Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  úrnak  
 
Budapest
Budapest
 
  IX. Üllői út 91. II. 51  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Vashegy
Szirkvashegy
, 1905. aug. 3.  
  Édes lelkem kis
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Csak ma, csütörtökön kaptam a levelét, a melyikben pedig még 31.-ike van dátumnak.
n
Jegyzet
Már régen írtam volna, de maga nem írt, hát én sem akartam addig írni. Látja én rögtön, aznap írok, – én meg várhatok egy hétig a levélre.  
  Hogy van
Pista
Móricz István
szegény?
Nagymama
Szklenár Jozefin
már elsiratta, azt mondja, hogy vége már neki, ő nagyon féltette mindig. Azt mondja, hogy az ő bajából nincs gyógyulás. Szegény fiú, én még sem tudom elhinni, hogy úgy legyen. Rossz helyre is ment ő oda, ahol nincs gyors segítség, sem orvos, sem patika. Édes, ha itt jobb lenne neki, ha jöhet, jöjjön, de itt is olyan keserves; kint van ez is a világból. Ide csak üdülni jó jönni, gyógyulni nem lehet. Tán
Pesten
Budapest
lenne jó mégis neki, – különben szegény
Pista
Móricz István
, hát ha már neki mindegy akárhol. Azért megírom neki, hogy jöjjön, ha jöhet.  
  Alig tudok írni, itt beszélgetnek a hátam mögött
nagymama
Szklenár Jozefin
meg
Mina
Szklenár Vilhelmina
néni.  
  Olyan jó kis eső volt, most, pompás friss a levegő. Én egészséges vagyok, még egyszer sem volt semmi bajom, ha egy kicsit rám jön, lefekszem és hamar elmulik. Már megvarrtam a slafrokkot, a kék szoknyám is rendben van, tudja az a lompos, a melyikben
Csécsén
Tiszacsécse
olyan rendetlenűl jártam. Az a sötétkék blus is kész lesz holnap, de tán kevés lesz a kelmém, vennie fog kelleni édes, – meg még a hímzett stráf 1/3-ad részét is elkészítettem már. Olyan jól megy a dolgom, mint lánykoromban; semmire semmi gondom és főzni sem kell. 7kor már fent vagyok, 1/2 7-kor!  
 
