Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Móricz Zsigmond
[kézváltás] ismeretlen
 
  Nagyságos
Uram
Szász Károly
!  
  Engedje meg
Nagyságod
Szász Károly
, hogy legmélyebb részvétem kifejezésével én is csatlakozzam azokhoz, kik most vigasztaló szivvel közelednek
Nagyságotokhoz
Szász Károly
. A hazámnak egyik legjobb és legnemesebb
lelke
Szász Károly
, fia költözött el közülünk s én is gyászt és mély fájdalmat érzek arra gondolva, őt is el kellett vesziteni.  
  Találjon
Nagyságod
Szász Károly
és a gyászoló család vigasztalást abban a mélységes igaz vallásos hitben, a melyet az elköltözött nagy szellemtől nyertek szellemi örökségül.  
  Nagyságos
Asszonyomnak
Bibó Ida
a legmélyebb tisztelettel csokolva kezét, maradok Nagyságos
Uramnak
Szász Károly
 
  legalázatosabb szolgája  
  őszinte, hű tisztelője  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Bpest
Budapest
. 1905. okt.16.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image