Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes kis
Czukrikám
Holics Janka
!  
  Drága
mindenségem
Holics Janka
!  
  Édes
feleségem
Holics Janka
!  
  Mit csinálsz édes? Emlékszel még a te vén uradra, a ki itt megőszül az utánad való nagy epedésben. Sose láttam ilyen zilált napi viszonyokat!… Sokaig nem tudtam dolgozni semmit. A mult héten semmit – a héten már ment. Felkelek reggel 5 órakor, 1/2 7kor 1/2 8kor, leggyakrabban 5kor. Akkor felveszem a vászonruhát és leülök az asztalhoz s írok délig. Akkor megyek ebédelni – addig nem eszem. Megebédelek jól. Délután vagy megyek a
szerk-be,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
szerkesztőségbe
vagy jövök haza és irok. Vacsorázni nem igen szoktam; naponkint csak egyszer eszem. – Jaj édes, nem élet így az élet! csak veled! csak veled! gyere czukrom haza. De te még csak nem is irsz; ugyan jól telhetik az időd!…  
  (Mikor idáig értem, abbahagytam az irást mert haza kellett mennem,
megmondom mindjárt hogy
Gyorsírás
miért)  
 
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
 
  Hazamentem, mondok. Otthon azzal fogadtak, hogy elibem tették azt a halat, a mit az este vacsorára küldtek. Ugy veszem észre, hogy tudnék én enni, ha itthon volna a magam édes asszonya, – de hogy én utána menjek! inkább nem vagyok éhes. Az este 3/4 10kor jöttem haza, mert gyereklapot csináltam. Utána németet olvastam éjfélig: "Im Rausch der Leidenschaft   "
n
Jegyzet A könyv megtalálható ma is
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
könyvtárában. Lásd: PIM könyvtár, A 23.339; Im Rausche der Leidenschaft, (Budapest:Árpád Kiadó [189?])
t. i. ez a czim. Érdekes? –  
  Evés közben eldöntöttük a
Pista
Móricz István
dolgát. Talán már irtam, hogy elment
Dezső
Móricz Dezső
hozzá. Együtt elmentek
Sárospatakra
Sárospatak
. Itt egy hires
orvos
Kun Zoltán
n
Jegyzet
Kun Zoltán
Kun Zoltán
1848–1933, orvos, akadémiai tanár. Forrás: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 7:471.
ujra megvizsgálta, 5
frtos
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintos
orvosságot rendelt neki, fürdőre küldte s nem adott lakást egy kiadó villájában: mert "ilyen embert nem szivesen ereszt az ember a szobájába!" Szóval
Pista
Móricz István
most kétségbe van esve, még
Patakon
Sárospatak
vannak. Édes
apám
Móricz Bálint
ma azt sürgönyöztette nekik, hogy jöjjenek haza. Itt utána járunk hogy felvegyék egy sanatoriumba.  
  Azután bement
Törölt
« ünk »
em
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Zsani
Szklenár Johanna Emília
n-hez.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
nénihez.
Ő az éjszaka nagyon rosszul volt: "Na lett volna az orvosnak dolga velem, ha azt a morfiumot befecskendezte volna. Ha hivtam volna!" De igen megijedt s hetfün megy
Petrenkához
Petrenka Pál
, írtam is már neki
hogy
Gyorsírás
várja kocsival. Itt irtózatos a hőség. Éjfélig. Állandóan több 30 foknál; árnyékban felmegy 38 fokra. Majd leszédülünk, csak ezért nem híjlak édes, mert külömben nem is tudom kimondani mennyire nélkülözlek. Éjjel ugy alszom, most – az én kosztümömben (À la Ádám.) Takaró nélkül.  
  Azután elmentem a postára és megkaptam a takarékkönyvedet. 3.52
kor
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona
kamatot irtak rá. S úgy 15.52 van rajta. Kicseréltetem másik könyvvel.
Az én könyvemen 13.25 van.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
