Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Bpest
Budapest
. 1905. aug 24.  
  Kedves jó
Apa
Holics Zsigmond
!  
  Azt irja
Jankám
Holics Janka
, hogy
Apa
Holics Zsigmond
Vashegyen
Szirkvashegy
fekszik betegen. Igen megdöbbenve olvastam a hírt, mert bár régen hallottam már valami kis betegségről, de azt ugyan nem gondoltam, hogy ilyen tartós és sulyos baj legyen az.  
  Remélem, mire ez a levél kézhez jut, akkorra be is fejeződik a betegségnek, e kedvetlen és terhes nyári szezonja. Legalább én tiszta szívből kívánok jó egészséget és mielőbbi teljes meggyógyulást.  
  Nagyon sajnálom, hogy én személyesen nem mondhatom el ezeket, mert ugy akartam, hogy magam megyek föl az én édes
feleségemért
Holics Janka
, de nem mehetek több ok miatt, sajnos. De az ő utjára nézve azt kérem tőle mai levelemben, hogy szombaton, azaz most aug. 26-án okvetlen jöjjön haza. Tudom hogy vasárnap lesz a
szirki
Szirk
iskolaszentelés s irok is
Csók
Csók György
urnak, a melyben átadom azt a jókívánságot, a melyet minden müvelt magyar ember érez, mikor a magyar kulturának egy uj házat emelnek s kimentem a
feleségemet
Holics Janka
, hogy ha ő nem vesz részt az ünnepély végig nézésében.  
  Még egy dolog van, a miről írnom kell. A
Jenő
Holics Jenő
hivatalának ügyében már régen megtettem a mit egyáltalán tehetek, de most a Cultusministeriumban nincs bent senki ismerősöm, mind szabadságon van s csak szept 1. én jönnek vissza. Hanem akkor rögtön elmegyek s megírom mi eredménye lesz. Az egyetemen beiratkozni szept 15-ig lehet, a tandíj egy félévre 50
frt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint.
Kell az érettségi
biz.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bizonyítvány
és keresztlevél, egyéb semmi.  
  Szeretnék még kérdezősködni egyről-másról, de hisz majd elmondja az én édes
feleségem
Holics Janka
.  
  És most üdvözlöm és csókolom mindnyájukat maradok sírig szerető fia.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image