Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  úrnak  
 
Budapest
Budapest
 
  IX. Üllői út 91. II. 51.  
 
graphic
 
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Jolsva
Jolsva
, 1905. jul. 25.  
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
.  
  Itt
n
Jegyzet A
jolsvai
Jolsva
ház építésével kapcsolatban lásd még
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
levelét
vagyok még, tán ma kapunk kocsit és akkor felmegyünk
Vashegyre
Szirkvashegy
.
Mama
Szklenár Teréz
itt van állandóan és már míg el nem végzik, tán haza sem megy. Pedig e héten még nem lesz készen. A festést végzik most, ma kész lesz; még a konyha kövezése van hátra, meg a meszelése és az ajtaja, a mivel bajuk van, nem jó, szét fogják szedni. Kint pedig az udvar képzelheti hogy széjjel van. A kert fele lepusztítva elől, az a fél sor ribizli ujra felényire apadt, alig van már a sokból egy nehány bokor; ezt nagyon sajnálom. Kivagdosták. Jó, hogy nem jött édes, mert itt igen kényelmetlen most a lakás. Csak lakó lenne már, de nagyon félek, hogy állni fog
üresen
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, pedig a törlesztéses hónapok igen hamar jönnek.  
  Mindig azt mondom, hogy nem okosan csinálták, nagyon merész volt ez a vállalkozás. 2000-en felül van már. – De nem írom tovább, lesz, ahogy lesz, hanem
tulajdonképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tulajdonképpen
csak nehány sort akartam
apának
Móricz Bálint
írni, de jobb ha maga intézi el édes.  
  Tán tudja, hogy
apa
Móricz Bálint
ide vissza akart (?) jönni, cséplőgéppel, és 16 aláírása van az itteni gazdáktól; szóval ha nem tud erről édes, megtudja otthon alaposan. Ide tehát várják. Én ugyan nem hiszem, hogy visszajöjjön (és félek is ettől az ujabb könnyelmű vállalattól, hisz már ez évben el van az késve; különben én nem szólok bele, de nagyon gondolják meg édes.)  
  Ma reggel
Szekeres
Szekeres Gusztáv
n
Jegyzet Talán
Szekeres Gusztáv
Szekeres Gusztáv
,
jolsvai
Jolsva
földbirtokos. Forrás: "I. Eladó gyümölcskészlettel rendelkeznek", Gyümölcskertész 20, 20. sz., (1910): 316.
azt mondta
mamának
Szklenár Teréz
: "Várjuk, nekünk lekötötte magát, ha csütörtökig nem jön, feladjuk." Ezért írok édes, én nem tudom van-e ettől tartani való, vagy ez csak olyan beszéd, de attól az embertől ez könnyen kitelik és csak a bajok szaporodnak vele, azért ha nem jön
apa
Móricz Bálint
, el ne mulassza, simán, szépen levél utján intézni el ezt az ügyet, hogy bajuk ne legyen belőle. Tegnap
Hoffmannal
Hoffmann Miksa
n
Jegyzet Talán
Hoffmann Miksa
Hoffmann Miksa
,
jolsvai
Jolsva
válalkozó. Forrás: Központi Értesítő 27, 30. sz. (1902): 529.
is beszéltünk és én megmondtam, hogy nem hiszem, hogy eljöjjön, ő nem szólt rá semmit.  
  A vállalatra annyit mondott, hogy ez nem rossz dolog, hanem az idén már nem sokra megy vele, jövőre már
előre
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
tavasszal kell összejárni itt a környék gazdáit; és ő jó és hasznos vállalkozásnak mondja, ha előre biztosítja magát, – pláne télen a fűrésszel! Hát e szerint intézkedjen édes, beszéljék meg és írjon nekem édes,
Vashegyre
Szirkvashegy
.  
