Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  A Debreczeni Ellenőr szerkesztősége.
n
Jegyzet A Debreceni Ellenőr 1874-től 1900-ig megjelenő politikai, közgazdászati és társadalmi napilap volt. Itt jelent meg
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
első publikációja, a Reflexiók: Schopenhauer olvasása közben   c. írás, valamint néhány korai tárcája: Esztike az utczán   , Rózsika beteg   , A bicska   , A lélektan alapvonalai   , A benyomás   , Innen-onnan   , A miniszter és a tyukok   , No. 3.   Forrás: Móricz Zsigmond, Fehér könyv, kézirat, PIM M. 129., 47–49.; Korompainé Szalacsi Rácz Mária, szerk., Hajdú-Bihar megye sajtóbibliográfiája: 1843–1970, A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának kiadványai 1 (Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1973), 48–49.; Pesti Ernő, Móricz Zsigmond bibliográfia (Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1979), 127.
 
  Igen tisztelt
Móricz
Móricz Zsigmond
Ur!  
  Bocsássa meg, hogy szíves kérését nem teljesíthettem, de a vers nagyon hosszu nekünk s már tárgyánál fogva is inkább való valamelyik szépirodalmi lapba.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
szóban forgó versét nem tudtuk azonosítani.
 
  A szerkesztőségben változás állott be.
Koncz
Koncz Ákos
ur
n
Jegyzet
Koncz Ákos
Koncz Ákos
(1861–1917) gimnáziumi tanár, egyházi író, majd főlevéltáros, a Debreceni Írók Körének elnöke. 1895-ben lett a Debreceni Ellenőr szerkesztője. Forrás: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 6:879–881.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 116.
kilépett tőlünk s mi magunk is hihetőleg csak az év végéig maradunk itten.
n
Jegyzet A Debreczeni Ellenőr az 1900. december 31-i számmal megszűnt.
 
  Ha addig lenne szíves egy tárcát küldeni,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Pallagi Gyulának
Pallagi Gyula
szóló, 1900. november 18-ai el nem küldött válaszlevelében megírja, hogy nem szívesen teljesíti ezt a felkérést.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Fehér könyvbe   jegyzett, a korai művek bibliográfiai adatait felsoroló autográf listája és
Pesti Ernő
Pesti Ernő
bibliográfiája szerint 1900 őszén már nem jelent meg írás
Móricztól
Móricz Zsigmond
a Debreceni Ellenőrben ( Pesti Ernő, Móricz Zsigmond bibliográfia (Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1979), 127.).
nagy örömmel fogadnám.
n
Jegyzet
Szini Péter
Szini Péter
a Debreczeni Ellenőr 1900. november 16-i számában közölt szerkesztői üzenetek között is megismételte kérését. Forrás: Áfra János, "Móricz Zsigmond, a debreceni újságíró: 1900. január–június", Irodalomtörténeti Közlemények 72 (1968): 683.
 
 
Debrecen
Debrecen
, 900. XI/16.  
  Meleg üdvözlettel  
  tisztelő híve:  
 
Szini Péter
Szini Péter
Aláírás
n
Jegyzet
Szini Péter
Szini Péter
(1860–1906) tanár, író, népköltési gyűjtő. 1900-ban a Debreceni Ellenőr főmunkatársa. Forrás: "Törvénykezés: Papp Béla családfája", Szatmári Hírlap, 1903. ápr. 24., 3.; Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 13:957–959.
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1900. nov. 16
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image