Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Bp
Budapest
. 1905.
Törölt
« jul. »
aug
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
12.  
  Én édes
Némaságom
Holics Janka
!  
  Drága kis óhajtott én várvavárt
Párom
Holics Janka
!  
  Mit csinál az én
Egyetlenem
Holics Janka
, a ki ugy nem ír
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
még nem kapta meg
Holics Janka
Holics Janka
1905. augusztus 11-én írt levelét.
az ő szerelmes szivü boldogtalan urának?  
  Édes! Tudsz még meglenni a te párod nélkül? Hogy nem is ír! Hogy hiába várom tovább! Hiába lesem a postát, hiába az ajtón berepülő levelet. Ha elmegyek hazulról, nem tudok elég gyorsan visszajönni, hogy itt találjam a te leveledet, – pedig hasztalan jövök haza, üres a ház, szomoru, csöndes. Csöndes minden, csöndes, hallgatnak a lombok! Csöndes az én kedvem is, egyhangu és utálja ezt az egész világot. Ha örök bajom, bánatom, gondom lesz is, akkor sem tudok dolgozni. Igazán kinomban, keservemben, rabságom unalmának elűzésére tanultam meg németül. Irni is amíg nem irtam eddig sürün, mert nem tudok egyebet írni csak a mit egy kiszáradt lelkü szalmaözvegy irhat ebből a pár, szintelen, közönyös, szürke, unalmas, forró, lankadt, barátságtalan, buta, nyomorult
Pestből
Budapest
… Nem teszek egyebet, csak felveszem, leteszem hol egyik, hol másik produktumát a Deutsche Litteraturnak és konstatálom, hogy a német csakugyan ilyen buta frátereknek ir csak, mint én vagyok…  
  Lásd
Édes
Holics Janka
, nem tudok egyebet irni életemről.  
  De azt megírom, hogy paradicsom már van elégséges. Tégnap vétettem
édes anyámmal
Pallagi Erzsébet
egy
frt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
árát, lett belőle 26 üveggel, köztük 8 üveg literes, mind nagyüveg külömben, ugyhogy ez már elég lesz egész esztendeig. Ugorkát még veszek vagy 100-at (40
kr.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcár
) Három üveggel már van. Itt minden drágul most, a hus, a legolcsóbb is forint felé jár; a krumpli (4
kr
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcár
egy kiló); – meg tudom is én micsoda van még a világon. A házbért nem emelték, de kályha nem lesz. Mit irjak még erről? Ezekről. Nagy pauzákat tartok közben. Édes! egész határozottan meghülyültem. De az arczom ugy kerekedik, mit a holdvilág. Vagy talán
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
azért; mindig azt tartottam, hogy a kövér ember buta ember, bezzeg ha rajtam teljesedik be! Gimnázista koromban a fiuk ugy hivtak Spitznameval
 [?]
[unclear1]
hogy: "a fonnyadt Cassius" – s én büszke voltam rá. Bezzeg ha most már "a sikfejüek a kik éjjel alszanak"
n
Jegyzet Vö. "Tedd, hogy kövér nép foglaljon körül, / És síkfejű s kik éjjel alszanak. / E Cassius ott sovány, éhes szinű; / Sokat tünődik s ily ember veszélyes." Forrás: William Shakespeare, "Julius Caesar. Shakspearetől", ford. Vörösmarty Mihály, in Vörösmarty Mihály, Fordítások Shakspeareből, kiad. Gyulai Pál, Összes munkái 5, 163–260 (Budapest: Méhner, 1885), 174.
közé keveredem s megesznek a disznók! Haj, haj…  
 
Pistáék
Móricz István
ma irtak. Ő jobban van, már vigan él, jól és gondtalanul. Szegény fiuk, ma irtam levelet a mivel elrontottam a kedvüket. Pénzt kértek hazulról, s nem tudunk küldeni nekik, hogy ott maradjanak elsejéig, az belekerülni, legalább 35
frtba,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintba,
nincs csak 15, az ő fizetése félhóra. Muszály volt azt írni, hogy jöjjenek haza 15-én. Itt nincs semmi baj, csak hogy hát nincs pénz. Az
Istók
Istók József
házához a héten fogtak hozzá, nem tudok róla semmit.
