Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Bp
Budapest
. 1905. jul. 31.  
  Édes drága édes
feleségem
Holics Janka
!  
  Csókollak, csókollak olyan szerelemmel, hogy ahoz hasonló nincsen több a földön. Édes, édes egy nagy, igen nagy kérésem van hozzád, az hogy ne magázz lelkem. Nem gyerekségből vágyom rá, mert vágyom, igen igen vágyom, – hanem azért mert olyan idegenül hallatszik, mikor a legszerelmesebb mondat is olyan távolról hallatszik, – "szeretnék vele lenni, édes –" irod, olyan furcsán csengés nélkül szól így a szó, milyen más színe, ize, hangja van ennek "szeretnék veled lenni édes –" Hát mondom, hadd repüljön el közülünk az a kis idegenség a mi csak a tolladhegyében van meg édes szentem, – a 3ik személy. Nem vagy te nekem már 3ik személy, te nekem az első vagy, én is hadd legyek neked legalább a második.  
  Olyan sokat vagyok nálad gondolatban. Bezzeg már most kikérdeztem
Miklóst
Móricz Miklós
, hogy vagy mit csinálsz, de ő szót se szól arról hogy gyengélkednél, feküdöznél. Hogy vagy czukrikám?  
  És most szomoru dolgot irok.
Pista
Móricz István
nagyon beteg. Irták, csütörtökön, hogy ujra vérzése van, vasárnapra elküldték azokat a jegyzeteit, a mit beszéd helyett írt az ágyban,
n
Jegyzet Utalás
Móricz István
Móricz István
1905. július 27-én írt soraira.
és ma sürgönyöztek
édes-apámnak
Móricz Bálint
, hogy menjen ha még látni akarja.  
  Csak
Dezső
Móricz Dezső
volt odahaza. Ő rögtön összepakolt és a déli vonattal elutazott; most ér oda éjfélkor.  
  Én nem tudom elhinni, hogy olyan rosszul volna a mi jó
Pistánk
Móricz István
, mert ismerem mindnyájukat, hogy milyen hajlandók a kétségbeesésre. Azt hiszem, hogy
Törölt
« inkább »
jobban
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
elrémültek, mint a mennyire joguk van.  
  Ez a legnagyobb gondunk; bizony maga elég, hogy a legnagyobb gondban legyünk.  
  Külömben mi többiek egészségesek vagyunk mindnyájan, dolgozik mindenki sokat. Én ma délelőtt a
Pista
Móricz István
ügye után jártam a miniszteriumban, s kicsináltam, hogy kiadják neki a fizetését, augusztusra előre, mihelyt elküldi a nyugtát.  
  A mult héten olyan hőség volt és olyan lustaság, hogy nem bírtam dolgozni. Már kétségbeestem magamon, hogy talán begyepesedett az eszem, és sose tudok többet dolgozni, de szombaton, vasárnap és ma nagyszerű kedvvel dolgoztam.  
  Tegnap mentem fel a szerkesztőségbe először. Utána kávéházba mentünk és reggel két órakor értem haza. Ugye hogy kirug a hámból a te szalmaözvegy urad. Külömben az egész kirugás egy csésze utálatos izü fekete kávébekebelezéséből állott. Hiába! én már itthon is ittam volt kávét! De jót!  
  Még most sem hevertem ki a
csécsi
Tiszacsécse
kosztot. Még ma sincs rendben a gyomrom.
Dezső
Móricz Dezső
kezdett járatni egy félliter tejet s én is megtartottam, de nem bírom meginni; eddig beerőszakoltam reggelre és ozsonnára, de ma elküldtem az egész féllitert
édes
Pallagi Erzsébet
Idával
Móricz Ida
. Reggelre nem is ettem semmit, vacsorára sem, csak ebédeltem. Ennyit ettem ma. De nem is csodálkozom rajta, olyan rém kövér vagyok, hogy egy hónapig a saját hájamból is meg tud élni a testem, a lábujjamat szopogatva, mint a medve, csak kiböjtöllek édes! míg hazajössz. De mikor jösz!  
  Eddig nem kérdeztem, mert vártam czukri, hogy megirod, de most már nem várok az önkéntes jelentkezésre hanem ezennel felteszem a kérdést; meddig szándékozol az uradat penitenczián tartani? Remélem édes aranyos Nagyságám minél elébb lesz szerencsém eredetiben megcsókolni azt a drága kezecskét, aki nekem csókokat ír!  
  Mondjuk egy hét mulva?…
Miklós
Móricz Miklós
azt mondja hogy még ragaszkodol az egész ottani augusztushoz!  
  Hát édes, mihelyt haza vágysz, gyere, gyere.  
  Igaz a
 [?]
[unclear1]
! én három (:3:) levelet irtam, s azt hiszem kettőt
Jolsvára
Jolsva
egyet
Vashegyre
Szirkvashegy
,
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
1905 júliusában egy levelet írt
Holics Jankának
Holics Janka
Jolsvára
Jolsva
: , és kettőt
Vashegyre
Szirkvashegy
: ,
ugy veszem észre a másodikat nem kaptad meg, pedig abban feleltem a kérdéseidre.  
  (A kaktusz ugy látom megfogant. Nem ültettem át, mert sem cserép sem föld.) (A másik ágyban nincsen poloska, csak egy-egy.)  
  Édes ne dolgozz sokat és meg ne erőltesd magad!!! Ne emelj!!! Semmi erős munkát ne végezz!!! Édes, hogy vagy kislelkem???  
  A tornatérre se szaladj ki czukrom! De jó hogy "nem érdekel" kis aranyom! (Itt már nincs baraczk, mikor megjöttem, már akkor se volt egy szem se, és így nem lesz baraczklekvár.)  
  (Ugorkát hozott
édesapám
Móricz Bálint
egy zsákkal, ugy
hogy
Gyorsírás
a két ugorkásüveg már tele is van.)
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni ugyan gyenge, valósággal vétek őt itt tartani,
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
ugy van mint a tömlöczben, s az unalomtól a semmittevéstől ugy elgyengült már, hogy hetekig se megy le az emeletről. Nem eszik semmit, igazán érthetetlen mért lakik ő
Pesten
Budapest
; éjjel sose alszik a polos miatt, mostanába nappal a gond miatt (
Fükő
Fükő János
)
n
Jegyzet
Fükő
Fükő János
százados 1901-ben, felesége halála után
Budapestre
Budapest
költözött és adósságba keveredett.
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni tízezer koronát adott kölcsön
Holics Janka
Holics Janka
közvetítésével, amit sohasem kapott vissza. Forrás: Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 200.
 
  Én most bezárom a levelem, olyan kevés csók fér ide édes! Jaj csak kapjalak egyszer kézbe!! százmillióig meg sem állok a csókkal  
  ősz
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image