Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Valék
Debr-ben
gyűlésen.
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
a tiszántúli református egyházkerület őszi közgyűlésén vett részt
Debrecenben
, vö. az 1900. november 14-ei levelezőlapjához írt jegyzettel.
Rest is vagyok; ezer is a dolgom, nem is voltam tisztában egészen vele, mit írjak.  
  A vers   igen szép hangulatos, de – de homályos  
  1.) Mért lövi meg Puát az üldözött?  
  2.) A sebes vadászoknak ki ez a Pua?  
  Mindenesetre ki kell egészíteni ezt a részt. T.i. ugy lehet kivenni, hogy Pua a vadászokhoz tartozó valaki (ez sulyosbítja is a bűnét) s „az átkozott” azért lövi meg
épen,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen,
mert tudja, hogy ezzel fájdalmat okoz az űldözőinek.  
  Én legalább így képzelem, mert csak így van joga lélektanilag olyan gonosz tettre, hogy az élete megmentőjét lelőjje. – De ez a versből nem olvasható ki, s a két utolsó strófa sötét köpenyeggel takarja el előttünk,
azt is
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a mi addig világosnak és szépnek látszott.  
  A gondolatrythmus nekem nagyon tetszik benne, s ez a kis megvilágosítás ha síkerűl, csinos vers lesz, a mit azt hiszem a Hét
n
Jegyzet A Hét 1889 és 1924 között megjelenő társadalmi, irodalmi hetilap volt, melyet 1921-ben bekövetkezett haláláig
Kiss József
Kiss József
szerkesztett. A Nyugat 1908-as indulásáig az ország vezető irodalmi folyóirata volt, a Nyugat első nemzedéke jelentős szerzőinek munkáit közölte. Forrás: Galambos Ferenc, szerk., "A Hét" írói és írásai: 1889–1924, 2014, http://mek.oszk.hu/13000/13006/.; Lakatos Éva, Magyar irodalmi folyóiratok, 15 köt. (Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 1972–2000), 4:401–418.
is szívesen fogad.  
  A nyáron kűldött versedről
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
művét nem tudtuk azonosítani.
még nem írtam, nem is szóltam. Már azóta meg nem láttam. Valahol írásaim közt lappang. De az ellen is vala észrevételem. A közepétől kezdve meg hanyatlott. S a hogy emlékezet után megrajzolhatom a diagrammját (vázrajz-féle) az ilyenforma vala:  
 
graphic
 
  azaz: szép emelkedés egy darabja, aztán megtörés, némi tétovázás, s a végen még némi acceptabilisság.
n
Jegyzet Acceptábilis, elfogadható (latin). Főnévképzővel ellátott változata ironikus színezetű, valószínűleg
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
saját leleménye.
 
  Legjobb lesz, ha
Anatole
France Anatole
nevével addig jársz keresni a
V. U.-hoz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Vasárnapi Újsághoz
,
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
1900. október 27-én kelt levelében arra kérte
Móriczot
Móricz Zsigmond
, érdeklődjön a Vasárnapi Újság főszerkesztőjénél,
Nagy Miklósnál
Nagy Miklós
egy korábban beküldött műfordítása,
Anatole France
France Anatole
A kymaei lantos   iránt. A fordítást a lap végül nem közölte.
míg egyszer ismerős leszel velök, s fele keresetre beállsz hozzájuk.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
révén került kapcsolatba
Nagy Miklóssal
Nagy Miklós
és
Schöpflin Aladárral
Schöpflin Aladár
, aki 1898 és 1909 között a Vasárnapi Ujság szerkesztőségében dolgozott. Móricz Miklós a következőképpen ír erről Szász Károly közvetítő szerepét hangsúlyozva: "Alighanem a Franklinhoz is ő [Szász Károly] kapcsolta be Zsigmondot. Ez nem egészen biztos, de az igen, hogy a Vasárnapi Újsággal Zsigmondnak Szászon keresztül még a Schöpflin Aladár ideje előtt is volt valami köze." Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 271.; Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom, Irodalomtörténeti könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 51.
Ennél jobb (ismétlen vagyinkább) inkább az lesz, ha kűzdve szegénységgel s egyebekkel, a mi előadja magát, – neki fekszel az alapvizsgának, esetleg colloquiumoknak is, mert a tandijmentesség is jó volna.  
  Én most két értekezésen is dolgozom, azért annyira el vagyok foglalva, a mennyire csak lehet. Az egyik a Szemléé lenne, s czím gyanánt Az emberi lélek fejlődése   figurálna a homlokán. Másik: A philosophia és a szaktudományok   felirással az Uránia stellázsiját
n
Jegyzet Polcát (német eredetű jövevényszó).
lenne hívatva díszíteni.
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
mindkét folyóiratban publikált; az Urániában tanulmányokkal, a Budapesti Szemlében többnyire fordításokkal jelentkezett. Levelében említett munkái egyik lapban sem jelentek meg, szövegüket nem ismerjük.
 
  Lesz-e belőlük vagy valamelyikökből gálíczkő,
n
Jegyzet A szólást
O. Nagy Gábor
Nagy Gábor, O.
tagadóformában közli: "ebből se lesz gálickő" a. m. nem fog sikerülni, nem lesz belőle semmi. Forrás: O. Nagy Gábor, Magyar szólások és közmondások (Budapest: Gondolat, 1966), 230.
a jövő titka. Nincs elég időm a tanulmányozáshoz, s még kevesebb van a belemélyedéshez.  
 
Öreg János
Öreg János
azt mondá: meg van a Menschen stb Seele s ő csak… stb. egyszóval megkerült, rendben van.
n
Jegyzet Nem tudjuk, melyik kötetről van szó.
 
 
Lászlónak
LOK:00736
azt se mondtam, befellegzett. Ő se szóla. Remélem, nem rendelte meg
se
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a könyvet, csak kereskedőmód fecsegett, hogy így, de ugy…  
  Itthon semmi ujság. Egyönknek sincs semmi baja. Élünk, mint eddig.  
  Isten veled, csókolunk mindnyájan, s kivánunk minden jót.  
  Szerető bátyád
Gyula
Pallagi Gyula
Aláírás
 
 

Útmutató

Utólag tett rájegyzések:

1900 nov
[kézváltás] Móricz Zsigmond
A megírás dátuma:
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
utólagos rájegyzése szerint jelen levél 1900. novemberi.
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
ebben a levelében írja meg kritikáját
Móricz
Móricz Zsigmond
Pua   -verséről, mellyel kapcsolatban 1900. november 14-én írt levelében még tanácstalanságának adott hangot.
Móricz
Móricz Zsigmond
november 18-án írt postázatlan levélfogalmazványában csak
Pallagi
Pallagi Gyula
14-i levelére reagál, ezért jelen levél nem sokkal november 18. után keletkezhetett.

Az szép lány suttog: Jaj meg kell halni
Törölt
« m »
, !
A szép lány zokog: Téged elhagyni!
A szép lány ájul:
Törölt
« Menekülj gyorsan! »
Jaj mentsd
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
meg
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Gyorsírás
magadat.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Óh te gaz, te kénguru szivü
 
Az átkozott csak
horkan
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Törölt
« ordit »
: Elárulsz!
Az átkozott csak kapja a puskát,
Az átkozott csak lelövi Puát.
Óh te gaz, te kénguru szivü.
 
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image