Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Méltóságos
Uram
Vargha Gyula
!  
  Aprilis elsején, szombaton szándékozom utra indulni
Szatmárba
Szatmár vármegye
,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
harmadik
szatmári
Szatmár vármegye
népdal- és népmesegyűjtő útjáráról lásd az 1905. február 18-án kelt levelet és jegyzetét
mesét gyűjteni. Fonográfot is viszek és gyorsirással fogom leirni a meséket. Már külömben mesém is van egy néhány; és meglehetős eredetiek.  
  Méltóságos
Uram
Vargha Gyula
Törölt
« igen »
szíves volt megígérni, hogy ez év végén már kiadás alá kerülhet az én gyüjtésem; s már csaknem az egész anyag készen is van nálam ugy hogy igen rövid idö alatt nyomtatás, illetve felülbirálás alá rendezve nyujthatnám be; s ezt szeretném is az utolsó nyári gyülésig meg is tenni. És Méltóságos
Uramnak
Vargha Gyula
kegyes jóakaratát kérem, hogy a kiadásra biztosan sorra kerüljön.  
  Azomban a mostani kimenetelemmel egy kissé bajban vagyok. Félek elindulni, mert ebben az időtájban ott hallatlan rosz utak vannak. Gyalog nemcsak egyik faluból a másikba, de egyik háztól a másikig is nehéz eljutni. S igy tartok tőle, hogy kis területet tudok bejárni csak, pedig én szeretnék
épenolyan
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen olyan
széles nyomozást végezni mesék után, mint a nótákkal tettem; plane a fonográffal sok helyre el akarok menni a hol már voltam, dallamok felvétele kedvéért. Most ott még szekeret kapni is nehéz.  
  Ezért én szeretném, ha a nyárom tehetném meg ezt az utat; idöm is sokkal több volna rá s utánajárnom is jobban lehetne.  
  Ha Méltóságos
Uram
Vargha Gyula
beleegyezik, akkor a dalokat, illetve a verses részt a májusi gyűlésre nyújtanám be, a meséket pedig teljesen rendezve a szeptemberire.  
  Holnap a
Kisf.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Kisfaludy
Társaság ülésén leszek bátor Méltóságos
Uram
Vargha Gyula
véleményét megkérdezni.  
  S most e hosszu levélért bocsánatot kérve maradok Méltóságos
Uram
Vargha Gyula
 
  alázatos szolgája  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Bp
Budapest
. márc. 28. 1905.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image