Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  úrnak  
 
Budapest
.  
  IX. Márton u. 35/e. III. 42.  
 
 

Levél (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Csetnek
, 1904. május 21.  
  Édes, jó
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  A Maga legdrágább, legboldogítóbb, legszebb, legnagyobb ajándéka az én édes, kis gyűrűm
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
által küldött eljegyzési gyűrű.
Holics Janka
Holics Janka
1904. május 5-től 1904. június 21-ig helyettes tanítónő volt a Csetneki Ágostai Evangelikus Népiskolában. (Forrás: Magángyűjtemény, kézirat azonosító szám nélkül.) A levélben lentebb említett
Csipkay Jánost
LOK:00695
helyettesítette, "aki közben úgy meggyógyult, hogy feleségül akarta venni
Jankát
Holics Janka
.
Zsiga
Móricz Zsigmond
ezt nem tudta, de a lány ritkán írt leveléből sejtenie kellett valamit. Főleg azt, hogy házasság nélkül semmi sem kapható." Lásd: Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 211.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
nem csak sejtette, hanem a levél egy később pontján említett szóbeszéd alapján pontosan tudta, hogy
Holics Jankával
Holics Janka
való eljegyzése veszélybe kerülhet. Hivatalosan 1904 októberében jelentették be eljegyzésüket. Forrsá: "Móricz Zsigmond eljegyzéséről Holics Jankával". Az Ujság, 1904. okt. 9., 10.
elmondott mindent, amit Maga nekem tőle üzent.  
  És én nem tudok egyebet üzenni Magának, minthogy: szeretlek! – Mikor ennek a végetlen szerelmet jelentő kis jószágnak mondtam el, ő körül fogta az ujjam és rám csillant megelégetlen, mikor megcsókoltam, megint felém csillant, a hányszor ránézek, mindig csillog, mindig ragyog, – a küldője lelke mosolyog belőle felém boldogan, szerelmesen.  
  És én mindannyiszor annyi rajongással és gyöngédséggel érintem, a mennyi csak telik tőlem.  
  Amint feltettem tegnap, úgy hagytam fent, nyiltan fogom hordani, úgy-e úgy? Ne törjék a fejüket rajtam és ne kritizáljanak.
Mamának
Szklenár Teréz
is ma irok, úgy-e Maga
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néninek sem mondta, hogy elküldi?  
  Hogy
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néni nem mutatja a levelemet?
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. május 5-i levelében ír a témáról.
Magának az zokon esik? Hisz nincs benne semmi, ami zokon eshetnék. De azt nem szeretném, ha
Anna
,
Erzsiék
LOK:00522
stb. olvasnák. Megkaptam a kalapot és tetszik, csak a teteje egy kissé élénkebb lehetne, az előbbi jobban illett nekem. Tán ma irok
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néninek is, köszönő levelet.  
  Édesem, jó
Zsigám
Móricz Zsigmond
, nem tudok most sem írni Magának, olyan kedvetlen vagyok, nem tudom magam túltenni a legkisebb, ostoba megjegyzésen sem. De ez ne kedvetlenítse magát; én már úgy várom azt a júniust. Mikor jön? Körülbelül tudhatja. De úgy jöjjön édes, hogy nálunk nyugodtan legyen már hosszabb ideig. Nehogy onnét legyen még útja valamerre, inkább később jöjjön, mikor elvégezte minden dolgát.  
  És arra kérem édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
, írja meg
mamáéknak
Szklenár Teréz
és
Holics Zsigmond
, hogy elküldte a gyűrűt és hordjuk is. Úgy-e megteszi? Én is irok.
n
Jegyzet Az említett leveleket nem ismerjük.
 
