Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsiga
Móricz Zsigmond
!  
  A mellékelt jegyet és meghívót szeretett Tanítónőm megbízásából küldöm azon alázatos kérelemmel, legyen szíves leendő mulatságunkat a lapjokba kitenni pár szóval és pedig azért mert a meghívó szerkesztésénél nagy hibát követtek el
Gulner Béla
Gulner Béla
n
Jegyzet A
Gulner Béla
Gulner Béla
gyógyszerész. Forrás: "Igazságszolgáltatás", Az Ujság, 1908. ápr. 28., 21.
gyógyszerész főrendező nevének kihagyásával, ki fáradhatatlan buzgalommal fáradozik a jó sikerért, ki ezen felületességet, sértésnek minősíti s a Tanítónőmre nagyon haragszik.  
  Ezért kérjük ha meg teheti, a mi óhajtanánk, hangoztassa kissé mulatságunk czikkének rovatai közt hogy milyen szép
Gulner Béla
Gulner Béla
gyógyszerész úrtól hogy daczára elfoglaltságának annyira fáradozik, munkálkodik a szent czélért.  
  Ezzel helyre lenne hozva az elkövetett hiba és megszünne az aprehenzió.
n
Jegyzet Neheztelés (latin).
 
  A jegy pedig arra szolgál, hogy annak felhasználásával tisztelje meg mulatságunkat, mi jónak és szépnek ígérkezik.  
  Végül tudomására hozom hogy ezen lépésre hogy ilyen nagy kéréssel forduljunk Magához,
Pista
Móricz István
bátorított fel, ki
Tanítónőmnek
Ismeretlen
a fent kérteket határozottan megígérte.  
  Ha lehet teljesítse kérését  
 
Juczikának
Hildenstab Julianna
Aláírás
.  
  905 V/25.
Kp
Kispest
.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés a második fólió verzóján:

1905 máj 25
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image