Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  urnak  
 
Budapest
Budapest
 
  Üllői ut 91 sz.  
  II udvar IIik emelet.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Nem szeretem a
Pista
Móricz István
állapotát.
n
Jegyzet
Móricz István
Móricz István
betegségéről bővebben lásd
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Jankának
Holics Janka
1905. július 31-én írt levelét.
Elég jó kedvű ugyan már nappal, de délután láza van s kedvetlen s képzelődő. Igen félek hogy tüdővész-be megy át. Most félek hogy felmondják itt a lakást, mert gyerek van s
Kun Zoltánhoz
Kun Zoltán
mennek meg kérdezni mi baja, aki meg
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
azért nem adta ki nekünk a lakását szőlőjében (mert először oda akartunk
menni
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
menni)
, mert elő
Törölt
« legezett »
relátható
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
tüdővész-e van s
ilyennek
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
"ilyennek
nem szívesen adja a szobáját az ember". Azt hiszem legjobb lenne, ha kimennél az Erzsébet szanatóriumba s felvétetnéd oda neki is kedve lenne hozzá. Ha itt felmondanak s ő megtudja miért, amilyen kétségbeesett, megőli magát, vagy legalább is valami bajt csinál.  
  Itt lakunk a
Harkainé
Harkainé
n
Jegyzet
Harkainé
Harkainé
erdőbényei
Erdőbénye
lakos.
féle házban az iskola kert mellett. Igen kedves, derék művelt családnál, 2 menyasszony lány s egy csomó gyerek van.
Pista
Móricz István
igen jól érzi köztök magát, de én féltem azokat. Szemben lakik
Oláhné
Oláhné
n
Jegyzet
Oláhné
Oláhné
erdőbényei
Erdőbénye
lakos.
s ő ad kosztot 35 forintért. Igen jól főz.  
  Menjel
Záhlerhez
Zahler Emil
mutasd meg neki ezt a receptet (mellékelem) s mondja meg hogy tényleg ez e a baja. Ird meg nekem azonnal, de igazat. Én nem félek tőle. Ha már ránk mérte az Isten, én csüggedés nélkűl, vele nem sejtetve ápolom. Mert ha tüdővész s szanatóriumba sem mehet, kiviszem a városból, e kedves családból a hegyre, akárhogy is keritek lakást. Holnap már olvashassam a választ ha jó, ha rossz. Pénzt kűldj mert 60
kr.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcár
van, pedig sok mindenre kell.
OláhnénakLOK:00288 előre kell fizetni.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Az én helyzetem kűlönben nehéz, igen fáj látni az ő betegségét.  
  Ti hogy vagytok.
Janka
Holics Janka
othon van már? Irj mindenről
hogy
Gyorsírás
az othon legalább ne nyugtalanítson. Csókol  
 
Dezső
Móricz Bálint Dezső
Aláírás
 
  A receptet küldd vissza.
Erdőbénye
Erdőbénye
igen drága.  
 

Útmutató:

Megírás helye: A levélszöveg alapján.

Utólag tett rájagyzés a boríték rektóján:

1905 aug 4
[kézváltás] ismeretlen

 
image
image
image
image
image
image