Pistát
Móricz István
oda akarja kivinni
édes apám
Móricz Bálint
szabad levegőre.  
  …Előveszem a leveled, a leveleid lelkem és azzal szórakozom, ilyenkor még mosoly is kiül fávávált ábrázatomra… Poloska nincs, néha egy akad s azt megcsipem…A vashegyiekkel érintkezel néha? mit csinálsz tubikám, muczókám, cziczukám én édesem? Még mindig van mit varrni? Ujra éled a lánykori boldog napokat, – óh én is azt érzem, a legénykori kétségbeesett, lelketlen, egyetlen sovárgássá merevedett heteket, – te mulatsz, ugye mézem, vigadsz, könnyű, röpke, pajzán, édes vagy…
Miklós
Móricz Miklós
izmos erős, egészséges, gyerek. Tanul…Baraczklekvár nincs. Bizony, bizony…A kaktusz erösen nő! Még mindig egy cserépben van a mályvával…
Mama
Szklenár Teréz
otthon van már? Mit csinál? A
jolsvai
Jolsva
ház készen van? kiadták már? Irjál lelkem erről is. Egészségesek vagytok?…
Mina
Szklenár Vilhelmina
néni is?
Nagymama
Szklenár Jozefin
jókedvű? egészséges? Hát
Jenő
Holics Jenő
otthon van? Még midig nem tudok a miniszteriumban utána nézni. Sajnos csak a hónap végén lehet. Hát
Pali
Holics Pál
? Ő min filozofál mostanság? – Szokott-e kuglizózni!…  
  Már nem vagyok magamban. A konyhának lakosa van:
Anna
Anna_cseléd
leányzó. Ma d. u. eljött, ma telt ki a hónapja és be akart állani egy másik helyre 4
frt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
50
krért.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcárért.
Kérdeztem tőle, hogy: Na visszajössz-é? Én
nem
Gyorsírás
adok csak 3
frtot.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot.
Januártól kezdve 4-et. Sokáig habozott és volt is oka rá. Végre kinyögte, hogy ha kap 3.50-et visszajön. "Én nem adok, hanem tudod mit maradj itt ebben a hónapban 3
frtra,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintra,
ha eljön a
Nagysága
Holics Janka
, megegyeztek, és majd meglátjuk, hogy tovább hogy lesz." – Hát eljött már be is pakolt a konyhába. Míg te jösz édes, addig hazaküldöm, hogy ott legyen, dolgozzon meg a kosztjáért. De nem hiszem, hogy 3
frtért
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintért
megmaradjon.  
  Kint zuhog a záporeső.  
  Édes! Édes! Ugy szeretnék kérdezősködni az egészségedről!!!… Irjál lelkem róla, őszintén, bőven. Folyton folyvást nyugtalanságban vagyok. Igazán, eddig frázisnak s
tulajdonkép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tulajdonképp
hiteltelennek tartottam az effélét: "Die Frau war gestorben. Da hatte Wittich begonnen zu trinken und zu spielen. Anfangs wohl nur, um sich zu zerstreuen, aber rasch war es zur Gewonheit geworden…."
n
Jegyzet "Az asszony meghalt. Akkor Wittich inni és játszani kezdett. Kezdetben talán csak azért, hogy elszórakoztassa magát, ám hamar szokásává vált" (német).
De most már látom és érzem, hogy én magam igen könnyen tudnék ugyan erre az utra jutni igy egész odáig: "als Wittich sich dem völligen Nichts gegenüber sah… shoss er sich eine Kugel vor den Kopf…"
n
Jegyzet "amikor Wittich a teljes semmit látta maga előtt... golyót röpített a fejébe" (német).
Móricz
Móricz Zsigmond
több levelében, például említi, hogy német regényeket olvas.
Nem is képzeled, milyen kelletlen semmi ez az élet nélküled!  
  Csókol – – –
Zs
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image