Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Őnagysága úrasszonynak  
 
u. p.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
utolsó posta
Nagyrőcze
Nagyrőce
 
 
Vashegy
Szirkvashegy
 
 
Gömör m
Gömör és Kishont vármegye
.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Bp
Budapest
. 1905. jul. 28.  
  Édes, kedves
feleségem
Holics Janka
!  
  A te megnyugtatásodra írom
édes-apámról
Móricz Bálint
hogy ő azt mondja, – ő semminek sem irt alá, így őt senki sem perelheti. Ő biztositotta magát azoknál az embereknél azzal, hogy ha hoz gépet, legyen miért hozni. De ha nem visz gépet az illetőnek egyszerűen feloldja a kötelezettségük alól s ezzel rendbe van a dolog, – ő nem kötelezte magát arra hogy viszen.
n
Jegyzet A cséplőgéppel kapcsolatban lásd még
Holics Janka
Holics Janka
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
1905. július 25-én írt levelét
 
  A mérnökkel itt leszámolt. A követelése valami 200
frt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint.
De a
mérnök
mérnök
megbukott a munkán, nem is fog többet vállalni, mert ő vasgyári s nem építész mérnök.
Vigasztalásképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Vigasztalásképpen
megadott mégis 50
frtot.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot.
És még vagy 35
frtot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
igér, a mi benn van a munkaadónál. Ideje is volt, hogy ez a pénz jöjjön, mert nagyon üres volt minden, minden.  
  Igy otthon most meg vannak valahogy, a jövő héten már meg kezdik talán az
Istók
Istók József
munkáját is.
Sándort
Móricz Sándor
,
Károlyt
Móricz Károly
ma iratja be az intézetbe. A fiuk igen megszerették a mesterségüket, mert látják hogy sok pénzt lehet vele keresni. Egy esztendő mulva már keresnek annyit, mint
Pista
Móricz István
, a 3 éves tanfolyam után segédek lesznek, és pedig építész irodában rajzolók, vagy felügyelők s ennek 50-60
frt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
a havi fizetése, legalább. 3 évi praxis után megkapják az építőmesteri oklevelet, s vállalhatnak, vagy nagy vállalkozóknál munkavezetők lehetnek a kinek nagy a fizetése. A fő az, hogy mától kezdve megélnek a maguk kenyerén, sőt még haza is hozhatnak.  
  Az ágy rettentő, édes, mit csináljak vele? Tegnap éjjel vagy 25 polost fogtam. Az éjszaka is felkeltem kétszer és bolhát poloskát mindent találtam. Most suroltatom a szobát, 1 koronáért surolják fel. Az ágyat megpróbálom kicserélni. Az ágyneműt átrakattam a másik ágyba s most a sötétebbikben alszom majd. Hátha abba nincs annyi polos. De nem tud tüzet rakni ez az asszony, így osztán csak hideg vizzel surolja fel és szappannal, egy db 5
kros
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcáros
szappant vett hozzá. Igen szépen surolta fel. (
Anna
Tomasovszky Anna
azt üzeni, hogy ő annyit eszik, kivált gyümölcsöt, a mennyi belefér. Még nem jött el.)  
  Irják-é pletykát a házból? A varróné tisztel, – most házhoz jár s reggel mikor pucczosan repül el az ablakom előtt, mindig beköszön. – A
mosóné
Scháb Pálné
rám akarja sózni a kanáriját 4
frtért,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintért,
hogy lepjelek meg vele. Mondom, örülnél is a meglepetésnek, hát erre még jobban szekiroz vele. (De remekül fütyörész most is.) – A zsidónéd olyan undok hogy no! Nem éreznek itthon téged hát mocskosak. A
fiákkerosné
Kohn Bertalanné
is itt hegyel, de a katona kisasszony eltűnt. A szobájában laknak az apró és nagy
Kohnok
Kohn Bertalan
. – A szenátor bánatunkra (?) elmegy. Erdőkerülővé avanzsíroz, fizetése: komenczió
n
Jegyzet A mezőgazdasági cselédek természet- és pénzbeni járandósága. Elsősorban az uradalmi cselédeknél jellemző. Lásd: Magyar Néprajzi Lexikon (bibl.); Valuch Tibor, Magyarország társadalomtörténete
szerint, teljes ellátáshoz való dolgokat kap, lakást, kertet, lisztet, zsírt, fát, paszulyt, borsót, sót, tejet (8 litert napjába.) stb. Szabad disznótartás. Az
apósa
vincellér
nyomta be abba az uradalomba, a hol ő vinczellér. Az összes vejét behozta már magához, ugy hogy a szenátorunknak arany élete lesz: az intéző sógora, a bodnár is, a parádés kocsis is. – Az ám, hogy hiányos ne legyen a referandum pénzt is kap 20
frtot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
egy hónapra! – Hanem szegény
százados kisasszonyok
Békássy Imre lányai
bajban vannak.
n
Jegyzet A lakásjegyzék szerint
Békássy Imre
Békássy Imre
nevű honvéd százados lakott az Üllői út 91.-ben. Forrás: Budapesti Czím- és Lakásjegyzék, kiad. Franklin Társulat, Budapesti Czím- és Lakásjegyzék 16 (Budapest: Franklin Társulat, 1904–1905), 904.. Lányai nevét nem ismerjük.
A kisebbik most lett 14 éves 10-én s azóta nem kapnak az apjuktól semmit, addig 15
frtot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
kaptak a kis lányra.  
  Az önkéntes is elment s a házbért sem tudják fizetni. Tegnapelőtt már a padlásról mindent eladtak, hogy ebédet főzhessenek. A
házmester
házmester
elsején be akarja csukni a lakást! Az
apjuk
Békássy Imre
meg házasodik, egy milliomos lányát veszi el; a menyasszonyát el is hozta parádézni s bemutatta az apjának, persze a lányai is látták…  
  Édes! én nem bánnám, ha azt a lakást ki vennénk, ha kiadó lesz? Majd megkérdem a házmestertől. De nem veszem ki míg nem irsz. Azt mondja a
mosóné
Scháb Pálné
, hogy 250
frt,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint,
az ára
és most még 20 frttal forinttal emelik.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Dezső
Móricz Dezső
meg a Ludovika körül egy négyszobás lakásról beszélt, 280
frtért,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintért,
a miből két szobát ki lehetne adni katonatiszteknek. De ha cseléd nem volna, de még ugy is, én szivesen megmaradok itt is. A költözködési költségen legalább egy asztalt veszek.
Azt rebesgetik hogy nálunk is steigerolnak.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet Árat emel (német).
 
  Egyéb sürgős irnivalóm most nincsen. A szerelem, a szerelem! Ez irat azért mégis legsürübben levelet velem. Hogy bizony ellehetne én felőlem minden, ha nem vonzana az én jó kis angyalom magához, egy kis csevegésre. Irjál, édes, irjál ha szeretsz! Ugy várom a hunczut postást… De késik a levéllel. A vashegyieket tisztelem, irjál mindenről, mit csinálsz, hogy mulatsz? Hogy éltek ott most szülők nélkül? A
nagymama
Szklenár Jozefin
kezét csókolom.
Miklós
Móricz Miklós
mit csinál. Jaj édes, édes drága édesem, be szeretnélek megölelni, megcsókolni. Olyan üres az éjjem és napom.  
  Csókollak milliószor szerelmes urad
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image