  Maguk hogy vannak? A
szülei
Móricz Bálint
és
Pallagi Erzsébet
mit szóltak hozzá? –
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néni azt írta, hogy becsüli őket, hogy szorgalmas és derék emberek. Ebből következtethet az én kérdéseimre, az én levelemre, amit nem mutatott magának. –  
 
Boriskáról
azt irták, még
nagymama
Szklenár Jozefin
, hogy ő nem sokat gondol rám, csak
Pistán
Móricz István
jár az esze.
n
Jegyzet Utalás
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
legidősebb öccse,
Móricz István
Móricz István
és
Fükő Boriska
szerelmi kapcsolatára, majd a kapcsolat megszakadására.
Szegény kis lány, én nem haragszom rá ezért. – Hanem írni már én sem irok senkinek, mert nincs is kedvem hozzá, nem is tudok mit, meg magát is megrövidítem. (!) –  
 
Majthényiné
Szombatfalvy Klára
küldött
Ausztriából
és
Németországból
vagy 2 lapot, vitorlázik már az új világ felé, tán ott is van már körül-belül. Egy hét előtt kaptam azt a lapját, melyen irja: "eljegyzésedhez, – bár mástól hallottam – hadd legyek az első, aki szívből gratulál".
n
Jegyzet A levelet nem ismerjük.
Ezt nem én, hanem az iskolában és a postán olvasták először s azóta minden ember, aki velük érintkezik, tudja. Már most nem törődöm velök. –  
  Pünkösd
n
Jegyzet 1904-ben pünkösd vasárnapja május 22-re esett.
másodnapjára el akartam menni
Flaischhakkerékhez
LOK:00661
, de letettem erről a tervről, itt maradok, nem megyek sehova juniusig. Dolgom is volna sok, és nem csinálok semmit. Maga meg szinházba járogat?
n
Jegyzet Lásd:
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. május 18-i levelét.
De jó dolga van! Én még ujságot sem olvasok, nem érdekel. Pláne, a "Magyar szó"-t ajánlotta fel a
papné
LOK:00634
,
n
Jegyzet A csetneki lelkész felesége.
átküldi mindig. "Az Ujsag" a
csetneki
kaszinónak is jár.  
  Hát nem választott vagy egy főherczegnőt?
n
Jegyzet Lásd:
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. május 18-i levelét.
Látja, kár, – ezután már nem lehet, a gyűrű nem engedné, hogy mellette már más is legyen. – Bizony, le kell mondania most már a főherczegnőkről. –  
 
Jenő
Holics Jenő
vizsgázik. –
Pali
Holics Pál
Rozsnyón
van, más helyre kellett mennie lakni.  
  Nem tudok tovább írni, de Maga azért ír???!! – Eleinte igen, azért nem írtam mert a "begyemben" volt valami, de már elfelejtettem, olyan feledékeny vagyok és szórakozott, meg beteg is voltam most. Nem nagyon, csak 3 éjjel nem aludtam de resteltem betegnek lenni én, aki beteget jött helyettesíteni. –  
  Igaz! Nem értem, mi fagyasztja meg a maga vérét.
Csipkay
LOK:00695
, akit helyettesítek, a beteg, torok baja van. (nekem is az volt.) – Egész héten
Csízben
volt, fürdőn, de vasárnapra haza jött. Valamivel megijesztettem,
t. i. magát,
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
amit
tulajdonképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tulajdonképpen
magam sem értek, engem is megijesztettek vele. Nem látok
itt
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
semmit,
most már,
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ami veszélyeztetne engem, nem vettem észre semmit,
nagyobb volt a híre,
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ami a rossz hírt megpecsételné. Nem tudok erről beszélni
erkölcstelen
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[cryptography] Holics Janka
ne is törődjön vele, én sem törődöm, ha engem nem bántanak. S most már ez a kis gyűrű fedez. – Csak
mamáéknak
Szklenár Teréz
és
Holics Zsigmond
írjon édes.  
  Csak junius vége lenne már! Szeretnék szeptember körül elmenni
Pestre
, mert sok lenne Magára várni megint ki tudja meddig. Jaj "meddig állanak még utunkban a külső körülmények?" Meddig? Isten áldjon meg téged, én mindenem, köszönöm neki, hogy szeretsz, hogy az enyémnek adott. Csókollak lelkem, kedvesem; örökre szeret a te
Jankád
Holics Janka
Aláírás
.  
  Reggel van, most 1/2 6. 7-kor templomba megyünk. Mától vakáció. Pá! Édes!  
  Mindnyájuknak boldog, jó ünnepeket kívánok. – Kézcsók
szüleinek
Móricz Bálint
és
Pallagi Erzsébet
.  
 

Útmutató

Feltehetően az ugyenezen a napon postára adott borítékban adták fel.Tartalma talán az ugyanezen a napon keletkezett levél.
 
image
image
image
image
image
image