Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Őnagysága urasszonynak  
 
u.p.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
utolsó posta
Nagyrőcze
Nagyrőce
Vashegy
Szirkvashegy
 
 
Gömör m
Gömör és Kishont vármegye
.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Bpest
Budapest
1905. aug. 19.  
  Édes jó
Jankám
Holics Janka
! Kedves
Feleségem
Holics Janka
!  
  Ugy várlak! ugy várlak!… Egészen biztosra vettem, hogy ma itthon leszel. Ma este várlak a vonatnál. A szobát, az egész lakást kitakaríttattam. Minden ragyog, csillog, tiszta.  
  És tudom hogy ma nem jössz. Nem irtál róla… Gyere édes, gyere minél előbb. Ird meg rögtön, mikor jösz? Már itt teljesen visszatért a normális levegő, a meleg nem tulságos, annyira nem, hogy a napokban meghültem s most náthás vagyok. Bezzeg az este mikor hazajöttem a színházból, nem volt a ki teát főzzön, osztán betakarjon, osztán meggyógyitson. Reggel csak olyan, náthával ébredtem, a milyennel este elaludtam. Most is szortyogok, prüszkölök irás közben, nem veszed észre édes?  
  Tehát azzal az alázatos kéréssel járulok Nagyságod kegyes színe elé, hogy méltóztassék immár hazajönni, mert én egész komolyan nem győzlek várni. Ha hozzá nem szoktam volna hogy a Te akaratod ellen nem lehet ugysem tenni, most dühöngenék (Igy csak
kérlek!!
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kérlek!!)
 
 
Pista
Móricz István
és
Dezső
Móricz Dezső
tegnapelőtt este haza értek.
Pista
Móricz István
rosszabb bőrben van, mint mikor
Mádon
Mád
láttuk. Sovány, most megyek, illetőleg utánajárunk annak, hogy valami szanatóriumba felvegyék. De azt mondja
Tauszk
Tauszk Ferenc
,
n
Jegyzet
Tauszk Ferenc
Tauszk Ferenc
(1865–1915) orvos, a Szegénysorsú Tüdőbetegek Szanatórium Egyesületének főtitkára. Forrás: Tauszk Ferenc gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.10.21, .
hogy
Pestről
Budapest
Dezső
Móricz Dezső
miatt is ki kell menni, ez is olyan nehéz lélegzésü itt
Pesten
Budapest
.  
  A
pesti
Budapest
levegő csak nekem nem árt. Ezért is nem akarlak téged nagyon dringend
n
Jegyzet Sürgősen (német).
hivni és idekövetelni, mert itt én sem tudom neked is nem ártott volna é kivált eddig a levegő. S
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
Vashegyet
Szirkvashegy
otthagyni a
pesti
Budapest
égért! Édes, legkésőbb szeptemberig ha kedved van és akarsz, nem bánom kihuzom egyedűl itt az időt, maradj, de elsejére okvetlen gyere haza. A vásárlásokat illetőleg pedig azt vélem, hogy az edényt nem vesszük meg az elseji pénzből. Lesz nekem más pénzem még az őszön. Az 50
frtból
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintból
a mit nem költünk el az életre s élelmiszer bevásárlásra, szénre stb. ideiglenesen félretesszük. Az edényt, szőnyeget kicsinálom én Karácsonyra. (Dolgozom, majd meglátod mit Czukri, czukri, czukri!)  
  Most pedig sietek, most mennem kell.
Molnár Viktorhoz
Molnár Viktor
n
Jegyzet
Molnár Viktor
Molnár Viktor
orvos, elhunyt 1950-ben. Forrás: Molnár Viktor gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.10.21, https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/417011#
Pistának
Móricz István
egy szanatorium igazgatóhoz. És most 3/4 12, s még nem is mosdottam.  
  Ma befejeztem ujra egy német regény elolvasását Der Verdacht   ,
n
Jegyzet Teo von Torn, Der Verdacht, W. Vobach & Co, 1900.
von
Teo von Torn
Torn Theo von
. Másodrendű író, legalább is biztosan, de mint minden bűnügyi regény izgató, s elolvastam legalább. Ha egy kicsit feszültebb figyelemmel olvasok, mindent megértek, alig kell szótár, külömben csak az olvasás, a tartalom kedvéért olvastam, s nem analizáltam grammatice. A kis szókkal vagyok megakadva. Az ördög ujja, annyi van s nem győzök beletörni. Külömben most két hét óta többet olvastam, mint eddig egész életemben németül. Legalább annyira jutottam, hogy akár ujságot, akár könyvet veszek a kezembe, nem teszem le, mint a boczi.  
  Külömben pedig legfontosabb dolgom, hogy Rajtad aggódom én mindenem. Hiába tudom, hogy hiszen otthon vagy, és hogy nincs semmi bajod, mert ha volna megirnád, mégis mindig nálad vagyok gondolatban, folyvást. Éjjel-nappal. És bizony legjobban szeretném ha már
Törölt
« ho »
itthon volnál.  
  Igaz, eszembe jut, hogy az ebéd ideje itt van és én nekem eszembe se jutna, ha
Anna
Anna_cseléd
nem mondaná. Pedig az este 2 zsemlét vacsoráltam ma reggel meg másfél paprikát, egy harapás szalonnával. Nem vagyok nagyétvágyu, rendesen ugy sem vacsorázom, vagy nem reggelizem, csak délben eszem eleget.  
  A szerkesztőségben jól vagyok, az este hivatalból voltam színházban, a Magyar
Sz.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Színházban
Hajduk hadnagyát  
n
Jegyzet
Rajna Ferenc
Rajna Ferenc
operettje. "Színház, zene", Az Ujság, 1905. aug. 18., 11.
adták  
  És most édes bucsuzzunk. Csókollak milliószor én édes imádottam.  
  Jó egészséget, jó kedvet, gondtalanságot, boldogságot, megelégedett hangulatot kívánok a mielőbbi viszontlátásig. – Édes ha csak van egy kis időd ne sajnálj irni ennek a te epekedő uradnak! Megkaptad a legközelebbi levelemet? Tegnapelőtt irtam.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
legutóbbi ismert levele 1905. augusztus 16-án keletkezett
Csókollak mindnyájatokat de téged, téged legjobban
Zsiga
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
 
Mama
Szklenár Teréz
még mindig éli a mézesheteket
apával
Holics Zsigmond
kettősben?  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image