Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Őnagysága úrasszonynak  
 
u.p.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
utolsó posta
Nagyrőcze
Nagyrőce
.
Vashegy
Szirkvashegy
 
 
Gömör m
Gömör és Kishont vármegye
.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Bpest
Budapest
1905. aug 16.  
  Édesaranyos, drága
lelkem
Holics Janka
!  
  Kis gyönyörüm! mikor látlak édes? jaj én angyali szívem, ugy vágyom már látni azt a szépséges asszonyt, azt az én mindenemet ezen a világon!  
  Kezembe került vad lomolás közben, egy kis csomó vers… egy ember irta az asszonyához. Egy mézeshetes ember, az ő kis asszonykájához, ahoz aki most messze, messze… üdül s nem is gondol az ő ridegen élő emberére:  
  Ide irok egyet…  
  I.  
 
  Szépen ülök, csendbe, rendbe,
  Feleségem ágya mellett.
  Imaérző szivvel nézem;
  Piheg ajkán a lehellet!
 
 
  Csönd a távol éjszakába!
  Késő munka zugó hangja,
  Késő vigság, szilaj lárma
  Nyugalmadat ne zavarja.
 
 
  Bagoly szárnyu titkos gondok,
  Pille lelkü titkos kéjek,
  Édes kedves feleségem
  Ne zarvarják a te éjed.
 
 
  Csönd! A világ félre álljon,
  Idegen hang be ne szálljons,
  Alszik az én feleségem, -
  Ringasd-ringasd tiszta álom…
 
 
  Az ringatja, tiszta álom,
  Piheg ajkán lágy lehellet,
  Hisz itt ülök, hisz én ülök,
  Feleségem ágya mellett…
 
  (jan 21.)  
  Bezzeg most ülhetek az ágy mellett… ülhetek éjfélig, senki se mondja: Feküdj le muczókám! Na de csak az tartja bennem a lelket, hogy nemsoká lesz ez így. Jön már az én kis édesem, mire ezt a levelet megkapja, már pakol, pakol és jön az urának tárt karjába! Óh hogy megölellek, de megölellek! De nagyon agyon is ölellek!…  
   
  Külömben pedig most itt ülök czukrim, az ablaknál, az iróasztalom mellett. Megvettem az elvált asszony asztalát 8
kor.-ért
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
koronáért
s most ur vagyok szörnyen, csak
pénzem nincs semmi
[cryptography] Móricz Zsigmond
.  
  Igaz, szent istvánt nem lehet felhasználni, mert csak akkor ad a vasut kedvezményt, ha oda-vissza vált az ember jegyet. Csak
Pestre
Budapest
, nem adnak olcsóbb jegyet. Igy pedig nem érünk célt. Tavaly édes
apám
Móricz Bálint
is igy akart jönni haza fele
Gyöngyösről
Gyöngyös
, de bizony egész jeggyel jött ő
szt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
szent
istván napján.  
  Tegnap voltam a minisztériumban, de
Szász
Szász Károly
és
Csejke
Csejke Győző
n
Jegyzet Feltehetően
Csejke Győző
Csejke Győző
számvevőségi aligazgató. Forrás: Budapesti Czím- és Lakásjegyzék, kiad. Franklin Társulat, Budapesti Czím- és Lakásjegyzék 11 (Budapest: Franklin Társulat, 1899), 186.
is csak aug 28-án jönnek haza. Hanem, sajnos, attól félek, hogy
Pista
Móricz István
nem tud szolgálni s akkor
Jenő
Holics Jenő
az ő helyére mehet. Iszonyúan bajban vagyunk szegény
Pistával
Móricz István
. Most már haza jönnek azt hiszem, holnap. Irtam hogy jöjjenek s azóta nem válaszolnak. Az orvosok azt mondták hogy nem mehet hivatalba, de akkor mit csinál. Ha nem megy akkor
Jenőnek
Holics Jenő
kicsinálhatjuk, hogy ő legyen a helyén, de ha nem, akkor is megpróbáljuk. De nagy baj, hogy már ilyen későn vagyunk, már szinte remélhetetlen, hogy rögtön bejusson akárhova is, pár hónapig szaladgálni szokott itt az ember, mig kap állást. Pedig
Jenőnek
Holics Jenő
tandíjra kell 50
frt,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint,
utiköltség, stb. Pár hónapig nem keres, az után pedig tanulni nem lesz ideje, ugy hogy tandij mindig kell s azt ő nem takaríthat meg, bár csak megélni győzzön.  
  Én aztán ujra meg ujra végigolvasom az összes leveleidet (aug.ban kettőt!)
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
1905. augusztusában küldött levelei:
most is végig gyönyörködtem.  
  Jaj édes, édes. Az egészségedről-re gondolok én mindig félve és aggódóan. Ugy szeretném már ha itt volnál. Mennyi pénzed van még, haza tudsz jönni? mindig, mindig csak ezt
t. i. azt hogy haza!!!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
mondom, de okosat nem írok, ugye édes!  
 
Anna
Anna_cseléd
itt maszatol, rakosgat, most a konyhát szépíti, ablakot, ajtót. Itt ugy készülünk, mindenki, hogy szombaton este itthon leszel. Édes
anyám
Pallagi Erzsébet
elég erős, egészséges, de mióta a fiuk nincsenek otthon, mindent maga végez, azt ajánlotta nekem, hogy ha lehetne, szeretné ha cselédet így fogadnánk meg: neki is vásároljon a piaczon, ha nekünk megy, a kenyereit hordja el a pékhez, s küldhesse
Törölt
« is »
ha ideje van s ő pótol egy
frtot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
a bérbe. Igy nekünk 2.50be jönne s ő is ki volna segítve, mert most nem kap sokszor pénzért sem a kit elküldjön a kenyérrel pl. házi dologra nem kell neki. – Tiszta ing van, de a gallért még most se küldtem el, már ujat kell venni, itt egy tiszta sincs. – Édes, nincs levélpapírod? -  
  Én is ölellek, csókollak milliószor.  
 
az éjszakáim olyan
[cryptography] Móricz Zsigmond
nyugtalanok, csak a
párnát
[cryptography] Móricz Zsigmond
ölelem… pedig téged szeretnélek már egyszer tetőtől talpig végigcsókolni. Maradok a te mindig szerető urad.
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
. Csók, csók, csók!  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image