Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Bp
Budapest
. 1905. aug. 24.  
  Édes jó, kedves én
Jankám
Holics Janka
!  
  Jobban szeretném édes, ha szombaton jönnél! Nem jó neked most tánczos mulatságba menni.
n
Jegyzet Utalás
Holics Janka
Holics Janka
1905. augusztus 11-én írt levelére.
Nagyon befűzöd magad, az a kutya ut, még ha rágondolok is elrémülök, hogyha gyalog akarnál lemenni, de remélem annyi büszkeség csak lesz a
papban
Csók György
, hogy kocsin hozza le az előkelőbb vendégeit. De akárhogyis, gyalog ne menj édes, még az is sok lesz, azonkivül. Ne tánczolj, az istenért valahogy ne tánczolj egy lépést se!!
n
Jegyzet
Móricz Zsigmondék
Móricz Zsigmond
első gyermeke,
András Zsigmond Levente
Móricz András Zsigmond Levente
1905. dec. 17-én született, vagyis
Holics Janka
Holics Janka
ekkor már várandós.
 
  Én már nem is tudom milyen ideges, türelmetlen és elkeseredett vagyok. Ugy élek itt, mint egy számkivetett és örökös aggodalomban vagyok az egészséged miatt is, amiről soha nem irsz egy szót se. Külömben is hiába várom a postát, és választ a leveleimre. Magadról sohasem irsz édes, semmit, pedig én mit törődök az egész világgal,
Annával
Anna_cseléd
, stb. Nekem csak te, csak te vagy az eszemben, és rólad semmit se tudok. Ennyit ir az én egyetlenemről:  
  "Nekem semmi bajom, rajtam ne aggódjon."  
  Én meg örökké csak a magam személyes ügyeit irom; külömben nem szeretek én már irni se. Nem szeretek én már semmit, ha még sokáig kellene rád várnom, hát nem tudom micsoda elkeseredett világgyűlölő lenne belőlem.  
  Az ördög vigye el
Szirket
Szirk
mindenestül. Ott vasárnap ki fogsz fáradni s az lesz a vége hogy nem jöhetsz hetfün, vagy ha jössz, hát még nagyobb fáradság lesz. Micsoda öröm, egy iskolaszentelést végig nézni?  
  Édes, igazán szívből esedezem neked, hogy gyere szombaton. Én már ugyis arra számítok réges régóta, hogy minden szombaton várlak. Ha még most sem jösz, az rettentő lesz. Szombaton este kimegyek a vonathoz. És a gyorsvonaton jöjj édes. És II. osztályon! odáig is. És valahogy könnyelmüen ne koczkáztasd magadat, valami pakkcipeléssel, vagy mivel. Istenem, hogy én nem lehetek ott veled az uton. Majd kiszakad a szivem, olyan nyugtalan vagyok. Azért is nem válaszoltam eddig a leveledre,
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
1905. aug. 20-án írt levele
mert nem akartam ilyen idegesen írni.  
  Drága édes lelkem nagyon örülök neki, ha elszórakozol ott és nincs semmi bajod, de bizony mondom, hogy én mióta nem vagy velem, hát szenvedtem annyit izgatottságot, nyugtalanságot, kedvetlenséget, a mennyit eddig tán egész életemben nem. Mondom hogy egyetlenegyszer sem nevettem mióta te nem vagy itt. Tán már nem is tudok nevetni.  
  A mit rám biztál mind ugy elvégeztem, vagy elvégzem, vagy nincs kedvem csinálni ugyse mig nem jösz.
Pista
Móricz István
itt van, szegény, beteg. Szanatoriumba kellene felvétetni, de nem tudom hogy sikerül.  
  Tehát még egyet kérek, azaz még egyszer kérem édes, hogy szombaton gyere, és most üdvözlöm csókolom
apát
Holics Zsigmond
,
mamát
Szklenár Teréz
,
Jenőt
Holics Jenő
,
Palit
Holics Pál
,
Nagymamát
Szklenár Jozefin
,
Mina
Szklenár Vilhelmina
nénit –  
  De milliószor és trilliószor és agyon csókolom ha egyszer megkapom az én édes kis angyalom feleségem!
Zs
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
  Czukrikám édes! Az
Anna
Anna_cseléd
ügyet erre a lapra irom, hogy ne foglalja a főlevelet.  
  1.) Akármint egyezel te az Anna
anyjával
Anna_cseléd anyja
, ő nem jön többet
vashegyi
Szirkvashegy
fizetésre. Itt 4
frt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
50et adnak neki, szinte csuda ha 3.50-ért eljön, miért mondjon ő le egy
frtról?
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintról?
Az
anyja
Anna_cseléd anyja
is biztosan nem bánja, ha megtudja, hogy ennyit kereshet. És itt már a
pesti
Budapest
szerződési viszonyok járják, nem évre szegődik, csak hónapra. És aztán ha kedvetlen ugy se birni vele. Most jól viseli magát, madarat lehetne vele fogatni. Igyekszik szörnyen.  
  2.)
Jantól
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Januártól
ugyis többet kell fizetni, mert több lesz a dolog, – ugye drága édes?  
  3.) Ezt elintézni végérvényesen elég lesz akkor is, ha itt leszel édes, ha
nagymama
Szklenár Jozefin
később jön.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image