Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves Öcsém
Zsiga
Móricz Zsigmond
!  
  Engem többet be nem csapsz; nem ülök fel semminemű látogatási igéretnek, mint felültem már 2-3-szor. Ajtóm és szívem mindenkor nyitva áll előtted, de a terminusaidra
n
Jegyzet Határidő (latin).
nem adok semmit. De mégis; úgy látom, hogy e mostani leveled
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Sipos Józsefnek
Sipos József
szóló levelét nem ismerjük.
kellőképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kellőképpen
ellen- lett jegyezve, s így az abban kitűzött határidő is legfelsőbb jóváhagyással találkozott. Ehez az egyhez tehát még bízom.
n
Jegyzet
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
1905. július 17-i levelét
Móriczéknak
már
Sipos Józsefhez
Sipos József
címzi
Milotára
Milota
, vagyis a látogatás megvalósult.
 
  (Kedves
Hugomasszony
Holics Janka
! Úgy észlelem, hogy kegyed bír annyi erélylyel, miszerint július elsején megfogja ennek a jó urnak a fülét
Pesten
Budapest
és csak
Milotán
Milota
eressze el, illetve adja át az én kezembe. A többit majd elvégzem én). Családos embernek nem is illik a nyarat a tölteni,
Milota
Milota
pedig olcsóbb nyaralóhely mint
Törökbálint
Törökbálint
, sőt mint
Ostende
Oostende
is.  
  Én holnapután indulok kanonika vizitáczióra, s ez utban majd, szedek annyi bölcseséget, hogy a
Tek.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tekintetes
N s
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nagyságos
vármegyén tervezett dolgodat
n
Jegyzet Feltehetően
Móricz
Móricz Zsigmond
népdalgyűjtő útjáról van szó. Vö.
Holics Jenő
Holics Jenő
Holics Jankának
Holics Janka
1905. fenr. 18-án írt levelével:
nyélbe üssük. Annyit már most is tudok, hogy az alispánunk
Nagy László
Nagy László
n
Jegyzet lázári
Nagy László
Nagy László
, alispán. Forrás: Magyarország tiszti cím- és névtára 24 (1905), 107.
művelt, literátus ember; de neked inkább ajánlom figyelmedbe a megye tulajdonképpeni kormányzóját,
Nagy Sándor
Nagy Sándor
főjegyzőt
n
Jegyzet
Nagy Sándor
Nagy Sándor
, főjegyző. Forrás: Magyarország tiszti cím- és névtára 24 (1905), 107.
Nagy-Károlyban
Nagykároly
, aki lelkes pártolója a művészetnek és iroda-lomnak. – Megyegyűlés talán jul. 10-én lesz, de ez még nem bizonyos.  
  Mi az ünnepet igen jól töltöttük az itt ünneplő
Berti
Sipos Bertalan
n
Jegyzet
Sipos József
Sipos József
bátyja.
bátyám társaságában, aki tegnap utazott haza. Egyebekről most azért sem írok semmit, majd lássatok és halljatok mindeneket sajátszeműleg és fülüleg.  
  A viszontlátásig üdvözöl  
 
Milota
Milota
1905. jun. 16.  
 
Sipos József
Sipos József
Aláírás
 
 
a
feleségét
Holics Janka
csókolom és várom
[kézváltás] Szeles Erzsébet
 
 
Böske
Szeles Erzsébet
Aláírás
néni
[kézváltás] Szeles Erzsébet
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image