Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Bp
Budapest
. aug. 13.  
  Én
édesem
Holics Janka
!  
  Várt leány várat nyer. Bizony. Most akartam feladni a levelet, az este írtam, de vártam a leveledre édes. Megjött.
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
1905. aug. 11-én írt levele:
Drága mindenem.  
  1. Bizony nem mulatok én. Nem is akarom elmondani, hiába is mondanám, ugy sem hiszed, olyan örökös, egyhanguan kedvetlen, kellemetlen bánatos vagyok, hogy nem ér egy üres taplót az egész életem nálad nélkül. De ugy is mindig csak erről beszélek, és ugyis hiába, – hát hagyjuk. Csak hozd már édes a csókjaidat, a csókjaimat!  
  2. A
Mánczos
Mánczos József
üdvözletét viszonozd édes Csókkal is.  
  3. A ribizlizulcz nagyszerü!! örömnek t. i.  
  4. Én nem a meleg vagy hideg miatt nem dolgozom, csak lehangolt vagyok, mint egy agyon ütött. Nem tudom tudok-e majd németül, de ma is azt olvastam már egy csomót, az este is éjfélig, mindig csak ezt csinálom. Talán van haszna is, legalább ez az ellopott idő nem veszne el.  
  5. Bizony édes muszály lesz akkor is benne ülni, ha itthon leszel. Ne haragudj édes érte. De muszály, sajnos muszály.
Toldy Ferenczcé
Toldy Ferenc
vágynál tenni. De
T. F
Toldy Ferenc
. a napnak 16 óráját töltötte a családján kívül. S ez ugye nem is olyan ideális állapot – a családra?  
  6. A Pálinkás tányérokat becseréltetem.  
  7. A kiadást? Irni irom, most ugyan még arra is alig van kedvem a héten, de nem is sokat tudok írni, s költeni. Haj, haj.  
  8. Szentistván napján féláron lehet utazni, ennek utánanézek s holnap irok róla.  
  9.
Anna
Anna_cseléd
! Ő rá csak ugy számits édes, hogy ezután sem fog többet szidni mint eddig. Mindent csak akkor tesz meg, ha megmondod neki. Semmi figyelem vagy különös szorgalom nem telik ki tőle. Az este azt mondom neki, szedd rendbe a konyhát "Igenis." Azzal maszatol benne. Később bejön, hogy mit tegyen. – Feküldj le. – Öhm, még jókor van 1/2 9 – Hát nesze olvass. – Iszonyu örült neki, Toldit  
n
Jegyzet Arany János, "Toldi", in Arany János Összes művei, kiad. (I–VI) Voinovich Géza, szerk. (VII–XVI) Keresztury Dezső, (XVII–) Korompay H. János (Budapest: Akadémiai–Universitas, 1951–), 2:97–153.
adtam oda. Bement és olvasott, egy negyedóra mulva jön hogy már ő lefekszik. Hát isten hirivel. Reggel hét órakor kimegyek. Az ágy megvetve s ő nincs sehol. A konyha
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
olyan lomos, mint volt, még csak a port se törülte le az asztalról se. Na ez megszökött gondolom; vagy a
mosónéval
Scháb Pálné
pletykál. Nem volt ott. Iszonyuan bosszus voltam, nyolczra se került elő. Se czipő, se egyéb takaritás, – gondoltam elment a Márton utcába, de akkor is az lett volna a dolga, hogy előbb itt szedjen rendbe, legalább nagyjából valamit. Csakugyan, magam is elmentem oda, ott volt és nagy bizalmasan mosolyogva fogadott. Nem akartam összeszidni az első nap, hát csak ugy mondtam meg neki csendesen amit akartam. Azt mondja
édes anyám
Pallagi Erzsébet
ugy 10 órakor: – "Na én nem tudnék ezzel a
lánnyal
Anna_cseléd
semmire menni,
Ida
Móricz Ida
többet segit nála, reggel 6 óra óta itt van és minden ugy van mint volt." Ezt azért mondom el, hogy nem tudom mire számítsunk vele. S biztosan nem marad meg 3
frt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
50-en alól.  
  10.
Lehrhez
Lehr Albert
elmegyek édes, elmegyek.  
