Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Bpest
Budapest
. 1905. jul. 2  
  Édes, édes
Jankám
Holics Janka
!  
  Kedves kis jó
feleségem
Holics Janka
!  
  Drága édesem mit csinálsz most? Hogy utaztál? A te rosz uradat szidod-é lelkem mindenem?  
  Most megint vőlegénynek érzem magam és epedek utánad. Olyan elszorult a szivem, mint a ki főbenjáró bünt követett el.  
  Tudom most jól érzed magad.
Mama
Szklenár Teréz
,
apa
Holics Zsigmond
mind együtt vannak.
Édesapám
Móricz Bálint
szintén ma reggel ért haza, mondá hogy találkozott
apával
Holics Zsigmond
Pelsőcön
Pelsőc
, s hogy ő betegen, de jó kedvvel és megbékélt hangulattal ment hazafelé. A nagy munka is be van fejezve, ugy hogy biztosan ha csak egyidőre is, béke és boldogság az uralkodó érzés. Adja isten, hogy minél tovább tartson.  
  Édes kis boldogságom, Drága szívem! Jóságom! Annyit tünekedtem, tépelődtem az éjszaka veled. Míg én egyedül és nagy kényelmesen ültem
Gödöllőig
Gödöllő
, te neked hurczolóskodni és kinlódni kellett, ugy nyomta az éjszaka a lelkiismeretemet minden mint egy bünösét…  
  Olyan árván jöttem haza az idegenbe. –
Gödöllőnél
Gödöllő
egy fiatal pár ült be hozzám, nagy társaságban voltak, de ugy ültek egymás mellett mint a kik egyedül is otthon vannak. Nézegettem, simogattam szomoruan a jegygyürümet: nekem is van egy aranyos kis
feleségem
Holics Janka
, mégis ugy utazom, mint egy vigécz… Ismeretlenül, észrevétlenül, idegenül, árván…  
  Hát te édes…Most még azt se mertem kérni, hogy irjál egy levelező lapot mihelyt megérkezel…  
  …A baraczkos üvegek itt viritanak fölöttem a sifon tetején, gyönyörüek, semmi bajuk. A lencsét kiraktam, a zöld mázas cserépfazik tele lett vele. A virágnak semmi baja. Az aloét egész uton csodálta mindenki, a ki látta. A szalmajátékra meg
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
szinte nézőközönség gyült. Semmi se veszett el, sem esernyő, sem rokk, – itt vagyok teljes épségben, s akkora tokával, mint egy perjelnek van.  
  Itthon nincs semmi baj. A szoba ugy van, a hogy volt. Semmi változás.  
  A
mosóné
Scháb Pálné
n
Jegyzet Az 1904-es Lakásjegyzék szerint az Ülői út 91. szám alatt lakó mosónő neve
Scháb Pálné
Scháb Pálné
Forrás: Budapesti Czím- és Lakásjegyzék, kiad. Franklin Társulat, Budapesti Czím- és Lakásjegyzék 15 (Budapest: Franklin Társulat, 1903–1904), 1563.
beköszönt az ablakon. A nagysága felől kérdezősködik és oda van a nagy örömtől hogy
Törölt
« lát »
hallhat
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
róla valamit.  
  Friss hírt is mond.  
  – Hát az
Anna
Anna_cseléd
beszegődött.  
  – Úgy?  
  – Az ujságból néztem ki neki hirdetést, itt van a
Törölt
« v »
V
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
iola utczába. Dajka – Kis dajka lett gyerek
 [?]
[unclear1]
mellett.  
  – Derék.  
  – De azt mondta a
Pistának
Móricz István
, hogy nehéz a gyerek
 [?]
[unclear1]
szeretne visszajönni.  
  – Szeretne.  
  – Nehéz neki a czipelés.  
