Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Méltóságos
Uram
Vargha Gyula
!  
  Legmélyebb részvétemet nyilvánítani vagyok bátor
Méltóságtok
Vargha Gyula
előtt az egész nemzetet érintő gyászeset alkalmából.
n
Jegyzet Az elhunyt ifj.
Szász Károly
Szász Károly
Vargha Gyula
Vargha Gyula
feleségének,
Szász Polixéniának
Szász Polixénia
édesapja.
 
  A haza nagy
fiát
Szász Károly
, a társadalom s az irodalom kiváló munkását én talán mélyebben megilletődött szívvel gyászolom, mint a ravataltól távol álló többiek, mert nekem volt alkalmam bepillantani a dicsőült életébe;
n
Jegyzet Ifj.
Szász Károly
Szász Károly
nyomtatásban megjelent műveinek jegyzékét
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
állította össze: A bibliográfia 1905-ben jelent meg név nélkül az Akadémiai Almanach "A tagok munkálatai" rovatában Szász Károly r[endes]. t[ag]. 1854–1904.   cím alatt. Lásd: [Móricz Zsigmond], "Szász Károly r[endes]. t[ag]. 1854–1904.", in Szily Kálmán, szerk., Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral MCMV-re (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1905), 215–231. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:710–711.
s én a legigazabb szeretettel véstem lelkembe az ő alakját.  
  Vigasztalja meg Méltóságos
Asszonyomat
Szász Polixénia
a legjobb, legnemesebb
apa
Szász Károly
eltávozása fölötti bánatában az a mélységes, igaz keresztyén hit, mely olyan fényes és áldásos örökségül maradt reá.  
  Isten vigasztaló kegyelmét kérve a gyászoló szívekre  
  maradok Méltóságos
Uramnak
Vargha Gyula
 
  alázatos szolgája, mély tisztelője  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Bpest
Budapest
1905. okt. 16.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image