  11. A
Peti
Burghardt Péter
czime a következő: (most megyek és előkerítem a föld alól is a czímét.)  
  "B.P. einjährig freiwilliger
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Inf. Reg. No 87. 6-
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Comp. in
Pola
Pola
. –  
  Remélem megkapod édes azokat a leveleket, amelyeket innen továbbitok
Vashegyre
Szirkvashegy
, pl. a
Peti
Burghardt Péter
lapját
n
Jegyzet
Burghardt Péter
Burghardt Péter
továbbküldött lapja
és a
Siposné
Szeles Erzsébet
lapját ő kb. ezt irta: "Ugy látom maga jobb fiu mint
Janka
Holics Janka
, mert maga megemlékezett rólunk, de ő nem." Erre én elküldtem a lapot neked ráirva egy csomót még.
n
Jegyzet Például
Sipos Józsefné
Szeles Erzsébet
levelét:
 
  Külömben a héten majd mindannap volt mit továbbítani a czimedre lelkem, így  
  12. A
Farkas Gizi
Farkas Gizella
eljegyzési lapját ő maga czimezte ide,
neked
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
és én rögtön tovább czimeztem
Vashegyre
Szirkvashegy
.
n
Jegyzet
Farkas Gizella
Farkas Gizella
továbbküldött levelét nem ismerjük.
Ugy veszem régóta észre, hogy nem érkezik oda meg minden küldemény. Izenj valamit a főnöknek vagy a postásnak, vagy én itt teszek bejelentést a posta ellen.  
  Külömben bizony
Farkas Gizella
Farkas Gizella
és (nem emlékszem Gizi é vagy Gizella a lapon.) Dr.
Bruckner Győző
Bruckner Győző
n
Jegyzet
Bruckner Győző
Bruckner Győző
(1877–1962) történetíró. Forrás: Uj Idők Lexikona (Budapest: Singer és Wolfner, 1936–1942), 5–6:1108.
jegyesek.
Nagygeresd
Nagygeresd
Riglav p. áru nyomda r.t
. Ez van azon a lapon. Elmélkedj rajta cziczukám! A férfigyűlölő, fennen szárnyaló arczát!…  
  13. A zuborkáról meg paradicsonyról irtam. Azért vettem meg mert itt igen változó az ára mindennek, felfelé megy mostanában. Én még 40
krért
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcárért
vettem száz ugorkát, tegnap csak 80-ért lehetett volna kapni.  
 
Mindenkép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Mindenképp
jólsikerült a paradicsom és egyetlen egy törött vagy kivetni való nem lett benne.
Édesanyám
Pallagi Erzsébet
5
kgval
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kilogrammal
többet vett és csak 21 üvegnyi lett belőle, pedig ez 30 üveg is volna olyan mit az övéi. Nem is tudtam hogy a pincében is van üveg.  
  14. A tekenő! Haha! lám már nevetni is tudok, igaz hogy csak irásban. hát biz az szétnyilt. Megpróbáltam bedagasztani. Beleöntöttem az előszobában három vödör vizet, hogy mire az kifolyik csak megfürdöm. De olyan gyorsan kijött, hogy a lábam se áztattam meg. Egyszer verik az ajtót. A házmester kérdi, igen szeliden és tisztességesen: Mi az kérem! Kilesek a függöny megől, hát odakint ugy foly a víz az udvarra mint a csatornából. No én is neki veselkedem egy poroló ronggyal és szedem a vizet lavorra! Igy osztán mégis megfürödtem, mert ott hemperegtem a földön a vizbe.  
  15.A virág köszöni az üdvözletet él és virul. De ugylátom a kaktusz olyan szépen fejlődik hogy a szegfű sárgaságba esett az irígységtől.  
  16.
Pistáékról
Móricz István
már irtam.  
  17. Hány gyerek van abba a 16 méteres iskolába?  
  18. Szentistván napján legkésőbb, gyere édes gyere, gyere. No szép hír, édes, édes eggyem, az éjszakáid nyugtalanok! Gyere lelkem, gyere mert az enyéimek most már még nyugtalanabbak akkor. (Birsalma nincs.) Édes, édes csókollak milliószor és alig, alig várlak. Jöjj ide, ide kis édes párom!  
  Csókollak százmilliószor szerelmes
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image