  – Jó, én nem bánom. Én visszafogadom. Jöjjön el. Ha megigéri, hogy jól viseli magát, akkor jöhet már elsején is. Van ugyan már egy olyan kislány mint ő
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
kivel megbeszéltük, hogy fel
Törölt
« k »
h
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ozom, de – tudja, – nem szeretem hogy be kell tanítani mindenre. Ez már tudja, hogy ha megigéri hogy jó lesz, vissza
Törölt
« f »
v
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
eszem és megírom a
Nagyságának
Holics Janka
hogy azt ne hozza fel. Adok neki 3
frtot.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot.
 
  – Ott 4 van neki.  
  – Itt is volt annyija, ajándékot is kapott, ruhavarrást, itt is volt
4
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
.  
  – Hát jó kérem szépen a
Pista
Móricz István
megmondá neki ha erre jön.  
  – Jó, jó. Jöjjön fel és beszéljük meg. Mi szerettük azt a gyereket.  
  (Egy kicsit álmos vagyok és fáradt. Itt olyan hőség van, hogy neked arról fogalmad sincs, még nagyobb mint mikor elmentünk, fülledt, rekedt levegő, fáj benne a fejem.)  
  Igaz a
mosónéval
Scháb Pálné
egyebet nem beszéltünk.  
  Júj be jó kialudtam magamat.  
  A ház zúg és sűl és fő a maga levében. Nem is süt a nap, mégis olyan
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
meleg
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
van, hogy az ember belekábul. Sehonnan friss szél szaga nem jön. Igy még a bőrét is szeretné levetni az ember. Ha fáztunk az estéken ott, – itt tudom hogy egész éjjel
ruhátlan
[cryptography] Móricz Zsigmond
fogok feküdni.  
  De ha nincs friss szél, egy friss polos – ugy összecsipkedett hogy jobban se kell. Sőt mi több azt mondja
Dezső
Móricz Dezső
, van bolha is elég.  
  Csak ez az én kis lakásom élettelen, csöndes,… Hiába várom, hogy mikor jön már az én lelkem kis Nagyságám haza a piaczról, hogy kikaphassak az ablakoz huzott asztal miatt, – nem jön, nem jön… A ruhaszáritó kötelek lankadtan csüngenek az előszobában; a konyhaajtó nyitva, s bántóan csendes. Székek elmozdulva helyükről, – másik nagyon is örökös szabályossággal állanak stellungban a fal mellett…, mintha így akarna maradni minden az örökkévalóságig.  
  Nem nyit ajtót rám senki, semmi. Nem hallik az én édes pacsirtám csicsergése, – csattogása…  
  Soha, soha eddig nem is sejtettem, milyen élettelen és milyen fájdalmasan üres egy lakás, ha csak én vagyok egyetlen lakója…  
  Óh be szeretnék ott lenni, ott lenni, ott lenni veled, édes, édes, szerelmes feleségem! Hisz
Törölt
« f »
mióta egymáséi vagyunk teljesen, egészen, – s nekem ugy tetszik, hogy az egész életem ugy telt már el, – még sohasem voltam ilyen távol, ilyen nagyon, ilyen szörnyü soká távol tetőled.  
  Irjál édes, irjál lelkem. Nem is képzeled, hogy milyen lázasan, rebegve gondolok rád. – Valósággal felújult, gyötrelmes, hosszu édesbus szerelmes esztendeimnek minden hangulata már, mióta elváltunk.  
  Irjál mindenről,
apáról
Holics Zsigmond
,
mamáról
Szklenár Teréz
, hogy vannak, mit csinálnak, – a házról, milyen,
n
Jegyzet A
jolsvai
Jolsva
ház építésével kapcsolatban lásd még
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
levelét:
kivették-e már? – Hol vagy, hová irjam a következő levelet?  
  És most csókollak édes, édes, édes jóságom! Csókollak vágyakozó, szerelmes csókokkal, – csókollak és imádlak, és örök életem érzem ezzel lesz tele, imádásoddal és csókolásoddal. Isten veled én szentem, én édes kis aranyos feleségem.  
  Légy jó szívvel a te rosz
Zsigádhoz
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image