Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves jó !  
  Tegnapelőtt egy levelezölapon
n
Jegyzet A levelet nem ismerjük.
azt irta volt
Jankám
Holics Janka
, hogy szombaton utazunk. Azonban azóta nagyot fordult az ügy s most már nem utazunk. Én a nyáron megyek csak
Szatmárba
Szatmár megye
, s igy ő sem megy a napokban
haza
Vashegy
.
n
Jegyzet Eredeti tervei szerint
Móricz
Móricz Zsigmond
1905. április elsején indult volna harmadik
szatmár megyei
Szatmár megye
népdalgyűjtő útjára, távollétében
felesége
Holics Janka
Vashegyre
Vashegy
készült.
Móricz
Móricz Zsigmond
Vargha Gyulának
Vargha Gyula
írt levelében az utazást 1905. nyarára halasztja.
Tehát ne tessék várni a kis menyecskémet!  
  Ellenben mi várjuk ám nagyon
Mamát
Szklenár Teréz
várjuk régóta, január óta, de hiába várjuk. Pedig tessék jönni, okvetlen tessék feljönni! Már a lakásunkat is fel függönyöztük a tiszteletére a konyhát is befalaztuk az örömére s ha jön az én édes kis
feleségem
Holics Janka
a maga föztjéből fogja megtraktálni a kedves vendéget!  
 
Apát
Holics Zsigmond
is hívnám, de tudom, hogy ő nehezen mozdul ki a hivatalból. Milyen az az uj baj, a karján és nyakban? Olyan mint a régi volt? Ha igen, nincs szükség ujra operatióra?  
  Tessék feljönni, mihelyt érett lesz és végét vettetni egy alapos operatioval.  
 
Jenöröl
Holics Jenő
is nagy hireket hallunk. Hogy ö megyen "jegyző uramnak". Itt is csillogtathatja levélirásban számunkra oly ragyogó humorát – valaminthogy nem reméljük is, m
Törölt
« e »
i
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ként ö kegyelme 20 oldalas szellemességgel fog minket, világtól messze esöket tudósítani  
  Hát
Mina
Szklenár Vilhelmina
néninek mit tetszik csinálni? Tudom van most dolga. Mert a kert kicsalja a friss levegőre. Piros is az arcza, mint a virágai a milyenek lesznek a nyáron.  
  No de zárom levelem, mert kikopok a papirból maradok és maradunk szerető gyermekeik  
 
Bp
Budapest
. 1905. márcz. 30.
Zsiga
Móricz Zsigmond
Aláírás
és
Janka
Holics Janka
Aláírás
.  
 
Csókoljuk mindnyájukat!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Utóirat, melyet az
asszony
Holics Janka
diktál.  
  T. i. Még jókor reggel van s
Őnagysága
Holics Janka
most ébredt fel és átolvasván kedves férje levelét a következö utóiratot diktálja:  
  "Ahoz nem ért maga, egy fazékben még csak egy félét lehet megfőzni tehát szükséges hogy
mama
Szklenár Teréz
jöjjön segíteni egyéb fazekakat összeválogatni. És azért hogy az alkovon
 [?]
[unclear1]
van függöny, az ablakra is kell. És
mama
Szklenár Teréz
el fogja hozni a mi ott van, a a nyári kalapot, a kis formákat
a mivel séntet formálnak, össze vannak kötve
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, a miket prezentbe kaptam a nénitöl, az ezüst kanalakat, az üveg tányérokat, mert min ad beföttet ha a
gondnokék
Eisele Gusztáv
eljönnek, – na.  
  (Én: Kis befött sincs!) Annál jobban kell a kis tányér, legalább az legyen. Szóval itt semmi sincs és
mama
Szklenár Teréz
nélkül nem is lesz.
Mama
Szklenár Teréz
tán elhozza a teakészletet is, a
nagymamáét
Szklenár Jozefin
. Ezt nem tudom kérjem-e? De a háztartástani jegyzetet elkérem, mert abból akarok tanulni, a könyveim között van kép
 [?]
[unclear1]
papirba, az én irásom, meg leli azt
mama
Szklenár Teréz
. Meg a félczipőmet meg a mi legfontosabb, a takarékkönyvemet mert be akarok tenni, és ha nincs könyv nem tudom mire tenni (Én: az enyémre!) Arra nem teszek, nekem külön kasszám van. – Meg az
Anna
Anna cseléd
n
Jegyzet Háztartási alkalmazott
Holics Janka
Holics Janka
és
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
budapesti
Budapest
otthonában.
könyvét és téli kabátban is lehet járni itt, csak gyorsan jöjjön
mama
Szklenár Teréz
mert már alig gyözöm várni, és a paplansarkokra is szükségem van; de az abroszt okvetlen küldje el
Gizinek
Gallo Gizella
kihimezni.
S mindezekért cserébe küldünk itt egy fényképet és ha valamit ott lát az enyémet ha szükségesnek látja hozza el. Az egyik kép a
Jenöé
Holics Jenő
, egy a
Mariska
Theisz Mária
nénié.
Jenő
Holics Jenő
ragassza fel.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image