Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
úrnak  
 
Budapest
Budapest
 
  IX. Üllői út 91. II. 51.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Vashegy
Szirkvashegy
, 1905. aug. 20.  
  Édes jó
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  No hisz tudja, ha csak az kell, itt maradok én még okt. 1-éig is szívesen, de esetleg az is megeshetik, hogy hétfőn vagy kedden az esti vonattal érkezem
Pestre
Budapest
. Vagy csak 1-ére jöjjek? Ne féljen, viszek én annyit, amennyi elég 1-éig, hogy éhen ne haljon. Mert biztosan az a baja magának elsejével.  
 
Mama
Szklenár Teréz
csak tegnap este, (szombaton) jött haza; a ház még nincs átadva, de van két lakója is,
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
ez a baj most.
Palinak
Holics Pál
e héten varrunk még, vasárnap lesz a
szirki
Szirk
iskolaszentelés és én a jövő héten akár mindjárt hétfőn, szándékoztam menni.  
  Az
Anna anyja
Anna_cseléd_anyja
azóta nem mutatkozott, pedig én
Annának
Anna_cseléd
semiképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
semmiképpen
nem adok 3
frt.-nál
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintnál
többet. Miért? Az anyjával megegyeztünk így, ő így akarja, a
lányát
Anna_cseléd
nem engedi máshoz
Pesten
Budapest
, inkább haza kívánja. De mintsem hogy ő ott komédiázzon nekem és mérgesítsen, beszéljen most, akkor vinnék magammal esetleg mást, vagy majd
nagymama
Szklenár Jozefin
hozza el. Ez az
anyja
Anna_cseléd_anyja
nem jön,
Annában
Anna_cseléd
nem bízom, hát most megint bizonytalanban vagyok. Ha akarja, tán beszélhetne vele, ha nem akar maradni, akkor vinnék, különben én azt hiszem, hogy elég, ha itt tisztába jöttem az
anyjával
Anna_cseléd_anyja
, neki egyszerűen kifizetem a kialkudott bért. Ha lehetne, legjobban szeretnék vele megmaradni. Amit az
édes anyja
Anna_cseléd_anyja
mondott, azt eddig is megtette, ezután is mindig meg fogja tenni, a nélkül, hogy ő erről külön tudna, az természetes, ő azt teszi, amit én rendelek. A hozzápótlásról miért lenne szó? Eddig is így volt, vagy legalább is lehetett volna az ő sok dolgától.  
  De mindig csak ez az
Anna
Anna_cseléd
, még a levelem is vele legyen tele?  
  Uborkát valahogy ne vegyen többet, különben nem is vehet.  
 
Dezsőnek
Móricz Dezső
köszönöm a levelét,
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Dezső
Holics Jankának
Holics Janka
szóló levelét nem ismerjük.
azért nem feleltem rá, mert írta, hogy haza mennek. Mi van szegény
Pistával
Móricz István
? Ott mindig van ilyen nagy baj és gond. Irjon róla, kérem, ha még ír addig.  
  Nekem semmi bajom, pénzem is van elég, rajtam ne aggódjon.  
 
Anna
Anna_cseléd
surolja ki a szobát szombaton ujra és vigye el a maga gallérjait a tisztítóba, már mire tiszták lesznek, tán én is otthon leszek.  
 
Apa
Holics Zsigmond
itthon van szintén, beteg. Ha örömet akar szerezni, végezze el a Pálinkás-edény ügyet és hozza haza a Herczegh-Albumot   .
n
Jegyzet Talán: Herczeg Ferenc, Szelek szárnyán, Budapest: Athenaeum, 1905. Az Ujság ajándéka előfizetői részére. Forrás: "»Szelek szárnyán.« (A Herczeg-Album művészeti szempontból.)", Az Ujság, 1905. máj. 7., 14. Yartin álnév alatt írott cikk.
 
 
Zsani néni
Szklenár Johanna Emília
körül-belül előbb lesz otthon mint én. –
Farkas Gizinek
Farkas Gizella
gratuláltam. Ma, most igen rosszkedvű vagyok. Itt voltak megint
Mánczosék
Mánczos József
, értem jöttek, hát oszt este felé oda mentem és most jöttem haza. A is most
Bisztróról
Ratkósebes
. Jó lenne, ha azt a
Lajos bácsi
Szerényi Lajos
kérését is elvégezné addig, míg haza megyek, hogy ne kelljen akkor. Nem áll egyébből, csak megkérdezni, mennyiért adná utolsó áron azt a házat, ők 4000-nél tovább semmi esetre sem mennek. Ezt kéne aztán egy lapon megírnia, egyéb semmi. Csak azért szeretnék így, mert azt hiszik, hogy élőszóval jobban végezhetné el. Különben, ha terhére esik, ne tegye, majd elvégzem azt én is. Azt mondják, hogy
Miklós
Móricz Miklós
is nagy készséggel vállalkozott rá. Nem is nagy dolog, a címet tudja. Nem tudok most semmi egyebet írni, csak jó mulatást kívánok továbbra is, akár 2 hónapra is még. Csókolom,
Janka
Holics Janka
Aláírás
.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés a boríték rektóján:

1905. aug 21.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image
image