– Mikor hazajöttem itt volt a leveled. Itt várt rám az édes kis levél.
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
által
Móricznak
Móricz Zsigmond
1905. augusztus 3-án írt levele
Siettem végigolvasni. Az első hang, a mit kiszalajtottam ez volt:  
  – Óhó!  
  T. i. …
meg
Gyorsírás
lennénk így is tán már válni is…  
  – Ohó!!!  
  Én nem! Most se találom a helyem. Semmihez sincs kedvem; türelmetlen is vagyok a meleg miatt és meg sose vagy itt, hiába várlak, hiába lesek, soha semmi, soha se jön…Soha. Ugy utálom ezt a lakást, mintha tömlöcz volna. Ahova leteszek valamit, egy hét mulva is ott van. A gallérok is a nyakamon, az ágy is vetetlen; bezzeg most a kalapot sose kell a sifonból elővenni, a lámpát mindig sötétbe pucolom s töltöm meg petroliummal, szeretném földhöz csapni; poros minden s a mi legnagyobb baj soha soha nem hallom azt az édes kis hangocskát, azt a föld legdicsőbb zenéjét, azt a legboldogitóbb csicsergést. Most is olyan kimerült és ideges vagyok, hogy alig tudok irni is, szeretnék szaladni, szaladni s meg sem állani mig össze nem csókolom az én gyöngyöm édes kis Magám-at. Lelkem, édes azért kérlek rá hogy tegezz, mert ha szóval mondod is, akkor érzem a hangodat a szívedet, de a betűből ugy szeretnék kivenni többet, többet…  
  Irjál édes, mikor csak tudsz, én olyan sokat írok, hogy már szinte írógörcs van a kezemben s inkább osztán csak elgondolom hogy mit szeretnék irni neked.  
  Itt nem volt eső mióta én itthon vagyok se.  
  Jaj micsoda szorgalom, mennyi varrás! Csak irjál, elvégzek minden megbizatást. Víz mért nincs? Kiapadt a forrás? vagy nincs a ki hozzon?
Lajos
Szerényi Lajos
bácsinak mond meg hogy tisztelem őket.
Miklós
Móricz Miklós
beszélt egy megbizatásról, hogy menjek el a pénzügyminiszteriumba egy titkárhoz a kitől ők házat akarnak venni, el is mentem volna már szivesen, de roppant messze van, egy egész délelőttöt venne igénybe s nincs és nincs időm. Még gyorsabban
ellehetne
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
el lehetne
azt nekik levélben intézni, én nem is tudom miről van szó s arra nem igen vállalkozhatom, hogy állandó közvetitő legyek. De ők ezt nem igen értik meg.
Annát
Tomasovszky Anna
(
Tom.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tomasovszky
) még
nem
Gyorsírás
láttam, de telefonon beszéltem vele. Holnap eljön. Ugy veszem észre sokkal több dolga van, mint volt. – A cseléd
Anna
Anna_cseléd
meg nemigen vágyik vissza, még most se volt itt. Pedig azt beszéli a
mosóné
Scháb Pálné
Gyulája
mosóné Gyulája
hogy
Gyorsírás
szeretne vissza jönni. Meg mondhatod az
anyjának
Anna_cseléd anyja
hogy jó nagy kölyköt kell cipelnie, egyszer láttam az utcán futólag. – Az
anyja
Anna_cseléd anyja
még nem írt nekem. Izenek neki. –
Jenő
Holics Jenő
, Jenő! Az igaz, hogy ha bejut a ministeriumba, kap 30
frtot,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot,
de egyelőre nem szólhatok semmit, mert
Szász
Szász Károly
is,
Csejke
Csejke Győző
is szabadságon van, s csak a hó végén jönnek vissza. En bizony nem nagyon élem világom. Czudar világot élek. Küldj egy csókot édes, ezért esd:
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

Megírás dátuma: jelen levél az 1905. augusztus 3-án
Holics Janka
Holics Janka
által
Móricznak
Móricz Zsigmond
írt levélre válaszol, utóirata pedig az 1905. augusztus 11-én írt levélre.
 
image
image
image
image