Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Valék
Debr-ben
Debrecen
gyűlésen.
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
a tiszántúli református egyházkerület őszi közgyűlésén vett részt
Debrecenben
Debrecen
, vö. az 1900. november 14-ei levelezőlapjához írt jegyzettel.
Rest is vagyok; ezer is a dolgom, nem is voltam tisztában egészen vele, mit írjak.  
  A vers   igen szép hangulatos, de – de homályos  
  1.) Mért lövi meg Puát az üldözött?  
  2.) A sebes vadászoknak ki ez a Pua?  
  Mindenesetre ki kell egészíteni ezt a részt. T.i. ugy lehet kivenni, hogy Pua a vadászokhoz tartozó valaki (ez sulyosbítja is a bűnét) s „az átkozott” azért lövi meg
épen,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen,
mert tudja, hogy ezzel fájdalmat okoz az űldözőinek.  
  Én legalább így képzelem, mert csak így van joga lélektanilag olyan gonosz tettre, hogy az élete megmentőjét lelőjje. – De ez a versből nem olvasható ki, s a két utolsó strófa sötét köpenyeggel takarja el előttünk,
azt is
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a mi addig világosnak és szépnek látszott.  
  A gondolatrythmus nekem nagyon tetszik benne, s ez a kis megvilágosítás ha síkerűl, csinos vers lesz, a mit azt hiszem a Hét
n
Jegyzet A Hét 1889 és 1924 között megjelenő társadalmi, irodalmi hetilap volt, melyet 1921-ben bekövetkezett haláláig
Kiss József
Kiss József
szerkesztett. A Nyugat 1908-as indulásáig az ország vezető irodalmi folyóirata volt, a Nyugat első nemzedéke jelentős szerzőinek munkáit közölte. Forrás: Galambos Ferenc, szerk., "A Hét" írói és írásai: 1889–1924, 2014, http://mek.oszk.hu/13000/13006/.; Lakatos Éva, Magyar irodalmi folyóiratok, 15 köt. (Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 1972–2000), 4:401–418.
is szívesen fogad.  
  A nyáron kűldött versedről
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
művét nem tudtuk azonosítani.
még nem írtam, nem is szóltam. Már azóta meg nem láttam. Valahol írásaim közt lappang. De az ellen is vala észrevételem. A közepétől kezdve meg hanyatlott. S a hogy emlékezet után megrajzolhatom a diagrammját (vázrajz-féle) az ilyenforma vala:  
 
graphic
 
  azaz: szép emelkedés egy darabja, aztán megtörés, némi tétovázás, s a végen még némi acceptabilisság.
n
Jegyzet Acceptábilis, elfogadható (latin). Főnévképzővel ellátott változata ironikus színezetű, valószínűleg
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
saját leleménye.
 
  Legjobb lesz, ha
Anatole
France Anatole
nevével addig jársz keresni a
V. U.-hoz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Vasárnapi Újsághoz
,
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
1900. október 27-én kelt levelében arra kérte
Móriczot
Móricz Zsigmond
, érdeklődjön a Vasárnapi Újság főszerkesztőjénél,
Nagy Miklósnál
Nagy Miklós
egy korábban beküldött műfordítása,
Anatole France
France Anatole
A kymaei lantos   iránt. A fordítást a lap végül nem közölte.
míg egyszer ismerős leszel velök, s fele keresetre beállsz hozzájuk.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
révén került kapcsolatba
Nagy Miklóssal
Nagy Miklós
és
Schöpflin Aladárral
Schöpflin Aladár
, aki 1898 és 1909 között a Vasárnapi Ujság szerkesztőségében dolgozott. Móricz Miklós a következőképpen ír erről Szász Károly közvetítő szerepét hangsúlyozva: "Alighanem a Franklinhoz is ő [Szász Károly] kapcsolta be Zsigmondot. Ez nem egészen biztos, de az igen, hogy a Vasárnapi Újsággal Zsigmondnak Szászon keresztül még a Schöpflin Aladár ideje előtt is volt valami köze." Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 271.; Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom, Irodalomtörténeti könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 51.
Ennél jobb (ismétlen vagyinkább) inkább az lesz, ha kűzdve szegénységgel s egyebekkel, a mi előadja magát, – neki fekszel az alapvizsgának, esetleg colloquiumoknak is, mert a tandijmentesség is jó volna.  
  Én most két értekezésen is dolgozom, azért annyira el vagyok foglalva, a mennyire csak lehet. Az egyik a Szemléé lenne, s czím gyanánt Az emberi lélek fejlődése   figurálna a homlokán. Másik: A philosophia és a szaktudományok   felirással az Uránia stellázsiját
n
Jegyzet Polcát (német eredetű jövevényszó).
lenne hívatva díszíteni.
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
mindkét folyóiratban publikált; az Urániában tanulmányokkal, a Budapesti Szemlében többnyire fordításokkal jelentkezett. Levelében említett munkái egyik lapban sem jelentek meg, szövegüket nem ismerjük.
 
  Lesz-e belőlük vagy valamelyikökből gálíczkő,
n
Jegyzet A szólást
O. Nagy Gábor
Nagy Gábor, O.
tagadóformában közli: "ebből se lesz gálickő" a. m. nem fog sikerülni, nem lesz belőle semmi. Forrás: O. Nagy Gábor, Magyar szólások és közmondások (Budapest: Gondolat, 1966), 230.
a jövő titka. Nincs elég időm a tanulmányozáshoz, s még kevesebb van a belemélyedéshez.  
 
Öreg János
Öreg János
azt mondá: meg van a Menschen stb Seele s ő csak… stb. egyszóval megkerült, rendben van.
n
Jegyzet Nem tudjuk, melyik kötetről van szó.
 
 
Lászlónak
László
azt se mondtam, befellegzett. Ő se szóla. Remélem, nem rendelte meg
se
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a könyvet, csak kereskedőmód fecsegett, hogy így, de ugy…  
  Itthon semmi ujság. Egyönknek sincs semmi baja. Élünk, mint eddig.  
  Isten veled, csókolunk mindnyájan, s kivánunk minden jót.  
  Szerető bátyád
Gyula
Pallagi Gyula
Aláírás
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzések:

1900 nov
[kézváltás] Móricz Zsigmond
A megírás dátuma:
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
utólagos rájegyzése szerint jelen levél 1900. novemberi.
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
ebben a levelében írja meg kritikáját
Móricz
Móricz Zsigmond
Pua   -verséről, mellyel kapcsolatban 1900. november 14-én írt levelében még tanácstalanságának adott hangot.
Móricz
Móricz Zsigmond
november 18-án írt postázatlan levélfogalmazványában csak
Pallagi
Pallagi Gyula
14-i levelére reagál, ezért jelen levél nem sokkal november 18. után keletkezhetett.

Az szép lány suttog: Jaj meg kell halni
Törölt
« m »
, !
A szép lány zokog: Téged elhagyni!
A szép lány ájul:
Törölt
« Menekülj gyorsan! »
Jaj mentsd meg magadat.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Óh te gaz, te kénguru szivü
 
Az átkozott csak
horkan
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Törölt
« ordit »
: Elárulsz!
Az átkozott csak kapja a puskát,
Az átkozott csak lelövi Puát.
Óh te gaz, te kénguru szivü.
 
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image