egyenes jellemű, igazságszerető, vasenergiájú férfi volt…" Forrás: Nagy Károly, "Gyürky Gyula, a farkaslyuki bánya tárnájának névadója ", A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 27 (1991), 87–88.. A lentebb említett, valószínűleg a Vashegyi és Gömörrákosi Vasércbányák dolgozói, több információval nem rendelkezünk róluk.
Kármán
LOK:00744
beszélt vele a provisorát
n
Jegyzet Gondnok, felügyelő.
féle dologról. Azt mondta az öreg, hogy
Kiss
LOK:00745
, ha
Kármán
LOK:00744
itt marad, semmiesetre sem jöhet ide provisornak –
Kármán
LOK:00744
kérte, hogy hát akkor helyezze őt át valahová a
Kiss
LOK:00745
kedvéért, hogy
Kiss
LOK:00745
jó provisoráthoz jusson
Novotny
LOK:00326
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Nádasdra
megy
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
. Hát valószinüleg elmegy
Kármán
LOK:00744
és talán
Vályi
LOK:00746
jön ide (felesége Blutár
 [?]
[unclear1]
Erzsi
LOK:00747
) De ez már eddig csak mese. – Lehet, hogy így lesz, lehet, hogy nem! –  
 
Mánczoséket
Mánczos József
és
Halászékat
LOK:00373
holnap (vasárnap) estére várjuk
Törölt
« ) »
. Lehet, hogy e levelem csak hétfön reggel megy, mert még
mama
Szklenár Teréz
is akar hozzá irni valamit, hát akkor még megírom, ha üzennek valamit. –
Zoliról
Mánczos Zoltán
nem tudtok semmit? A
Péter
Burghardt Péter
cimét miért nem irtad meg?
Mina
LOK:00225
néni most egészséges, igen jó kedvű; majd legközelebb
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
egy két jó viccet. –  
 
Ilona
LOK:00081
még itt van – e napokban akarja
mama
Szklenár Teréz
hazaküldeni. – Most nemrégiben meghalt a volt szomszédunk – Chivanétz
 [?]
[unclear1]
Mátyás! Játnéknál
 [?]
[unclear1]
még jan. 26. án kis baba született.
Novotnyéknál
LOK:00326
e napokban várják a gólyát! Ma délben jó lencsét ebédeltünk. Azt hiszem, hogy eleget irtam, lehet, hogy még megtoldom. –  
 
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néninek,
Nagymamának
Szklenár Jozefin
kezeit csókolom –
Móricz
Móricz Bálint
apáéknak úgyszintén (
Dezsőt
Móricz Dezső
csókold meg helyettem).  
  Titeket is ölel csókol  
 
Jenő
Holics Jenő
Aláírás
 
 
Dezső
Móricz Dezső
is irhatna egy két sort, meg
Zsiga
Móricz Zsigmond
is, ne csak mindig az Urániába, de nekem is már! Azon nem nagyon kell okoskodnia, hogy mit irjon nekem!  
 
A legutóbbi megmérlegelkedésem óta
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
4-égy
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 [?]
[unclear1]
kilót fogytam. Már csak 75 Kg-ot nyomott nagy kabát nélkül!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Most olvastam a lapodat – rajta a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Peti
Burghardt Péter
cimét; Köszönöm. Idegen ing (már t. i. ami nem az enyém, no az az
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
apáé
Holics Zsigmond
) itt nincs. A himzőnő felöl érdeklödni fogok
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
T. M.
LOK:00243
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
-nál. Elég ha
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Boriskának
igy cimezed:
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
F.B.
Tököl
(
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Pest m
)??
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Vashegy
. 1905. II. 19.  
  d. u. 3. óra. –  
  Folytatom tegnap este megkezdett levelemet. –  
  Ma délelőtt fenn voltam a casinóban. Annyit nevettem, hogy régen nevettem annyit. A doktor mondott egypár jó "Barmuni" viccet. Tárgyaltak a barmuni mutatványokról, bohócokról, stb. –  
  Azután egy
Vashegyen
létesitendő zenekararról folyt a meghányás-vetés. Mely tárgyalások szerint
Kármán
LOK:00744
volna a hegedűprimás,
Törölt
« »
a doktor nagybőgős és olyan helyen, ahol zongora van, zongorázna;
Németh
LOK:00749
fuvolás,
Halász
LOK:00373
hegedű contrás,
Laczi
LOK:00683
hegedű contrás. A
rákosi
számvezető,
Szkaliczky
LOK:00750
tárogatós én meg tepsis és nagy dobos. – Az első betanulandó darab volna a "
Mozart
Mozart, Wolfgang Amadeus
"-nak egy nyitánya, a második
Wagner Richard
LOK:00751
"Cremonai hegedűs   "-e azután Wilhelm Tell – azaz Toll Vilmos zenéje és igy tovább. – Hát nem egészen ez a program, de annyi tény, hogy akar lenni valami zeneegylet, a legkülönfélébb hangszerből összeválogatva. Majd megirom, ha valamennyire kifejlődik az eszme. – (Ha
Törölt
« ez »
ugyan ez érdekel.)  
  No még itten hagyok egy kis helyet
Mamának
Szklenár Teréz
is.
Apa
Holics Zsigmond
már ma nyugodtabb. – Lord
n
Jegyzet Feltételezhetően a Holics-család kutyája.
egészséges. A macska ma majdnem kikapott szerencséje, hogy megugrott. Mivel aztán igazán végezem kis levelemmel.  
  S most már nincs egyéb hátra, mint hogy a szokásos csókokat és öleléseket ide csatoljam!  
  Tessék most már parancsolni. –  
 
Jenő
Holics Jenő
Aláírás
 
  Kérdi egy szolgája az effendit: Mit csinálsz ily "későn" a tengerparton effendi? Olv
Törölt
« á »
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
som a "korán"-t! Mondja ő, az effendi!  
 

Útmutató

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image