  Itt meg lennének, csak ez a rettenetes nyűg menne már le, még tán e hónapban sem lesz készen. – Persze, hogy nem. – A válásról meg most szó sincs,
apa
Holics Zsigmond
itt üdül 10 nap szabadsága van és ide jött,
mamának
Szklenár Teréz
megnehezíteni a dolgát nappal a főzéssel, éjjel meg, – no szörnyű éjszakák!  
  Ez éjjel sem aludt összesen 1 órát, a többi időt szakadatlanúl átkáromkodta és átnyögte, most valami köszvénye van. –
Mama
Szklenár Teréz
meg itt fog most akkor a földön átvergődni az éjszakákon, mert csak egy ágy van itt. Jaj, de sok baja és dolga van szegénynek. – A nyakkendő nagyon tetszik neki. –  
  Muczókám, lelkem, hát maga hogy van? Úgy mint én? Úgy hiányzik mindig valami – édes! Egyéb bajom nincsen semmi, nyugodt lehet miattam. A virág hogy van? Édes, a paplant vegye ki, de a másik ágyat úgy takarja vissza, amint van. A barack hogy érkezett meg? Nem hagyott el semmit, édes? – Vettem egy piros slafrokot.  
  Az
édes anyja
Pallagi Erzsébet
hogy van? Meg a többiek?
Józsiék
Istók József
építkeznek? Hát az az ominózus 200
frt?
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint?
Dezső
Móricz Dezső
mennyire van?
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni nem beteg? Megbékítette már? Majd
Vashegyről
Szirkvashegy
, ha lesz mit, írok neki. Már nincs cseresznye, nem lesz befőttem. Nem romlik egy sem, édes? Mucza, a selyem derekamra vigyázzon! Hozzá se nyuljon! Meleg van
Pesten
Budapest
? Dolgozik, édes? Ha lehet, intézze el a takarék könyvemet lelkem.
Mama
Pallagi Erzsébet
nem beteg? – A két épít?  
  Édes, ha
Pistáék
Móricz István
megúnják ott,
mama
Szklenár Teréz
azt mondta, hogy szívesen látja
Pistát
Móricz István
és itt jobban magához jönne. Itt nem kerülne még másik 15
frt-jába
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintjába
a gyógyulás. Szórakozása is lenne és semmi gondja,
apa
Holics Zsigmond
nincs ott, hát nyugalma is.
Miklós
Móricz Miklós
is itt marad még; azt mondják hogy olyan erős, hogy no! Most
Bisztrón
Ratkósebes
vannak málnázni, a
Gallo lányokkal
LOK:00479, LOK:00480, LOK:00481, LOK:00482 és LOK:00081
.
Pali
Holics Pál
itt van, festi a gangot. Én komolyan szeretném, ha
Pista
Móricz István
eljönne és azt tartom, hogy sehol sem lenne olyan jó neki, mint itt.
Mama
Szklenár Teréz
egészen őszintén jót akar neki és szeretné, ha neki köszönhetné a közvetítés
Törölt
« é »
t a gyógyulásához.  
  A két nagy fiúnak
Jenőnek
Holics Jenő
és
Miklósnak
Móricz Miklós
nem tudják hasznukat venni, azt mondja
mama
Szklenár Teréz
, hogy nem ízlik nekik, pedig itt az ács mellett ők végezhetnék el könnyen és jobban azt a munkát a miért külön napszámost fizet. Majd küldöm én őket, ha boldogúlok velök. Most nem írok többet édes, csak csókolom mindnyájokat magát különösen; egy piczi üres helyet sem hagyva rajta édes drágám.
Jankája
Holics Janka
Aláírás
.  
 
Siposnénak
Szeles Erzsébet
küldjön tán egy lapot? Érdemes? virágot őrizze!!!!  
  Hát
Anna
Tomasovszky Anna
Pesten
Budapest
van?  
 
Vashegyről
Szirkvashegy
tán valami érdekeset is írok. Muczikám,
Annáról
Anna_cseléd
is írjon a cselédről.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés a boríték rektóján:

1905 júl 26
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image
image
image
image