Mama
Szklenár Teréz
még mindig
Jolsván
Jolsva
van, most
Jenő
Holics Jenő
is ott van. Mi itt vagyunk nyugodtan, csak víz nincs
Vashegyen
Szirkvashegy
, ez nagy baj.  
  Voltam
Mánczoséknál
Mánczos József
és
Törékéknél
Törék Margit
.
Lajos
Szerényi Lajos
bácsiékhoz is elmegyünk, mihelyt
mama
Szklenár Teréz
haza jön. Erre a hurczolkodásra gondolni is rossz. Édes, itt volt az
Anna anyja
Anna_cseléd anyja
,
n
Jegyzet
Móriczék
Móricz Zsigmond
Üllői úti lakásában szolgáló,
Anna
Anna_cseléd
nevű cselédlány édesanyja, neve ismeretlen.
és azzal ment el, hogy magának fog írni, azóta tán megkapta a levelet.
Annát
Anna_cseléd
nem engedi sehova mitőlünk szolgálni,
Pestre
Budapest
nem engedte senkihez;
Anna
Anna_cseléd
3
frt.-ért
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintért
rögtön, mihelyst teheti (15-én) jöjjön vissza hozzánk. A többit majd megmondom én, ha ő nem írná meg, hogy miben maradtunk.  
  És igaz! Édes!
Jenőt
Holics Jenő
"
Bálint
Móricz Bálint
bácsi" felbíztatta
Pesttel
Budapest
, most egész biztosra veszi, hogy ő
Pestre
Budapest
megy és ott készen várja a hivatal. Beszéltem vele, és azt mondta, hogy most már nem tud hova lenni megint, egyik így bíztat, a másik úgy. Azért kérem édes, okvetlenül tegye meg azt, hogy ha csak lehet, bejusson napidíjasnak a miniszteriumba. Ha ez lehetséges, akkor jöjjön fel
Pestre
Budapest
és esetleg a II. félévre,
v.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
vagy
jövőre iratkozzon be, ha akar, és lesz pénze. Ha oda juthatna, én azt hiszem az neki elég jó lenne. Azért édes, tegyen meg mindent az érdekében, kérem nagyon. Irjon róla, ha lenne belőle valami, akkor feljöhetne még velem. Úgy-e, megteszi? Legalább informátiót szerezzen.  
  Én csak a hónap végén megyek haza lelkem, bármennyire vágyom utánad, egyéb semmi sem vonz, inkább elriaszt
Pesttől
Budapest
, jobb lenne ha maga is itt lenne.  
  Maga, tudom, éli világát, semmi baja, semmi gondja, nem zúg a fülébe senki, nem dudál folytonos gondokról, bajokról, nem vagyok ott, a maga keresztje.  
  Hát csak mulasson édes, tombolja ki magát míg itt nem vagyok, mert velem a gond is beállít a poloskás lakásába.  
  Mucza, és hogy nem eszik? Hát ezt nem szeretem, édes. Ha soványabbnak találom, kikap. Én is olyan kövér vagyok, hogy rám se ismer, ha haza megyek egyszer. – Igaz! Lelkem, keressen a siffonban (ott ahol az ágynemű van, a mögött tán, a 2-ik sorban) egy hosszas papírba göngyölt csomagot. Benne van az a kékkel varrott konyhakötény, vászon. Ott, ahol a szál nincs elvarrva, próbálgasson egy darabot visszafejteni, (tán a rojtnál az alján lesz legkönnyebb) küldjön belőle egy kis mintát édes, ott nem kapok hozzá.
Mánczos néninél
Mánczos Józsefné
vettem, tán van még belőle.  
  Téli pamutot!  
  Hát a többiek hogy vannak? Birsalmát nem tudna
apa
Móricz Bálint
szerezni? Cziczókám, van pénze? Nekem van. Mit dolgozik, irja meg már, édes. Mit szóltak a
szerk.-ben
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
szerkesztőségben
? Miért ment lumpolni? Kivel? A gyereklapot maga szerkeszti?
n
Jegyzet Az Ujság című lap gyerekrovatának vezetője
Pariss Pál
Pariss Pál
volt,
Móricz
Móricz Zsigmond
a rovatvezető kérésére Nagyapóként levelezett a gyerekekkel és esetenként a szerkesztésben is részt vett. Ifjúsági írásait is itt közölte.
Sok a dolga, kedves kis öregem? Hát mibe őszült úgy be le? Vagy tán azt a szálat küldte el, amire már régen vágytam? Édes kis ősz uram, lelkem, – jaj hogy megsimogatnám már egy kicsit azt az ősz fejinkóját! Csak azért szeretnék egy kicsit haza menni, hogy megczirógassam, megcsókolgassam az én édes drága kis uram szemét, száját, arcát, bajuszát. Úgy-e, édes, már meglennénk így is, már válni is tudnánk?  
  Csak
Pista
Móricz István
jobban lenne szegény. Hát
nagymama
Szklenár Jozefin
ott van még?  
  Most nem tudok egyebet írni, csak írjon édes, – nem idegenség tőlem a magázás, az lenne idegen, ha tegezni kezdeném. Majd elkezdem egyszer, és akkor hamar belejövök, majd egyszer magamtól édes, jó? Hogy mondhat olyat, hogy "repüljön el az az idegenség közülünk"? Ebből én vonom le a konsekvenciát. Pá édes, egyetlenem csókol a te szerető
Jankád
Holics Janka
Aláírás
.  
  Édes, ha csakugyan elmenne
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néni fürödni, készítsen neki vizet, hadd álljon. Az éjjelivel kell kimerni lavorra, aztán úgy kihordani. A vederrel tisztát merni. Remélem, nincs ez ellen kifogása? Megteszi, úgy-e? Tegye meg, édes, ha
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néni akarná. – Pá! –  
  Vigye el ezt
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néninek szóló levelét.
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néninek édes. Sötét van egészen, nem látok. Ő nem fogja tudni elolvasni a levelemet, olvassa fel neki édes. Mondja is meg, hogy ha kedve van, szánja rá azt a 10
frt.-ot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
és jöjjön el legalább addig míg én itt leszek.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés a boríték rektóján:

1905. aug 5
[kézváltás] Móricz Zsigmond
Az átvétel ideje – „csütörtökön kaptam meg levelét” – írja
Holics Janka
Holics Janka
– 1905. augusztus 4.

 
image
image
image
image
image
image
image
image